Svensk Webbtelevision
Svensk Webbtelevision
 • 314
 • 8 080 115
 • Gick med 18 jan 2016
SWEBBTV - En medborgarjournalistisk webbteve kanal.
Gillar du informationen kan du ge ditt stöd!
Bankgironummer 147-0558 eller
Swish 123 535 8692 eller
Bankkonto 9235-229 1186 (månadsgivare)
Vi publicerar ingen information om givare.
Svensk Webbtelevision (Swebbtv) är ett medborgarfinansierat initiativ för att skapa medborgarjournalistik. Vi vill främja upplysning, bildning och publicering av sanningar även om de är obekväma. Därför är vi partipolitiskt- och religiöst obundna.
Swebbtv stödjer folkligt engagemang, närvaro i hela landet och inflytande från medborgare som vill engagera sig. Vi är Medborgarnas Media.
Ge gärna återkoppling, förslag eller info på info@swebbtv.se,
Alla filmer är copyright Svensk Webbtelevision.
Se mer på www.swebbtv.se

Video
Lördagsintervju 61 del 3 med Per G. Berglund om hur 11 septemberattackerna förändrade världen.
Lördagsintervju 61 del 3 med Per G. Berglund om hur 11 septemberattackerna förändrade världen.
4 dagar sedan
Per Berglund beskriver i den tredje och sista delen sina bevis för användningen av kärnvapen. Programmet avslutas med en diskussion om kontrollsamhällets framväxt. Per berättade i del 2 att betongen i tvillingtornen helt pulveriserades vilket bara skulle kunna ske med en mycket kraftig bomb och där det enda realistiska alternativet är en atombomb. Ytterligare stöd för teorin om kärnvapen är att antalet fall av sköldskörtelcancer bland de som har arbetat med röjningen efter attacken är förhöjd med en faktor tio eller mer, jämfört med vad man skulle förvänta sig. Detta kan endast förklaras med att dessa personer har andats in material från en kärnsprängning. Eftersom det inte har publicerats information om uppmätta isotopdata från perioden efter attacken, måste man enligt Per hitta andra sätt att verifiera kärnsprängningen. Han har utvecklat en speciell metod för att genom korrelationsanalys få fram information från det data som är publicerat angående provtagning på damm som har gjorts på olika platser i New York efter kollapsen. Han har konstaterat att dammproverna innehåller ett kluster av isotoper som är högt korrelerade och som består av uran, torium, litium, beryllium och yttrium. Alla dessa grundämnen är viktiga beståndsdelar i en atombomb. Detta är ett unikt resultat som inte har en annan förklaring än att de kommer från en atombomb. Berglunds korrelationsanalys kan hämtas från vår hemsida www.swebbtv.se under fliken Blogg. Utöver dessa slutsatser har Per analyserat data från seismiska mätningar och jämfört skalven från kollapsen av byggnad sju och kollapsen av tvillingtornen. Magnituden från kollapsen är tvillingtornen är 30 - 50 gånger större vilket bara kan förklaras av en sprängladdning eftersom den potentiella energin hos tvillingtornen inte ens är 10 gånger större än den hos byggnad sju. Berglunds analys bygger helt på öppen information. Vi lägger länkar till informationen på www.swebbtv.se under bloggen. Vi går över till att diskutera syftet med mörkläggningen. Per menar att en öppenhet hade resulterat i panik och att Wall Street och Federal Reserv skulle ha stängts ner på obestämd tid. Det finns ofta någon komponent som gör att det blir absolut nödvändigt att locket på i den här typen av händelser. Det var samma sak vid Kennedymordet och även vid Palmemordet. Dessutom kan detta vara just saker som har förutsetts vid planeringen av dådet och som är en viktig del av planeringen. Genom ett sådant här dåd som sen mörkläggs uppstår det något som kan liknas vid en cancersvulst av misstroende i samhällskroppen. Idag saknar en stor del av den amerikanska befolkningen förtroende för regeringen, bland annat beroende på 11 septemberattacken. Per Berglund utgår från att det var ett externt angrepp med vissa försänkningar i USA och i den djupa staten. Han tror inte att man skulle kunna få en stor mängd militärer och andra befattningshavare att bryta sin ed mot den amerikanska författningen och därigenom låta tusentals oskyldiga amerikaner omkomma. Den entitet som har gjort detta har, enligt Per, haft till syfte att allvarligt skada det amerikanska samhället och den konstitutionella amerikanska republiken. I agendan ingår skapande av kontrollsamhället och möjligheten att kontrollera och spåra motståndare. Per tror att den främsta orsaken till skapandet av kontrollsamhället är att oskadliggöra opposition. Hans bedömning är att de internationella finansintressena och deras försänkningar i den djupa staten är den entitet som är ansvarig. Det är också samma entitet som ser till att beslutsfattande flyttas allt längre från medborgarna exempelvis ifrån Sverige till EU och det är inte ens säkert att det är där besluten fattas. Per berättar också att USA nyligen har infört krav på att få tillgång till de senaste fem årens aktivitet på sociala medier för personer som söker tillstånd att komma in i USA . ------------- Stöd Swebbtv på olika sätt: - Handla i vår butik på butik.swebbtv.se - Skicka dina tips eller förslag på "inskickade klipp" till info@swebbtv.se - Göra översättningar av program till engelska. Skicka mail om du är intresserad - Se alla våra program på vår hemsida www.swebbtv.se och berätta för andra - Stödja ekonomiskt på Swish 123 535 86 92 (OBS Nytt), eller bankgiro 147-0558. Du kan också donera direkt eller som månadsgivare på bankkonto 9235-229 1186 (9235 är clearingnummer).
Lördagsintervju 61 del 2 med Per G. Berglund om hur 11 septemberattackerna förändrade världen.
Lördagsintervju 61 del 2 med Per G. Berglund om hur 11 septemberattackerna förändrade världen.
4 dagar sedan
Per Berglund beskriver i del 2 av 3 hur 11 septemberattackerna gått till med sprängning av tvillingtornen med hjälp av kärnvapen. World Trade Center hade sju byggnader. De första sex byggnaderna störtade samman vid tvillingtornens kollaps, medan byggnad sju som låg lite avsides störtade samman först flera timmar senare. Den var byggd vid en senare tidpunkt och uppfyllde de senaste kraven avseende brandsäkerhet. Det brann lite i byggnad sju efter att tvillingtornen störtat samman vilket troligen, enligt Per, är brand som har uppstått som en följd av att byggnad sju har gemensamma avlopps- och dagvattensystem med tvillingtornen och att explosionerna i tvillingtornen hade fortplantats genom dessa system. Branden i byggnad sju förklarar inte varför byggnaden kollapsade. Per menar att byggnaden utrymdes omedelbart efter explosionerna i tvillingtornen och att man då tog ett beslut om att riva byggnaden när man förstått följderna av explosionerna i tvillingtornen. Hisschaktet för transporthissen i tvillingtornen ligger i direkt anslutning till det gemensamma avloppssystemet och en bomb placerad i hisschaktet skulle kunna ge de spridningseffekter man sett, enligt Per. Per Berglund menar att det enda sättet att förklara effekterna på tvillingtornen och intilliggande byggnader är att en bomb med sprängkraft i storleksordning 3-400 ton trotyl. Det enda sätt att klara detta är med hjälp av en liten atombomb. Det finns sedan flera decennier små atombomber som utan större problem skulle kunna placerats i hisschakten för den som har tillgång till byggnaderna. Vi kommer in på begreppet ”Ground zero” som fram till den 11 september 2001 endast innebar platsen för en detonation av kärnvapen, men efter attacken blev det ett vedertaget begrepp för plazan vid tornen. Enligt Pers hypotes genererade atombomben i hisschaktet ett plasma som hade en temperatur av flera tusen grader som steg upp genom byggnaden och fungerade som en fyrverkeripjäs som fyllde upp och pulveriserade hela byggnaden. Nygjorda studier visar att kollapsen skedde i två steg där toppdelen, ovanför ingångshålet för flygplanet, kollapsar först. Per menar att förloppet förklaras av att den stigande plasmabollen sprids vid flygplanet, hettar upp och spränger den övre delen. Temperaturen har varit så hög att all tunn metall förångats och att alla människor och inredning helt försvunnit, vilket inte kan förklaras av en brand i flygplanet. Det går inte heller att förklara förloppet med applicering av traditionella sprängämnen eftersom det skulle krävas hundratals ton dynamit för att pulverisera betongen. Det krävs något helt annat. Fortsättning följer i del 3: sezone.info/view/NVpRV0tjVkwtczg.html ------------- Stöd Swebbtv på olika sätt: - Handla i vår butik på butik.swebbtv.se - Skicka dina tips eller förslag på "inskickade klipp" till info@swebbtv.se - Göra översättningar av program till engelska. Skicka mail om du är intresserad - Se alla våra program på vår hemsida www.swebbtv.se och berätta för andra - Stödja ekonomiskt på Swish 123 535 86 92 (OBS Nytt), eller bankgiro 147-0558. Du kan också donera direkt eller som månadsgivare på bankkonto 9235-229 1186 (9235 är clearingnummer).
Lördagsintervju 61 del 1 med Per G. Berglund om hur 11 septemberattackerna förändrade världen.
Lördagsintervju 61 del 1 med Per G. Berglund om hur 11 septemberattackerna förändrade världen.
4 dagar sedan
Detta är del 1 av 3 om följderna av 11 septemberattacken och beskrivning av hur flygplanen användes. Per G. Berglund arbetade som nationalekonom i New York vid tidpunkten för 11 septemberattacken år 2001. Attacken skedde i New York alldeles intill Wall Street och USAs riksbank, Federal Reserv. En effekt av attacken är att övervakningen har ökat över hela världen. Per ser det som ett ”före” och ett ”efter” den 11 september. Attacken blev ett startskott för den globala kontrollen av människorna. Kontrollen överträffar allt som tidigare har förekommit i historien där alla mail, telefonsamtal, inlägg på sociala medier och transaktioner lagras. En annan process som pågår är diskussionen om penningtvätt och skatteflykt. De hemliga s.k. ”Panamadokumenten” som släpptes till medierna används för att skapa en opinion för global kontroll och globala personnummer. Detta ligger i linje med önskemålet om global beskattning vilket är en agenda som löper parallellt med den globala maktstruktur som är målet för klimatskrämseln. Per Berglund har intrycket att de personer som är valda av oss och som vi tror styr, i själva verket inte alls är de som bestämmer. Samhället börjar likna ett rum med en envägsspegel där vissa personer tittar ut och styr ifrån ett hemligt rum som man inte kan se in i. Vi går över till händelsen den 11 september och kopplingen till avancerade vapen. Per uppfattade tidigt att det inte var något som inte stämde i beskrivningen av förloppet. Senator Bob Kerry satt med i undersökningskommissionen. Han hoppade av och sa att rapporten är en permanent mörkläggning. sezone.info/view/d0RmbTNOcm9WRzg.html Det uppstod därför en ”sanningsrörelse” med många entusiaster och denna rörelse var enligt Per i själva verket styrd av personer med kopplingar till CIA och "djupa staten". De spred orimliga teorier som skapade förvirring. Per beskriver i programmet olika indicier som pekar på att de flygplan som användes i attacken inte var de reguljära flygplan som normalt trafikerade sträckorna. De kan ha bytts ut till flygplan som var avsedda speciellt för detta ändamål vilket förklarar att flygningarna kunde genomföras, trots att terroristerna inte hade kompetens för detta. Del 2 : sezone.info/view/dGhTNnpLTjZFSmc.html Del 3 : sezone.info/view/NVpRV0tjVkwtczg.html ------------- Stöd Swebbtv på olika sätt: - Handla i vår butik på butik.swebbtv.se - Skicka dina tips eller förslag på "inskickade klipp" till info@swebbtv.se - Göra översättningar av program till engelska. Skicka mail om du är intresserad - Se alla våra program på vår hemsida www.swebbtv.se och berätta för andra - Stödja ekonomiskt på Swish 123 535 86 92 (OBS Nytt), eller bankgiro 147-0558. Du kan också donera direkt eller som månadsgivare på bankkonto 9235-229 1186 (9235 är clearingnummer).
Erik & Matti nr 13 om humor, politiker utan resultat mm.
Erik & Matti nr 13 om humor, politiker utan resultat mm.
6 dagar sedan
I dagens Erik & Matti inleder vi med ett roligt klipp från 90-talet som illustrerar hur långt bort från normal humor vi har kommit. Matti leder ur detta i bevis att vi har en massa ilska, sorg och rädsla som ligger i vägen och som måste bearbetas för att vi ska kunna få roligt igen. Kort sagt måste vi släppa taget om de negativa känslorna för att kunna hitta tillbaka till glädjen - såväl på det personliga planet som i samhället i stort. Med andra ord behöver Sverige släppa sin förnekelse av problemen, både för att kunna lösa dem men även för att må bra igen. Erik berättar om sitt senaste biobesök som inbegrep Tarantinos nya film "Once upon a time in Hollywood" och konstaterar att filmen påminner honom om det offentliga samtalet i stort, dvs att man inte kan förstå eller känna igen sig i vad som presenteras och att etablissemanget i den mest vidsträckta bemärkelsen har vuxit ifrån vanliga människor och att det återspeglas även i den populärkultur som produceras. VI går vidare och kommenterar Nyamko Sabunis krav på mer resurser till tullpersonalen och ställer oss frågan vad mer pengar kan lösa om man inte ändrar på något i systemet. Margot Wallströms avgång tas emot, men vi misstänker att hon inte har åstadkommit något för Sverige och att hon istället räknar hem de pengar hon har rätt till via alla möjliga pensioner från sina internationella uppdrag. Vi resonerar kring att man inte bara kan rösta med valsedeln utan även med de pengar som man handlar med och att man därför bör sluta göda de stora globala företag som idag ägnar sig lika mycket åt politik som åt att producera varor och tjänster. Detta och mycket annat! Titta och njut.
Fjärde statsmakten nr 17 med Lars Bern om negativ ränta, klanstrider, Sida mm
Fjärde statsmakten nr 17 med Lars Bern om negativ ränta, klanstrider, Sida mm
7 dagar sedan
Utlåningen till negativ ränta är 17.000 miljarder dollar, enligt en artikel i Dagens Industri den 7 september. Lars Bern menar att detta är följden av att bankerna vill låna ut så mycket som möjligt, eftersom de tjänar pengar på den totala utlåningen oavsett vilken ränta de tar. Detta leder till att bankernas grepp om samhället ökar eftersom den ” som är satt i skuld inte är fri”. Trots den negativa räntan föredrar alltså vissa stora placerare att låna ut sina pengar hellre än att placera dem i fastigheter eller aktier. Detta kan tolkas så att många idag är övertygade om att värdena på aktier och fastigheter kommer falla kraftigt. Lars Bern förkastar fonder och framförallt ”Hållbara fonder” som ett alternativ för att placera sina sparade pengar och han förklarar varför. Regeringen har initierat en utredning av migrationspolitiken som ska vara klar nästa sommar. Men utredningen har i princip inte fått i uppdrag att titta på frågor som kan lösa problemen med invandringen eller brottsligheten. Lars Bern förklarar att skjutningarna beror på de klanstrider som pågår i Sverige. Klanerna är inte beredda att underordna sig samhällets lagar. Ett exempel på detta är den italienska maffian. När maffiamedlemmar emigrerade till USA tog de med sig klanstrukturen och de blodiga krigen om marknaden för illegala varor. Klanerna kopplar också ett grepp om politikerna. I Sverige kan vi se detta på att S+V får helt extrema siffror i utanförskapsområdena där dessa klaner styr. En effekt är också att S+V systematiskt motarbetar personer i partierna som går emot hedersvåldet i dessa klaner. Nyligen blev Amineh Kakabaveh som motarbetat hedersvåldet utesluten under falska förevändningar ur vänsterpartiet. Samma sak hände med ”Soffan” i Göteborg. Enligt Lars Bern kommer vänstern med S och V aldrig kunna lösa problemet med gatuvåldet i Sverige eftersom de bygger sina röster på klanerna. Ska man lösa detta måste man spärra in klanledarna och slå sönder klanerna. Att politikerna i dessa partier är lierade med klanerna visas av att S+V i vissa valdistrikt fått uppemot 89% av rösterna i senaste valet. Antalet uppehållstillstånd växer kontinuerligt och visar inga särskilda tecken på att minska trots talet om hårdare regler. Lars Bern menar att politikerna förlorat kontroll över utvecklingen. Vi går över till att diskutera de fruktansvärda idéer som har lanserats av professor Magnus Söderlund om att vi ska börja äta människokött för att ”rädda klimatet”. Det märkliga är att DN, TV4 och andra etablerade medier inte protesterar mot dårskapen. Tvärtom trumpetar de okritiskt ut budskapet. Enligt Lars beror det på att de hyllar all dårskap som lanseras med klimatet som förevändning. Petteri Taalas är ledare för WMO, FNs meterologoiska organisation. Han har gått ut och krävt ett stopp för domedagspredikanterna i klimatfrågan. Vi kommenterar domedagsprofeten Johan Rockströms debattartikel i Dagens Industri den 9 september. Den är full av domedagsprofetior och varningar om katastrofer som ska ske inom tio år. Katastrofen ska ständigt ske inom tio år vilket har påståtts sedan 70-talet. Rockström redovisar inte en enda källa och vi anser att det är obegripligt att Dagens Industri, som anser sig vara seriösa, släpper igenom en debattartikel som inte kan understödja ett enda av sina påståenden med spårbara referenser. Lars konstaterar att klimatfrågan leder till den ena perversiteten efter den andra. Och Sverige är värst. Vi går över till att kommentera Moderaternas ifrågasättande av enprocentmålet för biståndet. Biståndet leder till korruption både i Sverige och i mottagarländerna. Mängder med organisationer i Sverige har inkomster från Sida. Kristna organisationer i Sverige som sprider FNs propaganda för Agenda 2030 får pengar från Sida. Även Naturskyddsföreningen får, enligt Lördagsintervjun med Karl Hedin, pengar från Sida för att propagera i vargfrågan. Många länder framställs i våra medier som fattigare än de är, för att motivera mer än 44 miljarder i bistånd. Vi avslutar med att diskutera en trevlig turistresa till Bulgarien som har en kostnadsnivå som passar den svenska kronan och tittar på ett klipp från en solig badort vid Medelhavet i Syrien. ------------- Stöd Swebbtv på olika sätt: - Handla i vår butik på butik.swebbtv.se - Skicka dina tips eller förslag på "inskickade klipp" till info@swebbtv.se - Göra översättningar av program till engelska. Skicka mail om du är intresserad - Se alla våra program på vår hemsida www.swebbtv.se och berätta för andra - Stödja ekonomiskt på Swish 123 535 86 92 (OBS Nytt), eller bankgiro 147-0558. Du kan också donera direkt eller som månadsgivare på bankkonto 9235-229 1186 (9235 är clearingnummer).
Lördagsintervju 60 - Bjarnholt om svensk sprängämnes- och vapenforskning.
Lördagsintervju 60 - Bjarnholt om svensk sprängämnes- och vapenforskning.
12 dagar sedan
Gert Bjarnholt har arbetat som sprängämnesforskare och har även arbetat med forskning kring elektriska pulsvapen. Vi kommer även i programmet beröra Sveriges agerande kring vapensmuggling via Estonia från den sönderfallande Sovjetunionen, i början av 90-talet. Gert ger också synpunkter på försäljning av forskningsresultat och vapenfabriken som planerades i Saudiarabien. Forskningen kring sprängämnen har bland annat handlat om att skapa mycket väldefinierade explosionsfronter vilket var en helt avgörande teknik i utvecklingen inom det svenska kärnvapenprogrammet. Gert började sin karriär kort efter att det hade beslutats att Sveriges kärnvapenprogram skulle läggas ner. Nedläggningen skedde efter påtryckningar från USA. Påtryckningarna ledde även till att teknologin för Sveriges kärnreaktorer ändrades så att de inte kunde framställa bränsle för kärnvapen. 2014 kom det sen fram att Sverige, i utbyte mot avvecklingen av kärnvapenprogrammet, utlovats militärt skydd från USA. Detta gjorde att USA satte stopp för Sveriges och Finlands försvarssamarbete som diskuterades 2014. Bjarnholt berättar att det, i samband med att Sovjetunionen bröts upp, frigjordes forskare inom kärnvapenområdet som tog uppdrag från andra länder, bland annat USA. Han kom sen att arbeta inom Försvaret på FOA med utveckling av militära pulsvapen. Syftet med dessa vapen var att slå ut elektronik utan att åstadkomma andra större materiella skador. I samband med detta studerades effekten på människor av elektromagnetisk strålning. Resultatet blev att man misstänkte skador på blod-hjärnbarriären hos människor vid dessa kraftiga mikrovågspulser. Vi kommenterar den tidigare avslöjade vapensmugglingen från Sovjet via Estonia. Gert berättar att han vid ett tillfälle under den perioden blev ombedd att, i egenskap av sprängämnesforskare, granska en stridsdel härrörande från Ryssland. Han kopplar också detta till en roman av Anders Jallai, som handlar om utsmugglingen av en militär kärnreaktor från Sovjet. De minskande försvarsanslagen ledde sen till att Försvaret började diskutera försäljning av kvalificerad och hemlig forskning till länder som Saudiarabien och Singapore. Det kunde även ske som speciella projekt för att "boosta" vapenaffärer från svenska bolag. Den senare stoppade vapenaffären med Saudiarabien, ledde till att försvarsminister Tolgfors fick sparken. I detta projekt ingick att bygga en fabrik i Saudiarabien för att renovera ammunition, robotar och annat som åldrats och inte gick att använda. Detta var ett kryphål i vapenexportreglerna eftersom kompetens för att bygga vapenfabrik inte omfattades av samma restriktioner som försäljning av vapen. Det bildades ett speciellt bolag för att göra denna export där även forskningsresultat från FOA ingick. Gert avslutar med att ifrågasätta att Försvaret säljer kompetens till länder som sakner kunskap istället för att som förut ha ömsesidiga kompetensutbyten med kvalificerade nationer. ------------- Stöd Swebbtv på olika sätt: - Skicka dina tips eller förslag på "inskickade klipp" till info@swebbtv.se - Göra översättningar av program till engelska. Skicka mail om du är intresserad - Se alla våra program på vår hemsida www.swebbtv.se och berätta för andra - Stödja ekonomiskt på Swish 123 535 86 92 (OBS Nytt), eller bankgiro 147-0558. Du kan också donera direkt eller som månadsgivare på bankkonto 9235-229 1186 (9235 är clearingnummer).
Erik och Matti nr 12 om polisingripande, Damberg mm.
Erik och Matti nr 12 om polisingripande, Damberg mm.
13 dagar sedan
I dagens avsnitt av Erik & Matti inleder vi med en spefull påminnelse av hur nedlåtande våra etablissemangsapostlar varit mot svenskar som varnat för den förda migrationspolitiken genom att beskåda hur Magnus Betner gjorde bort sig för några år sedan. I nästa andetag reflekterar Erik kring obehaget som uppstår när man förstår vilka konsekvenser och återverkningar kommunernas konkurs kommer att innebära för samhället och sett i kombination med politikernas fullständiga likgiltighet inför folkets vilja och önskningar. Detta manifesteras tydligast i hur etablissemanget i Storbritannien gör allt för att undvika en BREXIT värd namnet eftersom det inte ligger i linje med deras egna önskemål och ambitioner. Risken känns överhängande att vi går in i en fas av omfattande våld och polarisering om det inte finns något sätt för folk att göra sin röst hörd och påverka sin situation och sitt land. Vidare berättar Erik om hur han har haft en personlig konfrontation med polisen som var allt annat än trevlig och det upplevdes mycket hotfullt samtidigt som han var något oförstående till hela händelsen. Matti berättar att detta sannolikt är en konsekvens av Dan Eliassons demontering av polismakten, vilket resulterat i att man helst vill skriva rapporter och administrera vanliga människor istället för att attackera den tunga kriminaliteten. I alla händelser är det en olycksbådande trend om allt fler kommer i kontakt med en alltmer repressiv ordningsmakt. Vi gör oss lustiga över att Damberg bjuder in alla partier till samtal kring hur man ska komma till rätta med den tilltagande brottsligheten, samtidigt som Löfven påstår att kriminaliteten inte ökar. Till råga på allt bjuds SD inte in till samtalen med hänvisning till frågans komplexitet. Avslutningsvis resonerar bägge ingående och utförligt kring vad som kan väcka en reaktions som är så stark att poltiken förändras. Hur man än vänder och vrider på det hela upplever vi en systematiskt sämre standard i samhället men fortfarande är missnöjet relativt måttligt. Mattis slutsats är att det enda som kommer att hjälpa är att vi får en finanskris som slår på plånboken. Samtidigt bör man vara beredd på att vi kommer att bombas med tilltagande avledningsmanövrar i form av Greta och det faktum att vissa numera anser att vi ska ägna oss åt kannibalism för att rädda klimatet. Allt används för att vi ska acceptera en lägre levnadsstandard och fortsätta betala skatt. Titta och njut!
Fjärde Statsmakten nr 16 med Lars Bern om en stat i förfall.
Fjärde Statsmakten nr 16 med Lars Bern om en stat i förfall.
15 dagar sedan
Lars Bern förklarar att massmigrationen, det ökande våldet, klimatskrämseln och bluffen om bränderna i Amazonas drivs av samma krafter, nämligen de internationella finansintressen vi kallar "Globalister". Att garantera medborgarnas trygghet är statens viktigaste uppgift men regeringen och riksdag vet idag inte hur de ska få gängbrottsligheten och den eskalerande kriminaliteten under kontroll. Mer än hälften av poliserna planerar att söka sig från polismyndigheten, vilket inte är så konstigt med tanke på de personer som har varit chefer inom polisen. Vi tittar på ett klipp från SVT Agenda där inrikesminister Mikael Damberg vill ha med alla partier förutom Sverigedemokraterna i samtal om den eskalerande brottsligheten. Detta är märkligt eftersom det är SD som först har slagit larm. Dessutom verkar Damberg inte vilja associera problemen med invandringen trots att barn till utrikesfödda står bakom gängbrottslighet och är den mest brottsbelastade gruppen i Sverige enligt den studie som nyligen har genomförts av "Det goda samhället". Moderaternas ledare Ulf Kristersson kräver handling men det saknar trovärdighet eftersom partiet inte har tagit avstånd från Fredrik Reinfeldts politik, som ligger bakom en stor del av problemen. Varken Damberg eller Kristersson har kapacitet att lösa dessa problem enligt Lars Bern. Morgan Johansson påstår i Rapport att vi är skyldiga att ta emot denna mängd människor men enligt Bern är vi inte skyldiga att ta emot på ett annat sätt än våra grannländer gjort. Vi kommenterar krisen i Filipstad och att kommunerna blir tvingade att ta lån för att skjuta problemen på framtiden. Detta är exakt den utveckling de internationella finansintressena vill se. Den ökande belåningen är en sofistikerad form av livegenskap som gör att människor inte vågar protestera, förutom att de blir fattiga. Lars Bern menar att orsaken till att Socialdemokraterna inte tar i något av alla dessa problem, är att man ser personer i utanförskapsområdena som sina kärnväljare. Det troliga scenariot är därför att problemen bara ökar. Enligt Bern klarar inte dagens politiker att lösa detta och allt är tecken på en statsmakt i upplösning. Vi går över till att diskutera klimatfrågan och att en av klimatskrämselns förgrundspersoner, Michael Mann, har förlorat en förtalsprocess och har blivit avslöjad som bedragare. Orsaken är att han vägrat lämna ut information som beskriver hur han har tagit fram den kurva som har legat till grund för klimatskrämseln och som visade att temperaturen ökar snabbt. Kurvan saknar vetenskapligt stöd och måste anses vara ett falsarium. För att gå vidare med klimatskrämseln, när vetenskapsmän bakom klimatskrämseln har avslöjats som bedragare, har etablissemanget gått över till att göra klimatfrågan till en religiös fråga, där Greta Thunberg lanseras som en messiasgestalt. Hennes resa till USA i segelbåt har krävt att hela besättningen har flugits fram och tillbaka från USA. Hela projektet är ett rent hyckleri som har genomförts av grupper som står nära den internationella finanseliten. Båten hette tidigare Edmond Rothschild. Lars Bern tror tyvärr att globalisterna kommer lyckas hålla klimatbedrägerierna vid liv genom att de har full kontroll över alla betydande medier. Även Nobelkommittén styrs av samma internationella finansintressen vilket bevisas av att Al Gore fick fredspriset för sin film ”En obehaglig sanning” som är full av lögner. Även Barack Obama fick fredspriset trots att hans politik inte alls syftat till fred, tvärtom. Lars Bern tror därför att Greta mycket väl kan få Nobelpriset. Vi går vidare och kommenterar skrämseln om bränderna i Amazonas som inte alls är särskilt extrema jämfört med tidigare år. Dessutom har det visat sig, enligt en rapport från Nasa, att mängden bränder globalt minskat med 25 % de senaste decennierna. Orsaken till att Frankrikes president Macron har drivit denna falska propaganda är han är Rothschilds man. Finansintressena ogillar Brasiliens president som är nationalist och försöker därför skapa opinion mot honom. Lars Bern förklarar också att talet om att Amazonas är ”jordens lungor” är helt fel, de producerar netto inget syre. Dessutom har atmosfären hela 21% syre medan mängden koldioxid endast är 0,04% Innan vi avslutar kommenterar vi en undersökning i Dagens Industri att ”hållbara fonder” utvecklas sämre än index. Att fonden är hållbar betyder inte att din investering är hållbar. -------------- Stöd Swebbtv på olika sätt: - Skicka dina tips eller förslag på "inskickade klipp" till info@swebbtv.se - Göra översättningar av program till engelska. Skicka mail om du är intresserad - Se alla våra program på vår hemsida www.swebbtv.se och berätta för andra - Stödja ekonomiskt på Swish 123 535 86 92 (OBS Nytt), eller bankgiro 147-0558. Du kan också donera direkt eller som månadsgivare på bankkonto 9235-229 1186 (9235 är clearingnummer).
Lördagsintervju 59 - Patrik Engellau om invandring och brottslighet.
Lördagsintervju 59 - Patrik Engellau om invandring och brottslighet.
18 dagar sedan
Patrik Engellau berättar att politiker och universitetsanknutna försökte stoppa den vetenskapliga studien om hur invandringsrelaterad brottslighet under 2000-talet. Men studien genomfördes ändå och med hjälp av Brottsförebyggande rådet. De tre viktigaste slutsatserna från studien är att: Majoriteten av brotten i Sverige begås numer av ickesvenskar. 13% av brotten begås av personer som inte är bokförda i Sverige Andra generationens invandrare med två invandrade föräldrar är den mest brottsbelastade gruppen i studien. Justitieminister Morgan Johansson har tidigare deklarerat att han inte vill att denna information ska tas fram. Detta är märkligt eftersom informationen har saknats. Patrik Engellau leder debattsajten ”Det goda samhället” där ett antal skribenter lägger in intressanta artiklar kontinuerligt med uppemot en miljon visningar i månaden. En dag kom företagare till Patrik Engellau och sa att de ville bekosta en studie om koppling mellan invandring och brottslighet. De var beredda att betala 500.000 kronor. Studien kostade sedan ytterligare några hundra tusen kronor, vilket bekostades av andra privatpersoner. Patrik bekräftar att det finns en undran och kanske oro även bland förmögna personer om hur det ligger till med dessa frågor. Patrik berättar att innan BRÅ kunde engagera sig i projektet, krävdes att en ansvarig forskare från akademin engagerades och dessutom att den statliga Etikprövningsnämnden godkände projektet. I Etikprövningsnämnden godkändes projektet med minsta möjliga marginal. Sju ledamöter sa ja medan sex sa nej, varav tre var politiker och tre var från universitetsvärlden. De som reserverade sig gjorde det med motiveringen att ”den förväntade effekten av studien är att den blir använd som stöd för diskriminering som strider mot de mänskliga rättigheterna”. Jerzy Sarnecki, som också satt med i nämnden, stöttade positivt nog projektet, vilket har förvånat många. Innan denna studie gjordes fanns ingen sammanställning för 2000-talet. Trots detta hade BRÅ alltså inte i uppdrag att studera frågan och hade heller inte utifrån sitt allmänna uppdrag, beslutat att göra det. Vi ser ett klipp från SVT Rapport 2017 då Morgan Johansson förklarar att vi redan vet det vi behöver veta och att om man tar hänsyn till ”socioekonomiska faktorer” försvinner minoritetsgruppers överrepresentation i brottsstatistiken nästan helt. De viktigaste slutsatserna från studien är enligt Patrik att: Majoriteten av brotten i Sverige för första gången numer begås av ickesvenskar. 13% av brotten begås av personer som inte är bokförda i Sverige Andra generationens invandrare med två invandrade föräldrar är den mest brottsbelastade gruppen i studien, till och med mer belastad än gruppen av invandrade afrikaner som tidigare var den mest brottsbelastade gruppen. Tidigare ansåg BRÅ att barn till invandrare inte hade denna höga brottslighet, så detta trendbrott är en av studiens viktigaste resultat. Tidigare trodde man att Sverige utgjorde ett slags undantag och att vi lyckats bättre med invandrares barn än man har lyckats med dessa i andra länder. Studien visar att integrationen inte alls fungerar som den borde. Flera av de akademiker som har varit inblandade i arbetet med rapporten har berättat att de inte kan låta sina namn synas i rapporten för att de trodde att de skulle ”få pisk”. En forskare berättade att hans chef informerat om att han skulle få sparken om han samarbetade med Patrik i studien. Men Patrik berättar att det faktiskt inte har kommit negativa reaktioner, tvärtom. Rapporten och allt underliggande material för studien finns på Det goda samhällets hemsida: detgodasamhallet.com Ytterligare minst en rapport kommer att tas fram baserat på det insamlade materialet. Vi avslutar med att konstatera att universiteten är för politiskt korrekta för att kunna hantera dessa frågor och att de nu istället har fått hanteras av civilsamhället. ---------------------- Stöd Swebbtv på olika sätt: - Skicka dina tips eller förslag på "inskickade klipp" till info@swebbtv.se - Göra översättningar av program till engelska. Skicka mail om du är intresserad - Se alla våra program på vår hemsida www.swebbtv.se och berätta för andra - Stödja ekonomiskt på Swish 123 535 86 92 (OBS Nytt), eller bankgiro 147-0558. Du kan också donera direkt eller som månadsgivare på bankkonto 9235-229 1186 (9235 är clearingnummer).
Erik och Matti nr 11 - Om stress, svaga skolledare mm
Erik och Matti nr 11 - Om stress, svaga skolledare mm
21 dag sedan
Vi inleder dagens avsnitt av Erik & Matti iförda Swebbtvs egna konfektionsvaror, nämligen keps och t-shirt. Reklam för att man kan få något trevligt tillbaka om man stöttar Swebbtv ekonomiskt! Webbutiken finns som en flik på vår hemsida swebbtv.se Det första ämnet för dagen är stress, den stora samtidssjuka som sveper över Sverige och som kanske är den mest drivande orsaken till att svenskar mår dåligt. Matti förklarar ingående vad det innebär att ”gå in i väggen” och hur man både kan förebygga och komma tillbaka från det. Givetvis handlar det som allt annat om att lägga om sitt liv i grunden och lyssna på kroppens signaler i tid. Dessutom gör han oss uppmärksam på att man fungerar tills den sista droppen adrenalin är förbrukad. Sedan vaknar man en dag och kommer inte upp ur sängen. Med den fina devisen: ”Sluta spring så hinner själen ikapp”, uppmanas vi att tänka efter före och inte efter! MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) har gått ut med varning om att kommuner i Sverige behöver förbereda sig för terrordåd. Vi väljer att inte förtvivla utan istället göra oss lustiga över att det väl är MSB som ska skydda oss och inte personer som sitter i socialnämnden? Hur som helst går detta givetvis stick i stäv med den proklamerade tesen att Sverige aldrig har varit tryggare och vi undrar om det ens finns någon på regeringsnivå som inte inser att sagan är all. Nästa ämne blir flera ämnen i ett. Vi konstaterar med förskräckelse att skolan är den plats där svenskar ofrivilligt föses samman med invandrare och det är även där missmatchen mellan svenskar och nyanlända blir som tydligast. Anarkin är mer eller mindre fullständig och man kan verkligen inte prata om att våra ungdomar förbereds för högre studier i allmän skolmiljö. Istället breder en gruppmentalitet av ytterst segregerande karaktär ut sig och lärarna blir de som får försöka lugna ned elever och skilja dem åt när de drabbar samman. De som inte har möjlighet att ta ett annat jobb och blir kvar som lärare gör det enkelt för sig och väljer helt enkelt att lägga skulden på offren för att inte stöta sig med politikerna. På så vis kan man sannolikt fortsätta göra karriär i systemet. Vi pratar vidare om otrygghet, hur man inte blir ett offer och lite om hur Google gör allt för att få reda på alla personuppgifter för att kunna sälja vidare till andra kedjor, som i sin tur skräddarsyr sitt erbjudande för att vi ska konsumera mer. Titta och njut! ---------------------- Stöd Swebbtv på olika sätt: - Skicka dina tips eller förslag på "inskickade klipp" till info@swebbtv.se - Göra översättningar av program till engelska. Skicka mail om du är intresserad - Se alla våra program på vår hemsida www.swebbtv.se och berätta för andra - Stödja ekonomiskt på Swish 123 535 86 92 (OBS Nytt), eller bankgiro 147-0558. Du kan också donera direkt eller som månadsgivare på bankkonto 9235-229 1186 (9235 är clearingnummer).
Hur du enkelt kan hitta bland Swebbtvs alla program.
Hur du enkelt kan hitta bland Swebbtvs alla program.
27 dagar sedan
Vi gör ett uppehåll med våra program under slutet av Augusti men vi har hundratals program som fortfarande är aktuella och som går att se. I detta klipp får du en snabb översikt hur du kan hitta bland alla våra program. Missa inte tillfället att se program du inte hunnit se tidigare.
Välkommen till Swebbtv:s nyöppnade webbutik.
Välkommen till Swebbtv:s nyöppnade webbutik.
28 dagar sedan
Om Swebbtv:s nyöppnade webbutik där du kan beställa tröjor, keps, våra dekaler och penna. Välkommen! Du hittar butiken om du går in på swebbtv.se och klickar på Butik. Betalning med kreditkort. Gå in via hemsidan: www.swebbtv.se/ eller direkt till butiken: butik.swebbtv.com/
Lördagsintervju 58 med Stig Berglund om NSA:s olagliga avlyssning av Trump.
Lördagsintervju 58 med Stig Berglund om NSA:s olagliga avlyssning av Trump.
Månad sedan
Stig Berglund är analytiker med stor erfarenhet av utredningsarbete åt departement, organisationer och företag. Genom krigsplacering i Högkvarteret har han också insikter i informationskrigföring. I detta program berättar han om en skandal som rullas upp i USA och som handlar om att Donald Trump och hans organisation olagligen avlyssnades inför, under och efter presidentvalet 2016. USA:s National Security Agency, NSA, är en av USA:s 17 underrättelsetjänster - med ensamrätt på PRISM, som spelar in nära nog allt som sker på internet. Det har nu visat sig att Demokraterna genom NSA har använt denna övervakning på ett olagligt sätt. Dessutom är det nu genom olika utredningar bevisat att anklagelserna om Donald Trumps samröre med Ryssland är helt felaktiga. NSA samlar in information globalt och lagrar i princip alla telefonsamtal, email, penningtransaktioner och annat för att tillhandahålla denna information till FBI, CIA och andra underrättelseorganisationer. Dessutom tvingas oberoende aktörer på nätet lagra email och annan information som kan efterfrågas. Stig berättar att Sverige har ett samarbete med USA kring dessa frågor sedan länge, vilket kan koppas till att vi tidigt digitaliserade vårt försvar. NSA har kompetens också för att ta sig in i andra länders krypterade system. För några år sedan avlyssnades Angela Merkels krypterade telefon av NSA, vilket blev en stor skandal när det avslöjades. Men om en amerikansk myndighet ska avlyssna amerikanska medborgare krävs domstolsbeslut där motiven granskas. Om domstolen ger ok kan även retroaktiv information lämnas ut om transaktioner, samtal, mail, GPS-positioner mm som har lagrats, vilket ger en väldigt komplett bild. Mikrofoner och ibland även kamera finns i Smart-TV, datorer och andra elektroniska produkter i våra hem kan också användas för spionage på medborgare. När myndigheterna får godkännande för avlyssning innefattas, av naturliga skäl, även de personer som den avlyssnade talar med och även de personer som dessa i sin tur kommunicerar med, kan innefattas. Det som nu har kommit fram är att mängder av personer har övervakats utan lagligt tillstånd. NSA-chefen fick vetskap om detta våren 2016 varpå en revision påbörjades som har visat att de flesta sökningar som gjorts har varit olagliga och att Trumps organisation har blivit utsatt för spionage. Spionaget är betydligt mer inträngande och omfattande än exempelvis det som förekom i Watergateskandalen. Rosemary Collyer som är överdomare startade en utredning som blev klar i April 2017. Den visar att det under Obamas presidentskap har förekommit ett systematiskt spionage på politiska motståndare. När Trump nyligen hade blivit vald till president kontaktades han av NSA-chefen som sannolikt då avslöjade att Trumps organisation var avlyssnad. Efter detta flyttade Donald Trump i all hast hela organisationen ut från Trump Tower till Trumps golfklubb i New Jersey. Stig Berglund menar att vi står inför en stor skandal i USA i och med spionaget på Trump och hans organisation. Den djupa statens spionage har pågått länge och dessutom med federala resurser. De allierade länderna inom underrättelsesamarbetet "Five Eyes" är involverade - Australien, Nya Zeeland, Storbritannien och Canada. Motsvarigheten till NSA i Storbritannien, GCHQ, samt MI6 och italiensk underrättelsetjänst är andra parter som mycket sannolikt också är inblandade. Vi kommer in på den svenska FRA-lagen som innebär att Sverige har rätt att spionera på trafik som går igenom Sverige men inte på svensk trafik. Men detta är lätt att gå runt eftersom så många länder har rätt att spionera på utlänningar, vilket då kan gälla svenskar och att de olika underrättelsetjänsterna samarbetar och byter information. Stig Berglund bekräftar att det kan vara motiverat att täcka över kameran på sin PC och att en ökande andel av befolkningen i USA sätter ett litet plåster över kameran. Den som vill veta mer om skeendet i USA kan starta med att granska överdomare Rosemary Collyers rapport. www.dni.gov/files/documents/icotr/51117/2016_Cert_FISC_Memo_Opin_Order_Apr_2017.pdf ---------------------- Stöd Swebbtv på olika sätt: - Skicka dina tips eller förslag på "inskickade klipp" till info@swebbtv.se - Göra översättningar av program till engelska. Skicka mail om du är intresserad - Se alla våra program på vår hemsida www.swebbtv.se och berätta för andra - Stödja ekonomiskt på Swish 123 535 86 92 (OBS Nytt), eller bankgiro 147-0558. Du kan också donera direkt eller som månadsgivare på bankkonto 9235-229 1186 (9235 är clearingnummer).
Erik och Matti nr 10 - "Sverige har aldrig varit tryggare!"
Erik och Matti nr 10 - "Sverige har aldrig varit tryggare!"
Månad sedan
Avsnitt tio av Erik & Matti handlar givetvis om överfallsavstängningen av Swebbtv på SEzone. Vi inleder med att dissekera de kändisar som gör bort sig i den politiska korrekthetens namn genom att ta den digitala kampen mot "nazister och rasister". Vi gör en generell bedömning om att de drivs av opportunism i kombination med hjärntvätt, samt en väldigt isolerad krets av vänner och kollegor. Nästa ämne är sprängningen vid Landskrona Stadshus och vi tvingas konstatera att det blir mindre av allmänfarlig ödeläggelse och mer av en attack mot Sverige och hennes folkstyre. Samtidigt går Stefan Löfven ut och fördömer våldsdåd i USA för att lägga en dimridå kring de egna misslyckandena. Vi kopplar ihop den stigande kriminaliteten med att SVT sänder barnprogram som handlar om att det är häftigt att vara kriminell och knarkare och ställer oss frågan om Astrid Lindgren hade kunnat få inspiration till sagor och berättelser motsvarande Emil i Lönneberga i dagens Sverige. Vår gissning blir att det gamla idylliska, trygga Sverige är ett minne blott och att det kommer att ta lång tid att återskapa en tillit mellan medborgarna som kommer i närheten av vad den var förr. Matti konstaterar att vi har ett samhälle där de tokigaste är de som hörs och de kloka är tysta - vilket är motsatsen till idealet. Avslutningsvis berättar Matti en historia om hur en person som blivit utsatt för inbrott i Djursholm får höra av sin granne att inbrott inte äger rum i Djursholm, vilket vittnar om hur långt människor är villiga att gå för att upprätthålla sin bild av verkligheten. Sist men inte minst konstaterar vi att vi lever i den intressantaste av tider och att vi får se vad som händer när pk-illusionen rasar och politiker och journalister har skopat ur det sista förtroendet som finns i befolkningen. ---------------------- Stöd Swebbtv på olika sätt: - Skicka dina tips eller förslag på "inskickade klipp" till info@swebbtv.se - Göra översättningar av program till engelska. Skicka mail om du är intresserad - Se alla våra program på vår hemsida www.swebbtv.se och berätta för andra - Stödja ekonomiskt på Swish 123 535 86 92 (OBS Nytt), eller bankgiro 147-0558. Du kan också donera direkt eller som månadsgivare på bankkonto 9235-229 1186 (9235 är clearingnummer).
Lördagsintervju 57 - Vad händer inom polisen? Före detta polis Conny Andersson berättar.
Lördagsintervju 57 - Vad händer inom polisen? Före detta polis Conny Andersson berättar.
Månad sedan
Conny Andersson är f.d. polis och arbetar idag som lärare i taktisk spårning. Han är mycket bekymrad över utvecklingen inom polisen. Vi har, enligt Conny, en farlig utveckling där erfarna hederliga poliser ersätts med oerfarna poliser och vaktbolag. Han berättar att när han påbörjade sin utbildning på Polishögskolan var Göran Lindberg, även kallad "Kapten klänning", rektor. GöranLindberg fick utmärkelsen "Årets feminist" för sitt jämställdhetsarbete inom polisen vilket också gett honom öknamnet Kapten klänning. Det visade sig sen att Göran Lindberg var en hänsynslös våldtäktsman och han dömdes sen till sex och ett halvt års fängelse för våldtäkter på unga flickor. Rätten ansåg att han utsatt flickorna för särskild hänsynslöshet och ”sadistiskt sexuellt våld”. Han hade utsetts av socialdemokratiska regeringar, med Laila Freivalds som justitieminister, först till rektor för polishögskolan och sen till länspolismästare i Uppsala. Conny ser ett mönster i tillsättningarna och menar att det inte är en slump att en person med Göran Lindbergs problem fått dessa utnämningar. Han arbetade som "street cop" i västra Stockholm och kom fram till att ju mer motstånd han upplevde, desto närmare sanningen om maffiagrupperna och den organiserade brottsligheten var han. Han tvekade aldrig att ingripa vilket gjorde att han levde under ständigt hot och därför var beväpnad dygnet runt. En dag blev han inkallad till sin chef som sa att han skulle "gå därifrån" när han kom i kontakt med maffiagänget. Conny svarade "Hellre dör jag". En tid senare presenterade samma chef en ny kollega som kom ifrån Norrmalm kallad SS. SS började sedan göra anmälningar mot Conny och kom sen tillsammans med en viss åklagare att driva en mediakampanj mot Conny i samband med ett ingripande som Conny gjort mot en misstänkt person. Conny hade prejat en ung mopedist och satt handfängsel på honom vid ett gripande. Conny åtalades för detta men blev frikänd i tingsrätten. Målet överklagades och han dömdes till villkorlig fängelsedom i hovrätten, något som var extremt för ett relativt vardagligt ingripande. Kampen mot maffian i västra Stockholm var mycket tuff. Det kunde vara flera tillfällen samma dag då de fick anledning att dra vapen. Men genom att de var tuffa och framgångsrika fick de också stöd från de boende i de utsatta områdena och kom i kontakt med personer som gav värdefulla tips. Framgången i kampen mot maffian gjorde dessvärre att motståndet från vissa korrumperade kolleger ökade. Samtidigt blev följdverkningarna av domen att det blev svårt att samarbeta generellt. Facken meddelade efter ett halvår att han skulle få sparken men rikspolischef Sten Heckscher beslutade att Conny skulle få behålla jobbet. Efter detta fick Conny relativt meningslösa uppgifter som inte innebar konfrontation med kriminella. Han tröttnade och sa till sist upp sig år 2011. Samtidigt med att han sa upp sig blev den polis, kallad SS, som gjort anmälningar mot Conny gripen för våldtäkt på unga flickor i Västerort. Han hade också sålt narkotika till ungdomarna. Conny berättar att de korrumperade poliserna utnyttjade och samarbetade med medierna för att skapa mediadrev. Sammantaget är Connys bild av polisen dyster och att det finns en korruption som gör att erfarna, hederliga poliser slutar. Istället tar man in unga, oerfarna poliser som inte protesterar. Man borde hellre se till att behålla våra skickliga poliser. Conny menar att Dan Eliassons förändring av polisen är ett rent sabotage med syfte att nedmontera polisen. Orsaken till detta är att de personer som ligger bakom planerna vill möjliggöra brottslighet och då behöver man bli av med kompetenta poliser. Denna brottslighet handlar om att sälja ut vårt land, komma åt skatter mm. Han menar att en viktig parallell process är att säkerhetsbolag ersätter polisen. I USA uppstår nu privata fängelser. Även HVB-hem i Sverige är en växande privat industri. En annan spaning är att åklagare går in i ärenden för att det ska se ut som att samhället agerar. I själva verket skapar man förundersökningssekretess och driver utredningen med syfte att lägga ut dimridåer och helt fria från straff, åstadkomma marginella straff eller straffa helt fel person. Enligt Conny fortsätter nedmonteringen av polisen men han uppmanar dem som ännu inte lämnat och som är riktiga "snutar", att stanna kvar. Vanligt folk behöver, enligt Conny, ta ansvar och utveckla sin demokratiska förmåga och medvetenhet, för att förhindra Sveriges negativa utveckling. ---------------------- Stöd Swebbtv på olika sätt: - Skicka dina tips eller förslag på "inskickade klipp" till info@swebbtv.se - Göra översättningar av program till engelska. Skicka mail om du är intresserad - Se alla våra program på vår hemsida www.swebbtv.se och berätta för andra - Stödja ekonomiskt på Swish 123 535 86 92 (OBS Nytt), eller bankgiro 147-0558. Du kan också donera direkt eller som månadsgivare på bankkonto 9235-229 1186 (9235 är clearingnummer).
Insider berättar att Lars Bern i Swebbtv "fick regeringen att framstå som en samling skolbarn".
Insider berättar att Lars Bern i Swebbtv "fick regeringen att framstå som en samling skolbarn".
Månad sedan
Ingrid Carlqvist har tidigare berättat att hon genom sina källor fått fram att Morgan Johansson, Isabella Lövin, Amanda Lind och eventuellt även Anders Ygeman låg bakom avstängningen av Swebbtv. Hon berättar nu att hennes källa fått fram att också MSB har varit involverad i avstängningen och att Lars Bern med klimatfrågan, har blivit fruktad av regeringen. Men genom den starka folkliga reaktionen och reaktionerna i de andra fria och alternativa medierna blev regeringen tvungen att på nytt kontakta Google och be dem återställa Swebbtv. En tråkig effekt av Carlqvists avslöjande blev att SEzone stängde av hennes kanal "Ingrid och Maria" ungefär samtidigt som Swebbtv återaktiverades. Det fanns inga speciella skäl till avstängningen av "Ingrid och Maria" annat än standardiserade motiv om brott mot communityregler. Vi diskuterar också det märkliga i att regeringen har uppmuntrat Google att anställa 10.000 granskare som ska censurera SEzonekanalerna under förevändning att de ska förhindra hat och hot, trots att väldigt få anser sig ha blivit utsatta för hat och hot. Och sker det överträdelser borde det väl vara domstolar som agerar. Vi spekulerar i att orsaken till att Google lyssnar så väl till regeringens censurkrav är att den enorma mängden elektricitet till planerade serverhallar i Sverige lär vara närmast skattebefriad, vilket kan vara ett påtryckningsmedel. Dessutom har de omfattande stöd för etablering trots att det inte skapar avsevärd mängd med arbetstillfällen. Vi kommer fram till att allt prat om "hat och hot" i själva verket handlar om förevändningar för att stoppa kritik mot den förda politiken. Ingrid berättar att orsaken till nedstängningen handlar om att Swebbtv och framförallt Lars Bern på ett sakligt sätt avslöjat klimatpropagandan. Lars Bern har därför blivit fruktad av regeringen för att han är sakkunnig i klimatfrågan och Ingrids källa berättar att han har fått "regeringen att framstå som en samling skolbarn med övergurun Greta Thunberg i spetsen". Hon berättar också att hon och Maria jobbar vidare i sin kanal och nu finns på: Podbean: ingridochmaria.podbean.com Spreaker: www.spreaker.com/user/ingridochmaria Hemsidan: ingridochmaria.se ---------------------- Stöd Swebbtv på olika sätt: - Skicka dina tips eller förslag på "inskickade klipp" till info@swebbtv.se - Göra översättningar av program till engelska. Skicka mail om du är intresserad - Se alla våra program på vår hemsida www.swebbtv.se och berätta för andra - Stödja ekonomiskt på Swish 123 535 86 92 (OBS Nytt), eller bankgiro 147-0558. Du kan också donera direkt eller som månadsgivare på bankkonto 9235-229 1186 (9235 är clearingnummer).
Fjärde statsmakten nr 15 med Lars Bern.om politiker som har blivit situationens fångar.
Fjärde statsmakten nr 15 med Lars Bern.om politiker som har blivit situationens fångar.
Månad sedan
Idag vid lunchtid kom Swebbtv-kanalen tillbaka igen. Vi har inte fått någon rimlig förklaring till varför kanalen stängdes ner. Vi vet inte heller varför de fattat beslut om att ta upp kanalen igen. Vi tror inte att vi skulle ha kommit tillbaka på SEzone om inte det hade uppstått så starka protester från vanligt folk och från våra kolleger inom de alternativa och fria medierna, vilket vi vill framföra vårt stora tack för! Den fjärde statsmakten nummer 15 spelades in innan kanalen väcktes till liv efter avstängningen men programmet är fortfarande relevant. Swebbtv har aldrig haft några påpekanden eller klagomål och därför blev vi förvånade över avstängningen. Lars Bern menar att orsaken till avstängningen är att vi har fått för stor spridning vilket har skapat oro hos våra makthavare. De gamla medierna har slutat att göra sitt jobb och är istället rena propagandakanaler för regeringen. Förra våren kallade regeringen till sig Google för att sätta press, så att de skulle hantera "hat och hot" och det är troligen detta vi ser effekt av nu. Swebbtv har blivit en röst som stör agendan, särskilt när det gäller klimatet. Det är också därför de inte har kritiserat enstaka program eftersom det då skulle bli tydligt vilken fråga det handlar om. Ingrid Carlqvist har berättat att en av hennes kontakter informerat om att avstängningen är en följd av vår kritik mot klimatlarmen. Det lär ha varit Morgan Johansson, Amanda Lind och Isabella Lövin som har använt sina kanaler för att sätta press på Google. Eventuellt deltog också Anders Ygeman. Lars Bern menar att politikerna har blivit situationens fångar när det gäller klimatet. Vi konstaterar att det inte går att lita på en affärspartner som beter sig så här oförutsägbart som Google. Google vill att vi inte ska lagra data i våra egna datorer och telefoner utan istället lagra informationen i deras datorer, det så kallade "molnet". Man kan man lita på att Google inte missbrukar informationen? Swebbtv har laddat upp oerhörda mängder data i Googles moln och som nu blev helt oåtkomliga. Vi kommer också in på senatsförhöret om Googles manipulering av det amerikanska presidentvalet. Det kommer fram att Google har fått uppemot 2.6 - 10.4 miljoner personer att rösta på Hillary Clinton i valet 2016. Det visar att Google har tydliga politiska intressen. Det är numer en trend att bolag som Google gör sig helt oanträffbare och inte kan nås på telefon eller anträffas på annat sätt. Vi propagerar för att email är den säkraste kommunikationen eftersom den inte enkelt kan raderas av utomstående. Långsiktigt tror vi att det är nödvändigt för Swebbtv att ha en egen serverlösning, vilket är något vi ska titta närmare på. Ett annat exempel på att politikerna har blivit fångar i sin retorik fick vi i prideparaden där det fanns demonstranter som vill döda vita straighta män. Trots detta deltar politikerna. Vi kollar på Oxfams vilseledande klipp som också handlar om att skuldbelägga svenskar. De påstår att koldioxiden farlig vilket är helt fel. De säger också att vi släpper ut mer CO2 än fattiga vilket är en grov förenkling. Vi nämner tre bra böcker om klimatet som också är på svenska. Lennart Bengtsson: Vad händer med klimatet?, Elsa Widding: Klimakarusellen och Tege Tornvalls: Tänk om det blir kallare? Lars Bern menar att politikerna är som en fårskock som har blivit situationens fångar och som inte klarar av att hantera vårt försvar, sjukvård och annat. Han menar att politikerna måste sluta fokusera på sin karriär och istället börja ta ansvar. Avslutningsvis bjuder vi in personer som har en motsatt åsikt i klimatfrågan att komma hit till studion och debattera. Än en gång tack för ditt engagemang! ---------------------- Stöd Swebbtv på olika sätt: - Skicka dina tips eller förslag på "inskickade klipp" till info@swebbtv.se - Göra översättningar av program till engelska. Skicka mail om du är intresserad - Se alla våra program på vår hemsida www.swebbtv.se och berätta för andra - Stödja ekonomiskt på Swish 123 535 86 92 (OBS Nytt), eller bankgiro 147-0558. Du kan också donera direkt eller som månadsgivare på bankkonto 9235-229 1186 (9235 är clearingnummer).
Öystein Rönne om hur regeringen pressar Google att stänga ner Swebbtv.
Öystein Rönne om hur regeringen pressar Google att stänga ner Swebbtv.
Månad sedan
Det är förbryllande att Google genomför regeringens censur. Öystein Rönne ger sin bild av hur Google får förmåner av svenska staten som kan utnyttjas för påtryckningar.
Rättegång med ASAP Rocky dag 3 - intervju med Mårten Schulz, professor i Civilrätt
Rättegång med ASAP Rocky dag 3 - intervju med Mårten Schulz, professor i Civilrätt
Månad sedan
Vi står utanför tingsrätten i Stockholm när USA:s särskilda sändebud, Robert O´Brian, dyker upp. Han har skickats av Donald Trump och är expert på gisslansituationer. En kvinna i folkmassan lämnar över ett brev till USA:s sändebud. Vi hoppas kunna återkomma till innehållet i detta brev. Vi får också en intervju med Mårten Schulz som är professor i Civilrätt vid Stockholms universitet. Han kommenterar den ifrågasatta omständigheten i Sverige angående antalet häktade och situationen i häktena. Vi talar också om risken för påverkan på rätten när USA:s president Donald Trump blandar sig i. Vi kommenterar slutpläderingarna i rättegången, där det kom fram att åklagaren inte lyckats styrka flera viktiga anklagelsepunkter. Bevisningen höll inte angående målsägandens skärskador. Det gick inte att påvisa hur han skulle ha fått dem. Även påståenden om en flaska som krossats mot hans huvud föll på sin orimlighet eftersom han bara hade skrubbsår på hjässan. Inte heller anklagelsen om att misshandeln skett gemensamt och i samförstånd, gick att styrka. De tilltalade släpptes senare under kvällen och nu återstår att se vilken påföljden blir och om rätten finner att häktningstiden är straff nog. En detalj i sammanhanget var att de tilltalade fick frågan om de är beredda att komma till Sverige och genomföra samhällstjänst, exempelvis på helgerna. De svarade att det är möjligt och att de har boende ordnat. Det framkom också att Asap Rocky och hans team inte har varit dömda för något brott de senaste fem åren, vilket frågan gällde. Detta hade också bekräftats med myndigheter i USA. ---------------------- Stöd Swebbtv på olika sätt: - Skicka dina tips eller förslag på "inskickade klipp" till info@swebbtv.se - Göra översättningar av program till engelska. Skicka mail om du är intresserad - Se alla våra program på vår hemsida www.swebbtv.se och berätta för andra - Stödja ekonomiskt på Swish 123 535 86 92 (OBS Nytt), eller bankgiro 147-0558. Du kan också donera direkt eller som månadsgivare på bankkonto 9235-229 1186 (9235 är clearingnummer).
Lördagsintervju 56 del 3 - om framtiden för nationen och vad som kommer efter demokratin.
Lördagsintervju 56 del 3 - om framtiden för nationen och vad som kommer efter demokratin.
Månad sedan
I denna tredje och sista del av lördagsintervjun med professor em. Arnstberg, talar vi om slöjans betydelse, om demokratibegreppet som är tätt knutet till nationen samt om återkomsten av stadsstaten som fenomen. Nedan följer en längre beskrivning av programmet Vi diskuterar slöjans symbolvärde och vad den kommunicerar. Slöjan eller huvudduken demonstrerar en tillhörighet till det egna kollektivet. Att ta av sig denna visar att man inte hör till kollektivet och då riskerar man bli ifrågasatt av sina egna. Slöjan demonstrerar att man inte vill ta en del av den nya kulturen som man har valt att bosätta sig i om den är ickemuslimsk. Att klä små barn i slöja blir ett sätt att markera att även de har en speciell kultur och religion. Det blir ett sätt att upprätthålla ursprungskulturen. Sedvänjan att använda huvudduk trivialiseras ofta i den allmänna debatten och man inser inte alltid symbolvärdet. I avsnittet diskuterar vi även böneutrop och dess effekter på omgivningen. Man kan se det som att man sakta men säkert flyttar fram sina positioner och på så sätt legitimerar sin kultur och religion i det allmänna samhället. Kyrkklockorna som jämförelse är symboler i vårt sedan länge kristna kulturarv. Liksom i de två tidigare delarna med utgångspunkt i Arnstbergs bok ”Efter demokratin” diskuteras demokratibegreppet. Demokrati betyder folkstyre, men när folket inte längre de facto styr är statsskicket inte en reell demokrati. Uppfinningsrikedomen är stor när det gäller att kringgå demokratin genom att liera sig med småpartier för att sitta kvar vid makten och utmanövrera nya partier. Ett problem som uppstår är att politikerna har en tendens att rikta sig till de svaga och minoriteter i samhället för att få deras röster istället för att genomföra nödvändiga men impopulära beslut för landet och hela folkets bästa. Där nationalismen har landets och folkets intressen i fokus så har globalismen en annan logik där multinationella företag och andra internationella intressen är de som ställer kraven. Folkviljan blir något som ska hanteras, som ett hinder. Trots de uppenbara problemområden och förbättringsmöjligheter som finns i Sverige idag så drivs våra politiker ofta av andra saker än att göra folkets vilja. Man driver gärna en globalistisk agenda på bekostnad av det egna folket då pengar och karriärmöjligheter lockar. Men utan våra nationsgränser, som globalister ser som hinder, kommer människor inte kunna ha demokrati. Istället etableras en global tyranni. Nationen är ett nödvändigt ramverk för att folket ska kunna ha inflytande över politiken. En global demokrati är otänkbar. Alla som är emot nationalism behöver tänka efter vad alternativet är. I programmet ges även en spaning in i framtiden: i ett scenario där nationalstaterna successivt bryts sönder växer stora och bevakade ”gated communities” fram med höga avgifter. Dessa kommer att ha gränsbevakning och garantera säkerhet innanför murarna. De rika och mäktiga sätter spelreglerna som alltid. Men fördelarna är mycket få för dem som inte kommer att råd att bo i dessa områden. ---------------------- Stöd Swebbtv på olika sätt: - Skicka dina tips eller förslag på "inskickade klipp" till info@swebbtv.se - Göra översättningar av program till engelska. Skicka mail om du är intresserad - Se alla våra program på vår hemsida www.swebbtv.se och berätta för andra - Stödja ekonomiskt på Swish 123 535 86 92 (OBS Nytt), eller bankgiro 147-0558. Du kan också donera direkt eller som månadsgivare på bankkonto 9235-229 1186 (9235 är clearingnummer).
Erik och Matti nr 9 - Var går gränsen?
Erik och Matti nr 9 - Var går gränsen?
Månad sedan
I dagens avsnitt av "Erik & Matti" börjar vi med att diskutera en artikel Erik kommit över i en dansk tidning som dels tar upp frågan om att vi är på ständig jakt efter våra rötter och frågeställningen kring vad ens hem är, var det börjar och slutar. Exemplet är en norsk fjordby som formats och danats under sekel och där urinnevånarna betalar 50 % skatt medan amerikanska storbolag skeppar dit kinesiska turister som exploaterar landskapet fullständigt och tränger sig på folk, utan att vare sig de eller företaget betalar någonting för detta. Var går gränsen för vad vi äger gemensamt och i mindre konstellationer och hur mycket får man använda det vi äger tillsammans - hur mycket mångfald vill vi ha i praktiken? Vi går vidare och berör det faktum att Malena Ernman gett AFA-tröja till sin dotter Greta Thunberg. En tröja som Greta påstås inte ha förstått budskapet på och som hennes föräldrar burit vid flera tillfällen. Matti är illa berörd över hur en så ung tjej, med en diagnos, blivit instrumentaliserad av sina föräldrar och andra kommersiella intressen, med sina föräldrars goda minne. Dessutom konstaterar vi att skolstrejken försvann med sommarlovet och sedan dess har ingen brytt sig om att dyka upp och demonstrera för klimatet på sin fritid. Matti berättar av egen erfarenhet vilken potential barn av Gretas natur har om de får rätt styrning, men hur känsliga de är om de inte behandlas på rätt sätt. Dessutom tar vi upp det faktum att kändisar gullar med vänstern eftersom de står för det "goda hatet" samtidigt som just vänstern står för 95 % av våldet i politiska sammanhang. Vi går vidare och tar oss för pannan när vi dels konstaterar baserat på Migrationsverkets siffror att invandringen ökar samtidigt som SVT presenterar en rörig sammanställning som indikerar motsatsen. Vi benar på ett avspänt sätt ut att det som spelar roll är hur många som kommer till Sverige och inte hur man kategoriserar dem som kommer hit. Det är kort sagt en lek med ord i syfta att vilseleda och bedra det svenska folket. Vi tar det uppenbara och pedagogiska exemplet med hur man gör när man släpper in, säger till, hjälper och ibland kastar ut folk från krogen och det borde givetvis vara lika enkelt att göra samma sak med vårt älskade land. Konversationen fortsätter och vi berör det mesta mellan himmel och jord, den röda tråden är och förblir etablissemangets hjärntvätt och folket och sig självt, att Göteborg är en stad i fritt fall, att människor är beredda att göra nästintill vad som helst för att inte behöva konfrontera sin egen världsbild med en konkurrerande. Sverige idag är inte ett land med ett folk utan ett område med en befolkning och i och med detta en plats med flera små samhället i en teater som ska föreställa ett enda samhälle, vilket gör den farsartade offentliga debatten tilltagande absurd och mer och mer frånvänd den vardag som svenskar lever i eller vill leva i. ---------------------- Stöd Swebbtv på olika sätt: - Skicka dina tips eller förslag på "inskickade klipp" till info@swebbtv.se - Göra översättningar av program till engelska. Skicka mail om du är intresserad - Se alla våra program på vår hemsida www.swebbtv.se och berätta för andra - Stödja ekonomiskt på Swish 123 535 86 92 (OBS Nytt), eller bankgiro 147-0558. Du kan också donera direkt eller som månadsgivare på bankkonto 9235-229 1186 (9235 är clearingnummer).
Fjärde statsmakten nr 14 om riksdagens generösare regler och mediernas mörkande.
Fjärde statsmakten nr 14 om riksdagens generösare regler och mediernas mörkande.
Månad sedan
Jan Tullberg är docent i företagsekonomi från Handelshögskolan och han beskriver i programmet riksdagens generösare regler för anhöriginvandring och mediernas mörkande. Vi talar också om en ny rapport angående kopplingen mellan invandring och kriminalitet. Vi börjar med att diskutera riksdagens beslut i början av juni, att öppna upp för en generösare anhöriginvandring. Samtidigt röstade riksdagen igenom en förlängning av det som allmänt kallas "stramare regler" för invandring. Men dessa regler har i realiteten inte gjort någon större skillnad. Mer än 130 000 uppehållstillstånd har beviljats per år de senaste tre åren. Detta trots att vi enligt regeringen har "EUs stramaste regler". Sveriges befolkning ökar med en allt snabbare takt pga de höga invandrartalen, medan den svenska ursprungsbefolkningen har legat stabilt under den senare hälften av 1900-talet. Våra nordiska grannländer har mindre än en fjärdedel av Sveriges flyktinginvandring i absoluta tal. Tullberg beskriver att svårigheten med att integrera människor i det svenska samhället ökar i och med att olika folkgruppers diaspora blir allt större. Då minskar behovet av att integrera sig. Man klarar sig bra i den egna gruppen inom landet. Riksdagen har också beslutat att gymnasielagen förlängs trots att endast 6% av de som berörs av lagen klarar av sina gymnasiestudier på utsatt tid. Detta påverkar även undervisningen för de svenska eleverna och andra invandrare som är bättre integrerade. Skolväsendet har under många år sänkt nivån på undervisningen, något som gjort att kunskapsnivån har sjunkit redan före massinvandringen. Med införseln av elever med bristfälliga språk- och förkunskaper sjunker nivån ytterligare, vilket gör att den kunskapsintensiva industrin får allt större problem med kompetensförsörjningen. Lärarna får även svårt att sätta ärliga betyg då dessa kan ligga till grund för om personen får uppehållstillstånd eller inte. Vi diskuterar om detta ansvar verkligen skall ligga på lärarkåren och vad följderna kan tänkas bli med felaktiga betyg. Enligt den nya lagen får även alternativt skyddsbehövande, med tillfälliga uppehållstillstånd, ta hit sina anhöriga. Alternativt skyddsbehövande är personer som tagit sig till Sverige utan asylskäl. I och med Syriens förbättrade säkerhetsläge så har flyktingskälen minskat i styrka. Trots detta får även dessa grupper flytta hit sina anhöriga. Problemet kvarstår med var alla dessa människor skall bo och hur de ska förtjäna sitt uppehälle i Sverige. Över 90% av de som kommer till Sverige saknar identitetshandlingar och behöver inte numera göra sina skäl för att få uppehållstillstånd sannolika. I och med detta har många skaffat sig ett flertal olika identiteter som också möjliggör multipla bidrag. Enligt en rapport framtagen av Det Goda Samhället baserad på information från Brottsförebyggande Rådet, BRÅ, så misstänks invandrare eller barn till invandrare för majoriteten av antalet brott som begås i Sverige. Ett trendbrott är att den andra generationens invandrare är mer kriminella än den första generationens invandrare. Advokater och jurister i Sverige tjänar stora pengar på den ökande kriminaliteten. Tullberg resonerar om att det verkar som att det saknas incitament för att permanent åtgärda dessa problem. Vi diskuterar om hur justitieminister Morgan Johansson medvetet vilseleder i media om koppling mellan invandrare och den ökande kriminaliteten. Han vet hur verkligheten förhåller sig men väljer ändå att vilseleda om detta genom felaktigt skylla på sociala faktorer. Att vilseleda för att sitta kvar i regeringsställning är en form av bedrägeri mot Sveriges befolkning. Jan Tullberg konstaterar att vilseledandet underlättas av att det saknas konsekvensutredningar om hur olika politiska beslut påverkar samhällsutvecklingen. Rapporten från Det Goda Samhället har knappt alls rapporterats i reguljära medier. Jan Tullberg nämner Nyamko Sabunis pudlande om mångkulturen som ett exempel på mediernas förtryck och motstånd mot en öppen diskussion i dessa frågor. Han varnar för att pudlandet försvagar den egna positionen och även inskärper behovet av att underordna sig den politiska korrektheten Vi avslutar med Jans gamla jämförellse att Sveriges invandring i procent är större än USA´s under den stora invandringen i slutet av 1800-talet. Jan Tullbergs bok om migrationen "Låsningen" kan köpas som e-bok för 19 kr från Adlibris. Det Goda Samhällets rapport finns på detgodasamhallet.com/rapport-om-invandring-om-brottslighet/ Stöd Swebbtv på olika sätt: - Skicka dina tips eller förslag på "inskickade klipp" till info@swebbtv.se - Göra översättningar av program till engelska. Skicka mail om du är intresserad - Se alla våra program på vår hemsida www.swebbtv.se och berätta för andra - Stödja ekonomiskt på Swish 123 535 86 92 (OBS Nytt), eller bankgiro 147-0558. Du kan också donera direkt eller som månadsgivare på bankkonto 9235-229 1186 (9235 är clearingnummer).
Lördagsintervju 56 del 2 - professor Arnstberg om Sveriges demokrati mm.
Lördagsintervju 56 del 2 - professor Arnstberg om Sveriges demokrati mm.
Månad sedan
Professor emeritus i etnologi Karl-Olov Arnstberg förklarar att demokrati framför allt är en metod för att tillsätta och avsätta ledare. Demokrati har ingenting med mänskliga rättigheter eller "allas lika värde" att göra. Men demokrati förutsätter nationen och därför är det helt galet att den svenska befolkningen är emot nationalism, när den samtidigt säger sig gilla demokrati. Det finns ingen demokrati utanför nationen, enligt Arnstberg. Vi måste därför få fram politiker och medier som sätter den egna nationen först. Ett problem är att vi har fått en politisk adel som vill vara oberoende av folket. Politikerna styrs av de politiska partierna, inte av folket. När folket reser sig mot detta blir de och de partier som fångar upp dessa strömningar, anklagade för att vara "populistiska". Denna problematiska situation, där folkviljan inte kommer till uttryck, skulle inte vara möjlig om vi hade fungerande medier. Medierna styrs av globala bolag som ser till att journalister inte tillåts fånga upp folkviljan. Dessutom har dessa intressen en vänsterinriktning som sammanfaller med journalisternas vänsteråskådning. Medierna har fått en så stor makt att det inte går att säga om det är politikerna eller medierna som är den främsta statsmakten. Samtidigt växer de populistiska strömningarna i Europa så att politikerna kanske blir tvungna att lyssna. Vi diskuterar om direktval av riksdagsledamöter och bindande folkomröstningar skulle kunna förbättra demokratin i Sverige. Arnstberg föreslår att en grupp tänkare tar fram ett förslag om hur den svenska demokratin skulle kunna förbättras. Egentligen har vi inte en särskilt lång historia av allmän rösträtt. I mitten av 1800-talet hade inte mer än 20 % av männen rösträtt. Runt sekelskiftet var nationalismen den vägledande principen och en grund för demokratin. När industrisamhället och folkhemmet sen etablerades hade vi även då politiker som företräder folket. Efter tiden med industrisamhället kan vi konstatera att politikerna inte längre är styrda av folket i Sverige. Frågan är om det inte är den internationella finanseliten som styr politikerna. Enligt Arnstberg behöver ledarna återigen sätta nationen först för att återupprätta demokratin. Vi kommer in på frågan om "Hets mot folkgrupp, Hmf" där Arnsberg menar att ledare generellt är oroliga för att deras befolkningar ska förtrycka minoriteter. Ledarnas uppgift är ju att hålla ihop befolkningen. Idag har den juridiska innebörden av Hmf förskjutits så att Hmf inte behöver innehålla hets och inte heller behöver riktas mot en folkgrupp. Den som talar negativt om islam kan bli dömd för Hmf trots att muslimer inte är en folkgrupp och även fast kritiken inte är hetsande. Vi går över till att diskutera islamofobi. Arnsberg förklarar att islams heliga skrifter till största delen handlar om levnadsregler och politiska påbud. Islam är krävande, det är svårt att vara muslim utan att delta i kollektiva handlingar eller att visa sin tillhörigheter i sin klädsel. Enligt Arnstberg pekar trenden på att att Sverige blir det land i Europa som har störst andel muslimer. Inom några decennier förväntas Sverige ha 30 % muslimer. Arnstberg tror inte att svenskarna attraheras av att omvända sig till islam även ifall islam får allt större inflytande. Boken "Efter demokratin" kan beställas från koa@arnstberg.se ------------------ Stöd Swebbtv på olika sätt: - Skicka dina tips eller förslag på "inskickade klipp" till info@swebbtv.se - Göra översättningar av program till engelska. Skicka mail om du är intresserad - Se alla våra program på vår hemsida www.swebbtv.se och berätta för andra - Stödja ekonomiskt på Swish 123 535 86 92 (OBS Nytt), eller bankgiro 147-0558. Du kan också donera direkt eller som månadsgivare på bankkonto 9235-229 1186 (9235 är clearingnummer).
Erik och Matti nr 8 om Pride, papperslösa, ASAP Rocky, uppror mm
Erik och Matti nr 8 om Pride, papperslösa, ASAP Rocky, uppror mm
Månad sedan
I veckans avsnitt av Erik & Matti inleder vi med att kritisera Pride-rörelsen, givetvis med glimten i ögat. Vi konstaterar att det gått från ett måhända välment solidaritetsuttryck med homosexuella, till ett kommersiellt hjärntvättningsexperiment som griper kring sig och inte kommer att ge sig förrän hela samhället är HBTQ-certifierat. Att det är fel väg att gå att försöka provocera så mycket som möjligt och sedan själv bli provocerad när en utomstående kritiserar jippot. Slutsatsen blir att om man uppför sig som folk så är det ingen som bryr sig om vad man gör privat och för övrigt har ingen med det att göra heller. En tittarfråga som kommit in behandlas och den handlar om att man sannolikt inte kan ha ett tolerant och fritt samhälle om man föser samman för stora mängder av olika människogrupper som inte har något gemensamt och man heller inte skapar förutsättningar för positiv samexistens. Ingen kan veta säkert, men vi kan konstatera att vi går en politisk utveckling till mötes där kraven på positiva förändringar och lösningar av stora problem kommer att öppna för alltmer auktoritära ledare. Matti har via en kontakt fått lägga vantarna på riktlinjerna för den nya vårdguiden och hur mycket, eller rättare sagt hur litet, det ska kosta för papperslösa invandrare att ta del av svensk sjukvård i jämförelse med vad det kostar för alla som har följt de regler som man ställt upp. Matti går sedan vidare och berättar om hur våldtäktsstatistiken ser ut, vilken föga förvånande vittnar om att utomeuropeiska invandrare är kraftigt överrepresenterade, samt hur kriminalvården och socialtjänsten misshandlar offren och gullar med brottslingarna. Återigen tvingas vi se sanningen i vitögat och erkänna att Migrationsverket inte har gjort sitt jobb eftersom man släppt in människor som inte kunnat eller velat redovisa vilka de är eller varför de vill komma till Sverige. Tanken att det är en enda stor industri som ett fåtal tjänar pengar på och alla vi andra finansierar ligger nära till hands. Nästa ämne vi diskuterar är de fyra kvinnorna i "the Squad" som för ett politiskt krig mot Donald Trump utifrån en identitetspolitisk agenda. Dels konstaterar vi att Trump är en mästare på att krossa sina fiender och dessutom göra det på ett underhållande och populistiskt sätt, samtidigt som vi höjer ett varningens finger eftersom vi inser att den politiska kartan dras längre och längre vänsterut och i och med det ökar risken för våldsamma konflikter eftersom människor till slut får nog och inte kan lösa sina problem på demokratisk väg. Den amerikanske rapparen ASAP-s vendetta med det svenska rättssystemet kommer på tal och vi gör oss lustiga över hur mycket prestige det ligger i åklagarens verbala attacker på amerikanen. Vi ställer oss även frågande till hur två afghaner lyckas polisanmäla ASAP för dennes ingripande under attacken på hans livvakter. Vi spekulerar slutligen kring Tommy R´s fängelsestraff och det faktum att de rättsvårdande myndigheterna verkar gå omvägar för att han ska hamna i så farliga situationer som möjligt inne på fängelset och tanken att han är ett hot mot mörka makter ligger nära till hands. Sist men inte minst tar vi återigen upp frågeställningen kring vad man kan göra för att aktivera sig och bekämpa förtrycket och vi återvänder till att man måste försöka arbeta i sin inflytandecirkel och demonstrera vad man tycker inför de människor man kan utöva inflytande på. Det finns ingen mening med att vinna en diskussion om det inte innebär att någon ändrar uppfattning. ------------------ Stöd Swebbtv på olika sätt: - Skicka dina tips eller förslag på "inskickade klipp" till info@swebbtv.se - Göra översättningar av program till engelska. Skicka mail om du är intresserad - Se alla våra program på vår hemsida www.swebbtv.se och berätta för andra - Stödja ekonomiskt på Swish 123 535 86 92 (OBS Nytt), eller bankgiro 147-0558. Du kan också donera direkt eller som månadsgivare på bankkonto 9235-229 1186 (9235 är clearingnummer).
Fjärde statsmakten nr 13 - om ASAP Rocky och den svenska rättvisan. English subtitles.
Fjärde statsmakten nr 13 - om ASAP Rocky och den svenska rättvisan. English subtitles.
Månad sedan
Den kände rappartisten ASAP Rocky sitter fortfarande efter mer än två veckor häktad misstänkt för misshandel. Psykiater Thomas Jackson och frisören Åsa Westerberg deltar tillsammans med Mikael Willgert i detta avsnitt av "Fjärde statsmakten". I programmet diskuterar vi behandlingen av ASAP Rocky och några andra fall, där gripande har skett till synes av skäl som inte har med brottsbekämpning att göra. ASAP Rocky var tillsammans med sitt sällskap i Stockholm då de blir förföljda av en grupp ungdomar, som sannolikt vistas i Sverige i enlighet med den s.k. "gymnasielagen". Ungdomarna trakasserar sällskapet och angriper en av deltagarna. Efter en stunds trakasserier kastar ASAP en av dessa ungdomar i marken vilket senare leder till att ASAP Rocky blir gripen. Programdeltagarna diskuterar denna händelse och menar att de videofilmer som sen kommit fram, visar att ASAP Rocky och hans sällskap handlat i självförsvar. Det borde i stället ha varit ungdomarna som ställts till svars, menar de. Åsa berättar att häktningsförhandlingen skett bakom lykta dörrar vilket är märkligt och hon undrar om det är för att inte röja provokatörernas identitet. Slutsatsen av diskussionen i studion är fel personer gripits och att myndigheternas agerande kan bero på att man inte vill att problemen, som uppstått till följd av regeringens politik rörande de ensamkommande, ska bli synliga. Den omtvistade gymnasielagen antyder att regeringen är beredd att gå långt för att skydda dessa ungdomar. Vi går vidare och kommer in på att Westerberg, som är tidigare ostraffad, nyligen har gripits och suttit isolerad i mer än tre dygn misstänkt för "hets mot folkgrupp". Hon berättar att detta har tagit henne mycket hårt med sömnstörningar och andra sviter. (Se även Lördagsmorgon med Swebbtv nr 7 där Åsa berättar om en liknande tidigare situation.) Hon menar att orsaken till gripandet är att hon har kritiserat regeringens invandringspolitik. Vi kommenterar också vårt tidigare program med finansmannen Karl Hedin som satt isolerad 31 dagar misstänkt för jaktbrott. Han bedömer att arresten är kopplad till hans engagemang i jaktfrågor och frågor rörande äganderätt . Han menar att behandlingen är en form av bestraffning. Jackson menar att vi idag i Sverige har en situation där vissa brott knappt följs upp alls, trots att de är mycket allvarliga. Det kan gälla våldtäkter och andra grova brott. Samtidigt har vi en situation där engagemang politiskt kan leda till lång tids arrest i isolering. Detta är ett uttryck för ett moraliskt förfall. Vi avslutar med att diskutera vad följden blir av gripandet och inblandningen från Donald Trump och ASAP Rockys fans. Jackson tror att de svenska och de internationella medierna kommer att lägga locket på, för att inte förstöra bilden av Sverige. Westerberg tror att ASAP kommer att ta upp händelsen i sina låtar medan Jackson är orolig för att den omskakande händelsen kan göra att han helt enkelt inte orkar göra det. Den längre videon med trakasserierna och den misstänkta misshandeln finns på sezone.info/view/OXY5RHp4VTFKOVE.html ------------------ Stöd Swebbtv på olika sätt: - Skicka dina tips eller förslag på "inskickade klipp" till info@swebbtv.se - Göra översättningar av program till engelska. Skicka mail om du är intresserad - Se alla våra program på vår hemsida www.swebbtv.se och berätta för andra - Stödja ekonomiskt på Swish 123 535 86 92 (OBS Nytt), eller bankgiro 147-0558. Du kan också donera direkt eller som månadsgivare på bankkonto 9235-229 1186 (9235 är clearingnummer).
Lördagsintervju 56 del 1 - prof. em. Arnstberg om hur ledarna kunde vara så grymma.
Lördagsintervju 56 del 1 - prof. em. Arnstberg om hur ledarna kunde vara så grymma.
2 månader sedan
Kommunisterna i Sovjet genomförde ett folkmord som vi knappt har hört talas om här i Sverige. Det kallas "Holodomor" och skedde i Ukraina i början av 30-talet. Arnstberg berättar om detta i sin senaste bok "Efter demokratin". Ukraina är ett mycket bördigt land och har ibland kallats Europas kornbod. Sovjet och Stalin bestämde sig för att genomföra ett folkmord på Ukrainas befolkning genom att ta maten ut ur Ukraina. Landet plundrades under flera år då folket lämnades att svälta. Uppemot 28.000 om dagen svalt ihjäl. Totalt dödades 5-10 miljoner människor genom avrättning och svält. Siffrorna är osäkra eftersom dokumentationen av folkmordet är bristfällig. Gränserna stängdes så folket kunde inte fly för att undkomma terrorn. Några enstaka personer beviljades tillträde till Ukraina men rapporterade inte sanningsenligt om vad som pågick. Alla djur dödades och åts upp, även hundar. Det finns även beskrivet att kannibalism förekom. Sök gärna på Holodomor på nätet för att se bilder från terrorn. Trots att Ukraina ligger så nära Sverige rapporterades inte den sovjetiska terrorn i Svenska medier. Fram tills idag har Holodomor inte getts särskilt mycket uppmärksamhet i Sverige. Folkmordet har inte erkänts. Totalt har världens kommunistiska ledare dödat uppemot 100 miljoner människor i sina egna befolkningar. Trots denna oerhörda grymhet byggs inga museer för att uppmärksamma detta. Även nationalsocialisterna kan räknas till de socialistiska ideologierna av namnet att döma (nationalsocialister). Arnstberg menar att dessa grymma ledare drevs av visioner där människoliv kunde offras utan större eftertanke, eftersom ledarna är långt ifrån medborgarna. Dessutom visar historien att även folkmassorna kan bli delaktiga i folkmorden genom att ha blivit utsatta för skicklig propaganda. Karl-Olov jämför med klimatpropagandan där ungdomar strejkar för saker som de inte alls kan påverka, medan de inte ägnar en tanke åt att välfärdssamhället går mot systemkollaps på grund av den stora invandringen. Det verkar som att medierna kan lura i medborgarna nästan vad som helst. Arnstberg menar att kommunismen har överlevt och har transformerats in i dagens svenska vänsterpolitik. Den kommunistiska ideologin är så kraftfull trots att den bevisligen aldrig har fungerat. Socialdemokraterna har rötterna i detta system och den repression vi ser idag i Sverige är ett uttryck för detta. Arnstberg ser tyvärr inte att vi är vaccinerade mot att historien skulle kunna upprepas, även om han inte tror att det kan ske i Sverige i närtid. Människorna är i princip de samma idag och vägen mot tyranniet tas i små steg. Nazismen "stampades ihjäl" efter kriget medan kommunismen överlever och muterar i nya former idag, även om de inte kallar sig kommunister. Retoriken från Marx och Lenin har samma grundtankar i dagens vänsterrörelse. Karl-Olov Arnstbergs bok kan beställas med mail till koa@arnstberg.se eller köpas från Bokus och Adlibris. ------------------ Stöd Swebbtv på olika sätt: - Skicka dina tips eller förslag på "inskickade klipp" till info@swebbtv.se - Göra översättningar av program till engelska. Skicka mail om du är intresserad - Se alla våra program på vår hemsida www.swebbtv.se och berätta för andra - Stödja ekonomiskt på Swish 123 535 86 92 (OBS Nytt), eller bankgiro 147-0558. Du kan också donera direkt eller som månadsgivare på bankkonto 9235-229 1186 (9235 är clearingnummer).
Erik och Matti nr 7 - om dumhetskompensering, dubbelmoral, Polisen, James Bond mm
Erik och Matti nr 7 - om dumhetskompensering, dubbelmoral, Polisen, James Bond mm
2 månader sedan
I dagens avsnitt av Erik & Matti inleder vi med att tacka alla som ihärdigt mailar in uppslag samt alla ni som bokat in er på kryssningen i oktober. Vi passar även på att beklaga att det inte finns fler platser, men hänvisar till en väntelista som finns i händelse av avbokningar på team@swebbtv.se Förste man till rakning blir Anders Lindberg som i vanlig ordning inte lever som han lär. Å ena sidan predikar han om all den ångest man bör känna i samband med bilkörning, flyg och grillning - å andra sidan ägnar han sig själv åt just dessa aktiviteter, om han har ångest eller ej låter vi vara osagt, men om inte annat kan man tänka sig att den eventuella känsla av obehag han känner skulle kunna vara kopplad till hans uppenbara hyckleri. Vi har lite lustigt åt en tänkt pk-utställning vid vilken de mest absurda greppen och uttalandena från maktens aktivister skulle kunna beskådas och beskrattas. Vidare spekulerar vi i att det viktigaste för makten är att upprätthålla en avlatskultur som gör att vi ger ifrån oss så mycket av våra pengar, vår makt och vårt inflytande som möjligt. Detta i sin tur bygger på att man drivs av ett ständigt dåligt samvete för något och eftersom över 99 procent av oss inte ställt till med någonting bör vi så snabbt som möjligt fokusera på vår rätt att må bra och därmed sluta finansiera dumheterna - måhända är det maktens självförakt som gör att de försöker pracka på oss denna ångest. Sedan dyker vi ned i det betydligt mycket mera nedslående ämnet nämligen demontaget av den svenska polisen. Matti berättar ingående om hur han har löpande kontakt med poliser som är oerhört frustrerande. I och med att han kommer ifrån säkerhetsbranschen har han dels personlig erfarenhet av att konsulta mot polisen, men han har än idag kontakt med de flesta och därmed fingret på pulsen i organisationen. Vi får klart för oss att trots en skenande brottslighet, bland annat pga. migrationsvågen 2015 (som man visste skulle komma och detta till trots gjorde sig av med 430 kompetenta polischefer), fälls procentuellt sett färre än någonsin samtidigt som fängelserna detta till trots blivit överfulla. Skrämmande! Ännu en gång fascineras vi över Annie Lööfs missgrepp, även sett ur hennes ideologiska synvinkel, och vi misstänker att hennes ständigt eskalerande retorik mot SD och andra patrioter beror på att hon inte blev statsminister och därmed känner att hennes tåg har gått. Matti tar på sig de psykologiska glasögonen och drar kopplingen till att någon som är så pass uppenbart hysterisk ofta försöker bevisa något för någon och man kan bara spekulera kring vilka hemliga köttben hon suktar efter. Samtidigt ställer vi frågan kring hur länge Jimmie Åkesson ska behöva stå till svars för vad någon inom hans parti gjorde på 80-talet och sammanlänkar detta med att Centerpartiet är det parti som har den mest nazi-anstrukna historien och detta en bra bit in efter andra världskriget. Nästa samtidsämne som diskuteras är det faktum att 007, James Bond, kanske kommer att gestaltas av en svart kvinna efter nästa film. Detta säger givetvis något om hur sjuk vår samtid är och vi förvånas över att vi inte upphör att förvånas kring hur långt pk-mafian driver sin ideologiska krigföring mot det sunda förnuftet. Jämförelser med boken 1984 ligger nära till hands - krig är fred och fred är krig - allt skrivs om för att passa maktens nuvarande politiska linje. Vi rundar av med en diskussion kring gott och ont, vad man kan göra och hur mycket bröd och skådespel det är runtomkring oss. Matti berättar om doping och spel inom idrotten. Avslutningsvis uppmanar vi alla att behålla så mycket av sina pengar som möjligt samt att tänka själva. Allt gott!
Lars Bern avlivar myter om att man inte ska äta kött och andra felaktiga kostråd.
Lars Bern avlivar myter om att man inte ska äta kött och andra felaktiga kostråd.
2 månader sedan
Lars Bern förklarar att sjukdomar som Alzheimer, cancer, diabetes, hjärt- kärlproblem mm ökar kraftigt. Det har att göra med vår, under 1900-talet, förändrade kost. Man kan tala om en global epidemi, en pandemi. Tvärtemot vad vi fått lära oss är animalisk kost bra för människan. Dessutom säger han att högt kolesterolvärde tvärtom oftast är positivt och att hjärnan till stor del består av kolesterol. Bakom den felaktiga informationen finner man läkemedelsbolag med stor försäljning av läkemedel som till och med är skadliga. Lars Bern är teknisk doktor i fysik har lång erfarenhet av forskning och har arbetat med miljöfrågor i över 40 år bl.a. i Kungliga vetenskapsakademins miljökommitté. Han blev tvungen att avbryta sin karriär som företagsledare då han drabbades av en mycket besvärlig, dock inte dödlig, cancer. Detta gjorde att han började intressera sig för varför han själv och allt fler idag drabbas av cancer. Han blev med tiden invald som cancerfondens ordförande i 9 år och blev även involverad i forskningsnämnden. Så småningom fick han klart för sig att en metabol pandemi sprider sig i västvärlden. (Metabolism handlar om kroppens ämnesomsättning.) De första symptomen på de metabola sjukdomarna är först övervikt sedan diabetes och vidare hjärt- kärlproblem samt cancer. Även Alzheimer har ökat kraftigt samt en kraftigt försämrad tandhälsa med karies och tandröta, allt detta skedde i samtidigt som våra kostråd och därmed kosten i västvärlden ändrats radikalt. Idag räknar man med att över 40 miljoner människor har dött i förtid pga dessa felaktiga kostråd och över 3 miljarder människor är påverkade. Trots att kosten har en avgörande betydelse för hälsan ingår detta ämne knappt alls i läkarutbildningen. Lars Bern menar att detta har varit en medveten strategi från läkemedelsbolagen som i princip styr innehållet i utbildningen. Vidare berättar Lars Bern om hur man dessutom förändrat jordbruket och infört stordrift, konstgödsel och insektsgifter utan växelbruk.Detta utarmar jordarna och ger större skördar men mindre näringsrik mat. Detta leder till bristsjukdomar av olika slag för de människor som endast äter denna typ av mat. Rädslan för animaliskt fett hänger samman med felaktigt utförd forskning. 1913 gjorde en rysk forskare experiment genom att mata kaniner med äggulor. De fick i och med detta åderförkalkning. Kaniner har dock en metabolism som är anpassad till att äta gräs och grönsaker och inte ägg så resultat är inte jämförbart med allätare såsom människan. Resultatet ledde dock till att det spreds en felaktig uppfattning om att animaliska fetter och ägg är farligt för människan och leder till hjärt- kärlsjukdomar. Forskare som motsatte sig denna tes blev skandaliserade precis som klimatrealister idag. På 80-talets spreds de nya kostråden där fett och animalier påstods vara den stora boven till ohälsa. På grund av dessa nya rön började Livsmedelsindustrin avfetta maten. Istället tillsatte man socker och glutamat, som är en smakförstärkare. Det behövdes eftersom maten började smaka sämre utan fettet som både mättar och är en fantastisk smakbärare. Istället kom fröoljor såsom raps och solrosoljor att införas i kosten. Människan kan inte tillgodogöra sig dessa utan de skapar inflammationer i kroppen. Alla dessa olika faktorer skapade en möjlighet för medicinbolagen att skapa sig en gigantisk marknad för att dämpa alla dessa nya sjukdomars symptom. Lars Bern berättar om sin egen medicinska historia med den cancer och andra sjukdomar han drabbades av såsom även gikt samt hjärt-arytmi och hur han lyckades bli fri från alla mediciner och bli frisk genom att ändra sin kost radikalt. Gikten blev han exempelvis av med att inta stora mängder av C-vitamin varje dag, jämnt fördelade under dygnet. Lars Bern berättar även om faran med Statiner som skrivs ut mot högt kolesterolvärde som läkarna är skyldiga att skriva ut enligt Socialstyrelsen annars kan de förlora sin läkarlegitimation. Enligt Bern är kolesterolet inte farligt utan hjälper blodkärlen att läka vid inflammation. Enligt en kinesisk studie har de med högt kolesterol hade 53% mindre risk att få Alzheimer. Varför går detta under radarn? Enorma ekonomiska intressen gör att denna negativa cirkel inte bryts. Bern avslutar med att berätta om sin bok "Den metabola pandemin" och om "Riksföreningen för metabol hälsa" där vi tillsammans kan gå samman och hjälpa varandra till bättre hälsa och förebygga ovanstående sjukdomar. ------------------ Stöd Swebbtv på olika sätt: - Skicka dina tips eller förslag på "inskickade klipp" till info@swebbtv.se - Göra översättningar av program till engelska. Skicka mail om du är intresserad - Se alla våra program på vår hemsida www.swebbtv.se och berätta för andra - Stödja ekonomiskt på Swish 123 535 86 92 (OBS Nytt), eller bankgiro 147-0558. Du kan också donera direkt eller som månadsgivare på bankkonto 9235-229 1186 (9235 är clearingnummer).
Lars Alaeus om hur vi ska minska risken för bankkris med hjälp av e-krona.
Lars Alaeus om hur vi ska minska risken för bankkris med hjälp av e-krona.
2 månader sedan
Lars Alaeus är ordförande för en förening som kallar sig "Positiva Pengar". Vi träffar honom efter deras föredrag i Almedalen då de förklarade bankernas roll för att bankkriser uppstår. En orsak de pekar på är att bankerna har rätt att låna ut pengar som de skapar med "en knapptryckning". Det gör att priser på hus mm stiger successivt vilket leder prisbubbla och risk för instabilitet. De förslår att riksbanken ska vara den instans som skapar svenska kronor och att en elektronisk valuta , e-krona, bildas.
Lördagsintervju 55 - Tage Tuvheden om oron för Olof Palmes hälsa
Lördagsintervju 55 - Tage Tuvheden om oron för Olof Palmes hälsa
2 månader sedan
I denna Lördagsintervju får vi möta Tage Tuvheden som berättar att han blev god vän med Sven Andersson som var en av de mest framträdande personerna inom socialdemokratin och som kom att bli utrikesminister i Olof Palmes regering. Han berättar att Sven Andersson uttryckte oro för Olof Palmes hälsa. Men först får vi höra Tage Tuvheden berätta om sin bakgrund och hur han lärde känna Sven Andersson. Det svenska stridsflygplanet "Flygande tunnan" hade en förfärande statistik med mängder av omkomna piloter. Tage Tuvheden fick han anställning i flygvapnet där han lyckades finna en orsak till olyckor med flygplanet. Tage upptäckte bland annat att instrumenten på flygplanen J29an på 60-talet var mycket svårlästa och detta ledde till ett många onödiga flygolyckor med dödlig utgång. Detta uppmärksammades av Sven Andersson som var Sveriges försvarsminister och senare utrikesminister. Tage berättar att han och Sven blev goda vänner och senare dessutom sommargrannar genom att Sven Andersson hjälpte Tage att köpa ett sommarställe nära honom i Bohuslän. Efter flygvapnet sökte Tage arbete som provningsingenjör på Tetrapak som senare blev ett miljardföretag. Han hade kontakt med Gad och Ruben Rausing som startade Tetrapak. Tage berättar att han löste ett problem med att bakterier kom in i mjölkförpackningarna och förstörde mjölken. Innan Tetrapak levererades all mjölk i glasflaskor. Med den nya tekniken där inga bakterier kom in i förpackningarna kunde man ha mjölk i flera år och även i rumstemperatur. Vidare gick Tetrapak även in i medicinindustrin med hjärtlungmaskiner och njurapparater och samarbetade med läkare och sjukhus och olika universitet vilket gjorde att man enligt Tage byggde upp en kompetens inom detta område. Tage berättar att vänskapen med Sven består i många år och en dag runt 1982 säger Sven Andersson i förtroende att man var orolig över Olof Palme hälsa. Det verkade som att Olof Palme hade blivit drabbad av en sjukdom som påverkade hans psyke. Läkarna hade inte kunnat hjälpa Palme. Tage Tuvheden ringde Hans Rausing, som var en person han hade förtroende för i denna typ av frågor och berättade om det han hade fått höra av Sven Andersson. Rausing återkom efter att ha talat med sina läkarkontakter och berättade om att det hade kommit nya obotliga virus. Många homosexuella hade drabbats och senare gått bort och det fanns inget botemedel till buds. Därefter berättade Tage för Sven Andersson om Hans rausings svar. Efter några år nämnde en god vän i palmes närhet att "Nu är slut med Palme". Tage trodde då att det handlade om valet. Senare blev Olof Palme mördad och Tage säger att han trodde att det var ett attentat. Efter några dagar ringer samma goda vän och berättar för Tage att "den som sköt Palme borde få statspension". Tage undrade vad han menade varpå vännen svarade "När du får veta mer så kanske du håller med mig". Då visade det sig enligt Tage att Olof Palme hade beställt detta själv för att inte skada det Socialdemokratiska partiet och för att skydda sitt namn och rykte. Tage nämner Carl Lidbom, Ebbe Carlsson, Hans Holmér och Harry Schein. Tage berättar att han nu skriver en bok sina erfarenheter och menar att mordet måste lösas. Det skadar både partiet och landet. ------------------ Stöd Swebbtv på olika sätt: - Skicka dina tips eller förslag på "inskickade klipp" till info@swebbtv.se - Göra översättningar av program till engelska. Skicka mail om du är intresserad - Se alla våra program på vår hemsida www.swebbtv.se och berätta för andra - Stödja ekonomiskt på Swish 123 535 86 92 (OBS Nytt), eller bankgiro 147-0558. Du kan också donera direkt eller som månadsgivare på bankkonto 9235-229 1186 (9235 är clearingnummer).
SSU-ordf. "måste springa" mitt i intervjun när frågorna blir för svåra.
SSU-ordf. "måste springa" mitt i intervjun när frågorna blir för svåra.
2 månader sedan
SSUs ordförande Philip Botström förklarar i SR P1 att vi måste betala 100-tals miljarder för klimatet. Vi blir nyfikna och får en intervju för att höra hur han tänker kring detta. När hans följeslagare googlar på Swebbtv blir de oroliga och avbryter tvärt intervjun under förevändning att "Vi måste springa till en annan grej..." Vi tycker det är tråkigt att många politiker blir rädda när de får frågor. Ofta verkar kring-personer känna ett ansvar för att rycka in och fungera som ett filter mot allmänheten, vilket är en trist utveckling Frågan blir vad de försöker dölja. Om politiker har rent mjöl i påsen borde de kunna svara på enkla frågor.
Bensinupproret 2 0 Seminarium med Tino Sanandaji, politiker m.fl.
Bensinupproret 2 0 Seminarium med Tino Sanandaji, politiker m.fl.
2 månader sedan
I mötet kommenterade nationalekonom Tino Sanandaji, Niklas Wykman, skattepolitisk talesperson (m), Helena Lindahl (C) och Ulf Perbo från transportföretagen olika frågor kopplade till Bensinupproret. Tino Sanandaji menar att bensinupproret inte kommer dö. Bensinpriset har relativt blivit väsentligt dyrare i reala termer jämfört med andra varor. Tidningarna har hånat bensinupproret och jämfört prisökningen för bensin med prisökning för andra varor som också stigit väldigt mycket i pris. Ulf Perbo förklarar att skatteuttaget från bilar som kör utanför tätort är 200% av de samhällsekonomiska kostnader. Tågtrafiken kostar samhället 35 miljarder kronor men betalar bara 2 miljarder. Biltrafiken genererar 90 miljarder kronor men kostar samhället 40 miljarder vilket innebär att biltrafiken i princip finansierar hela.tågtrafiken. Tågtrafiken står för 6 % av alla resor medan vägtrafiken står för 85% Helena förklarade hur landsbygden påverkas negativt när det blir dyrt att förflytta sig.
Kommentarer på Magdalena Anderssons tal i Almedalen.
Kommentarer på Magdalena Anderssons tal i Almedalen.
2 månader sedan
Tage Perntz, Daniel Svensson, Anita Bååth och Stefan Torssell kommenterar Magdalena Anderssons tal i Almedalen fredagen den 5 juli från Gutekällaren i Visby. En genomgående kommentar är att hon pratar om frågor som regeringen inte har ansvar för, exempelvis vård och skola. Ett annat liknande område är klimatet. En annan sak som tas upp är att hon inte kommer med några lösningar. Vad värre är, Hon talar inte alls om den eskalerande kriminaliteten och andra frågor som verkligen berör folk idag. Stefan Torssell kommenterar också sin nya roll som ledare för landsbygdspartiet.
Intervju med bensinupprorets ledare och kommentarer från publiken.
Intervju med bensinupprorets ledare och kommentarer från publiken.
2 månader sedan
Vi är just nu i Almedalen och har några klipp från möte med Bensinupproret 2.0. Först en kort intervju med ledarna för upproret Hans Algotsson och Peder Blohm Bokenhielm. De menar att det är 400.000 av facebooks mer än 600.000 medlemmar som är aktiva på deras sida. Därefter en kort intervju med Morten Källström som bor på landet och som menar att politikerna inte lyssnar. Det kommer leda till att landsbygden avfolkas. Avslutningsvis får vi höra Enrique Lescure som menar att vi måste sluta använda bensin och diesel och att det kommer leda till en smärtsam omställning för landsbygden. Seminariet kommer i ett separat klipp
Erik och Matti nr 6 om Building 7, polisen, censur mm.
Erik och Matti nr 6 om Building 7, polisen, censur mm.
2 månader sedan
Avsnitt nummer sex av Erik & Matti spelades in strax efter Midsommarhelgen och vi börjar med att ställa oss frågande till den officiella versionen av vad som hände den elfte september 2001. Bland annat diskuterar vid den tredje byggnaden som föll utan att ett flyplan flög in i den, att bråte från en miljon ton skyskrapor samt att det finns brandmän som överlevt raset trots att de var inne i byggnaden. Från sprängningen av de byggnaderna till sprängningen av stripklubben i Örebro, vilket Matti kopplar ihop med den tungt beväpnade, organiserade, brottsligheten. Vidare benar vi ut varför den svenska polisen ofta är bakbunden och inte får göra sitt jobb eftersom de flesta cheferna är politiskt tillsatta, även inom ordningsmakten har värdegrunder och mångfaldsfanatism blivit ledstjärnor som står över kärnverksamheten. Vi tvekar heller inte att ifrågasätta Dan Eliasson som i viss bemärkelse kanske är det senaste decenniets mäktigaste man i Sverige, med tanke på att han inte bara fått styra polisen, utan även Försäkringskassan, Migrationsverket samt Myndigheten för Samhällskydd och Beredskap. Trots sitt usla facit får han fortsatt förtroende och man undrar om det finns en dold agenda eller om han har hållhakar på någon eller några. En tittarfråga får oss att spekulera i hur långt islam kan tränga in i det svenska samhället innan någon sätter ned foten. I Storbritannien har man sharialagar i vissa områden och detta till och med den brittiska kyrkans goda minne. Dessvärre ser en motsvarande utveckling ut att kunna nå även Sverige. Ett bevis för detta är hur mycket pengar muslimska samfund och organisationer får öst över sig och att ingen vågar säga ifrån trots att det många gånger handlar om uppenbart fusk. Vi gör oss lustiga över de liberaler som lämnar partiet med hänvisning till "högervridningen" man genomgår under Sabunis kommande styre. Dels kan dessa människor förmodligen ingenting om hur samhället ser ut idag och dels baxnar man över att de inte kan acceptera demokratin ens i sitt eget parti. Vi ser med allvar på att Facebook gör det allt besvärligare för människor som hyser fel politiska sympatier och vi tror att det värsta kommer när de kan styra människors liv med sin egen valuta. I kombination med att friheten minskar kommer människans törst efter densamma bara att öka och vi tror att exempelvis hemskolning kommer att öka som ett resultat av just detta. Att gruppen "Stå upp för Sverige"-s administratör görs ansvarig för vad alla skriver i hans grupp är lika skrämmande som magstarkt. Vuxna människor ska ta ansvar själva. Dessutom är vi säkra på att den changerande svenska skolan kommer att behöva kompletteras i allt större utsträckning av privata alternativ, vilket många gånger kommer att bli bättre för barnen - inte sämre. Vi summerar det hela med att vi tror att förbud är fel väg att gå i de flesta fall. Att SäPo utvisar imamer nu är för lite och försent och att man kontrasignalerar med att utvisa ukrainska nazister blir bara löjligt. Sist men inte minst går vi in på påståendet att hårda straff inte leder till minskad kriminalitet och hur vi skulle vilja reformera fångvården för att kunna få in dem i samhället. ------------------ Stöd Swebbtv på olika sätt: - Skicka dina tips eller förslag på "inskickade klipp" till info@swebbtv.se - Göra översättningar av program till engelska. Skicka mail om du är intresserad - Se alla våra program på vår hemsida www.swebbtv.se och berätta för andra - Stödja ekonomiskt på Swish 123 535 86 92 (OBS Nytt), eller bankgiro 147-0558. Du kan också donera direkt eller som månadsgivare på bankkonto 9235-229 1186 (9235 är clearingnummer).
Lördagsintervju 54 med energiexpert Elsa Widding om klimat- och energipolitiken (English subtitles).
Lördagsintervju 54 med energiexpert Elsa Widding om klimat- och energipolitiken (English subtitles).
2 månader sedan
I detta program förklarar energiexpert Elsa Widding att Parisavtalet är världens dyraste avtal. Trots detta har det inga speciella positiva verkningar. Vi talar även om regeringens vidlyftiga energiaffärer som lågt räknat har kostat skattebetalarna långt mer än 50 miljarder. Elsa Widding har lång erfarenhet från utredningar och arbete inom energibolag och på regeringskansliet. Hon har nu skrivit en bok,där hon med hjälp av olika experter har sammanställt information om klimatet och risken för att koldioxiden leder till en klimatkatastrof. Hennes slutsats är att hon inte är särskilt orolig. FNs klimatpanel IPCC sammanställer information från klimatfoskare. Elsa pekar på att dessa forskare har till uppgift att visa människans påverkan på klimatet. Det är bara denna typ av inriktning som ger anslag. Hon menar att IPCC i sig tar fram en hel del relevant information. Men ett problem är att forskningen resulterar i ett politiskt dokument för beslutsfattare som tas helt styrs av politiska mål. IPCC talar inte om klimatkatastrofer eller extremväder, det är något som kommer upp i sammanfattningen Elsa berättar att de klimatmodeller som används inte har validerats, dvs de har inte bevisat sig fungera. När man testar dem på historiska data visar de inte den verkliga utvecklingen. En viktig orsak är att de förutsätter att det ska finnas en "förstärkningseffekt" som inte alls har kunnat visas. Hon menar att journalisterna inte gör sitt jobb. De verkar inte ens läsa rapporterna. Enligt Elsa Widding är inte grunderna för klimatlarmen verifierade, där den viktigaste faktorn är den så kallade förstärkningsfaktorn som inte har kunnat påvisats. Den långsiktiga trenden baserat på iskärnor visar att temperaturen de senaste tusentals åren är fallande. Den temperaturökning vi ser nu är en återhämtning efter den "lilla istiden" som inträffade för några hundra år sedan och detta har inget med koldioxid att göra. Hon säger att Parisöverenskommelsen är världens dyraste avtal. Trots det kan man visa att även om alla länder följer avtalet har det ingen speciell effekt för temperaturen. Klimatet har blivit en förevändning för politikerna att slippa ta i verkliga problem. Sen kommer vi in på elproduktion baserad på vindkraft. Vindkraften gör att hela elnätet måste förstärkas och byggas om för stora belopp. Dessutom har vi redan nu effektbrister som gör att företagsallokeringar förhindras. Framöver kan det bli så att delar av nätet kopplas ifrån på grund av effektbrist vilket blir ett problem för Sveriges konkurrenskraft. När Elsa Widding arbetate på regeringskansliet försökte hon få Maud Olofsson att tacka nej till Vattenfalls katastrofala köp av Nuon som har inneburit en förlust på mer än 50 miljarder kronor för skattebetalarna. Hon förklarar att det gjordes ingen beredning före köpet och att affären inte gick att stoppa. Hon gick även ut i en debattartikel i SvD och EFN och försökte stoppa affären med kolet i Tyskland. Hon förklarar att Sverige 2016 sålde kolet för 124 MSEK. Den nya ägaren gjorde redan de första 14 månaderna en vinst på två miljarder och skrev direkt efter köpet upp värdet med fem miljarder. Trots att hon gick ut i medierna och protesterade innan kolet slumpades bort är det ingen som har kommenterat detta. Elsa Widdings bok går att beställa på www.klimatkarusellen.se Där finns också mailadress mm. ------------------ Stöd Swebbtv på olika sätt: - Skicka dina tips eller förslag på "inskickade klipp" till info@swebbtv.se - Göra översättningar av program till engelska. Skicka mail om du är intresserad - Se alla våra program på vår hemsida www.swebbtv.se och berätta för andra - Stödja ekonomiskt på Swish 123 535 86 92 (OBS Nytt), eller bankgiro 147-0558. Du kan också donera direkt eller som månadsgivare på bankkonto 9235-229 1186 (9235 är clearingnummer).
Erik och Matti nr 5 - Om Snowden, att bli utkastad, Ebba, manlighet mm
Erik och Matti nr 5 - Om Snowden, att bli utkastad, Ebba, manlighet mm
2 månader sedan
Dagens avsnitt av Erik & Matti inleder vi med att diskutera Edward Snowden och vad han betyder för oss personligen samt för världen i stort. Vi ställer, enligt vårt tycke, relevanta frågor kring hur det kommer sig att man fått ta del av vem han är medelst dokumentärer och varför han valde att lämna NSA för att bli visselblåsare och frihetskämpe. Vi summerar det hela med att han åtminstone varit med och understrukit hur viktigt det är med ett kritiskt förhållningssätt till makten och auktoriteter. Nästa puck handlar om att stora delar av det Socialdemokratiska regeringspartiet skulle vilja avskaffa betyget "F" (Underkänt) och vad syftet bakom en sådan önskan skulle kunna vara. Vi konstaterar att den underliggande ambitionen tycks vara att alla ska bli lika dåliga, för att på så vis kunna få en så lättstyrd befolkning som möjligt. En parallell dras till att man inte kommer att få röka på uteserveringar snart och att man kan bli utslängd från en restaurant godtyckligt. Mönstret tycks vara att man aldrig ska få en fredad zon från storebror staten, utan tvärtom ska man hela tiden vara lite osäker eftersom man inte har några rättigheter gentemot auktoriteter som är i såväl dömande som verkställande position. I kampen mellan Sabuni och Ullenhag delar vi syn på vem som vore bäst, men vi hoppas på olika. Erik vill se Ullenhag eftersom han tror att det vore spiken i kistan för Liberalerna, medan Matti ger dem en sista chans att rädda sig kvar om Sabuni kommer fram. Kopplat till Liberalernas paradoxalt nog ofria och riggade process kring att välja ledare kommer vi in på Kristdemokraternas totala svek i invandringsfrågan och konstaterar en viss skenhelighet i den sakrala rörelsen. Vi gör oss lustiga över att man skapar ett problem man vill förhindra och sedan röstar för att förvärra det fast man säger sig vilja göra tvärtom, när man röstar för 8000 anhörigafghaner till Sverige. Matti drar slutsatsen att handlar om narcissism i grunden. Överbefälhavarens och Försvarsmaktens deltagande i Prideparaden med hänvisning till att det är viktigt att bekämpa främlingsfientligheten blir en källa till glädje och upprördhet då själva syftet med ett försvar är att det ska vara ju "främlingsfientligt" i händelse av fientlighet från främlingar. Ett bisarrt uppträdande från människor som vi misstänker är totalt skrupelfria så länge gagerna är tillräckligt höga. Ytterligare en brasklapp kastas in med hänvisning till att demokrati är vår tids religion och vi påminner om att det är en process för att fatta beslut, men inte ett instrument för att bestämma vad som är sant. På uppmaning från tittarna diskuterar vi narkotikalegalisering och abort. Vi är bägge för legalisering av narkotika då vi tror att det är det effektivaste sättet att få ned såväl kriminalitet som bruk. Den för oss övergripande dimensionen är dock att vuxna människor har förmåga till eget ansvar och att vi ställer oss kritiska till statens roll som beskyddare i alla lägen - vilket vi även kopplar ihop med rökförbud och dylikt. Vad abort beträffar har ingen av oss en hundraprocentigt utmejslad ståndpunkt, men vi anser att det är för lättvindigt att lösa alla problem med abort och vi tror att det generellt finns ett grundläggande strukturfel i att människor anser att de ska kunna ha obegränsat med sex utan att det ska få några konsekvenser. Sveriges OS-ansökan behandlas kort och vi spekulerar i att makthavarna är med fokuserade på miljötänk än idrottsframgångar i samband med spelens genomförande - ytterligare ett tecken på att folket blir dragna vid näsan in i det sista. Sist men inte minst tar vi upp det faktum att många unga killar idag saknar manliga förebilder och dresseras in i en feminisering, istället för att man hjälper dem utveckla sin egen unika identitet. Många skulle vara behjälpta av en digital detox för att kunna få tid att hitta sig själva och tillsammans med anda i motsvarande situation komma bort från sina vardagliga roller och rutiner, för att på så vis upptäcka sig själva på nytt. ------------------ Stöd Swebbtv på olika sätt: - Skicka dina tips eller förslag på "inskickade klipp" till info@swebbtv.se - Göra översättningar av program till engelska. Skicka mail om du är intresserad - Se alla våra program på vår hemsida www.swebbtv.se och berätta för andra - Stödja ekonomiskt på Swish 123 535 86 92 (OBS Nytt), eller bankgiro 147-0558. Du kan också donera direkt eller som månadsgivare på bankkonto 9235-229 1186 (9235 är clearingnummer).
190624 Fjärde Statsmakten nr 12
190624 Fjärde Statsmakten nr 12
2 månader sedan
Vi börjar med att kommentera Erik Ullenhags avhopp från kampen om partiledarposten. Lars Bern har stora förhoppningar om Nyamko Sabuni. Vi konstaterar att nästan alla som får komma fram i medierna och som tillåts framföra kritik mot invandringspolitiken har utländska namn. Förutom Nyamko exempelvis kvinnor som Alice Teodorescu men även bland män gäller samma regel. Sveriges OS-förslag har förkastats och vi tittar på det ovanliga framträdandet av den moderata stockholmspolitikern Anna König Jerlmyr. Hur skulle det kunna vara miljömässigt hållbart att sprida arrangemanget på platser så långt ifrån varandra? Dessutom var det inte tillräckligt stöd från Svenska folket, troligen pga osäker ekonomi för projektet. Lars har synpunkter på att tidningarna har så mycket annonser och bilagor för resor. Det är ett hyckleri att samma tidning som oroar sig för koldioxidutsläppen propagerar för flygresor. Sverige är extremt med pratet om flygskam (scam) och folket minskar resandet medan våra grannländer ökar flygresandet. Minskningen saknar, enligt Lars, helt betydelse för klimatet. Regeringen propagerar för att man istället ska åka tåg i Europa men elproduktionen är baserad i huvudsak på kol vilket gör att det inte alls är särskilt klimatsmart. Vi kommenterar Aftonbladets skrämselbild, där ett hundspann med släde plöjer genom ett skikt av vatten på isen. Lars Bern menar att det är helt normalt för årstiden. För att ytterligare skrämma upp befolkningen har Rapport återkommande skrämselreportage om värmeböljor som i själva verket ligger helt inom normal variabilitet. Allt syftar till att vi ska skrämmas till att frivilligt betala mer skatt. På Järvaveckan var det en person som propagerade för halverad köttkonsumtion till 2030. Lars Bern menar att köttet är viktigt att äta i lagom mängd. Dessutom bidrar betande djur till att jordarnas kvalité. Vi tittar på ett klipp från en tittare där flickor vid flera tillfällen tidigare talat på FNs möten för att skrämma upp delegaterna,på samma sätt som Greta Thunberg gjorde på senaste mötet i Katowice. Lars menar att redan Nazityskland använde unga flickor i propagandasyfte. PREEMs planerade raffinaderi är ifrågasatt men Lars Bern menar att det är ett raffinaderi som kommer leda till en bättre miljö och mindre mängd CO2-utsläpp totalt. Finansmarknadsminister Per Bolund aviserar extra skatt med 3 kr på plastkassar. Han hävdar att skatten är till för att inte valar ska få dem i magen, men vi menar att förklaringen är vilseledande och ett rent bedrägeri. Det kan bli en lönsam affär för personer som säljer skattefria soppåsar utanför butikerna. Vi kommer in på Facebook Libra som är Facebooks initiativ för att lansera en egen valuta tillsammans med en mängd andra bolag. Konceptet skiljer sig rejält ifrån Bitcoin som möjliggör fullständig anonymitet men har en hel del intressanta egenskaper. I vårt förra program kommenterade vi SVTs propaganda för att 60-åringar ska skilja sig. En tittare kommenterade att staten kanske ser en vinst i att äldre människor skiljer sig eftersom det gör att kvinnorna tappar änkepensionen som gäller kvinnor i äktenskap ingångna före 1990. Slutligen kommenterar vi valet av Robert Aschberg som ledare för Publicistklubben och konstaterar att det är "som att sätta bocken till trädgårdsmästare". Han har gjort sig känd som en person som förtrycker åsikter vilket inte passar publicister. ------------------ Stöd Swebbtv på olika sätt: - Skicka dina tips eller förslag på "inskickade klipp" till info@swebbtv.se - Göra översättningar av program till engelska. Skicka mail om du är intresserad - Se alla våra program på vår hemsida www.swebbtv.se och berätta för andra - Stödja ekonomiskt på Swish 123 535 86 92 (OBS Nytt), eller bankgiro 147-0558. Du kan också donera direkt eller som månadsgivare på bankkonto 9235-229 1186 (9235 är clearingnummer).
Lördagsintervju 53 med docent Olle Johansson om 5G och riskerna med den nya tekniken.
Lördagsintervju 53 med docent Olle Johansson om 5G och riskerna med den nya tekniken.
3 månader sedan
Vad är 5G och vilka risker medför den nya tekniken? Olle Johansson är docent och tidigare universitetslektor på Karolinska Institutet, samt gästprofessor och adjungerad professor på Kungl Tekniska Högskolan, inom ämnet basal och klinisk neurovetenskap. Han har sedan många år arbetat med forskning inom människans centrala och perifera nervsystem, alltså hjärna, ryggmärg och de perifera nerverna ute i vår kropp, samt deras innehåll av olika signalsubstanser, såsom neuropeptider, alltså korta kedjor av aminosyror. Olle har även undersökt hur huden samt andra organ påverkas av olika typer av strålning. Han har forskat på elöverkänsliga människor och hur elektromagnetiska fält, mikrovågsstrålning och strålning från bildskärmar påverkade deras symptom. Olle Johansson har även forskat på hur bakterier, växter och djur påverkas på olika sätt av den allt mer ökande strålningen från alla nya tekniska produkter som vi använder oss av idag. Mobilindustrin samt konsumenterna driver idag på utvecklingen av ett alltmer snabbare Internet och effektivare mobilteknik. Detta gör att vi utsätts för mer strålning eftersom varje överförd databit är ett litet paket av energi. Redan 2001 cancerklassade WHO alla de elektromagnetiska fält som går under benämningen extremt lågfrekventa. De placerade dem i riskklassen 2B som står för en möjlig påverkan på hälsan. Vi konstaterar dock att WHO gör det lätt för sig eftersom de inte behöver ta några kostnader eller följder av en sådan klassning. Dessutom säger de endast att det är en möjlig påverkan. Olle berättar att det finns 26 000 studier bara i en tysk litteraturdatabas som alla är relevanta för frågeställningar kring risker med den nya tekniken. Ändå krävs det ytterligare studier för att mer exakt kunna kvantifiera eventuella risker. Som Olle ser det är risken med 5G snarast att den nya tekniken innebär mer strålning. Det finns inget speciellt trendbrott annat än att man kan gå upp på riktigt höga frekvenser såsom 26 GHz. Men det är inget som idag säger att höga frekvenser i sig är en större risk. Ett tekniskt steg är att det även ska vara möjligt att rikta signalerna men detta är framförallt till för att minska strålningen till intilliggande telefoner vilket blir nödvändigt med stigande datatakt för att inte störa kommunikationen. Att antenner kan komma att placeras väldigt tätt kan leda till en minskning av strålningen eftersom det möjliggör att mobiltelefoner använder mindre effekt då avståndet till den mottagande antennen är kortare. Den främsta strålningskällan är ofta den egna telefonen eftersom den är så nära kroppen. Samtidigt går det inte, menar Olle, att säga att det är intensiteten som ensamt avgör risken. Även frekvensen och tidsfaktorn har betydelse. Vi diskuterar planerna på att allt ska kopplas upp. Från bilar, soptunnor till brödrostar och att detta egentligen inte har samband med 5G eftersom det är något som redan sker med 2G, 3G och 4G, Emellertid kan 5G höja datatakten och minska fördröjningarna i systemen vilket gör att det blir lättare att styra exempelvis bilar. Konsumenterna är däremot måttligt intresserade av denna utveckling än så länge. Vi talar om vad den högsta tillåtna strålning på 2 watt/kilo innebär, och att det finns exempel på att telefonen vid ett normalt mobilsamtal överstigit gränsen mer än 7 ggr. Även våra mikrovågsugnar kan avge strålning. Olle Johansson berättar att försäkringsbolag, återförsäkringsbolag, operatörer och tillverkare har friskrivit sig ifrån ansvarsfrågan vid skador när det gäller mobilstrålning, nanoteknik och GMO. Man har gjort undersökningar på hur mobiler påverka myror och deras samhällen. Det finns även samband mellan antibiotikaresistenta bakterier och mobilstrålning. Mobilstrålning kan även vara en av orsakerna till den låga spermieproduktionen hos män i dagens samhälle, som har sjunkit dramatiskt de senaste åren, men detta är ett område som kräver ytterligare forskning då även andra faktorer kan vara avgörande. Intressant länk: www.newsweek.com/iphone-6-bendgate-apple-says-your-iphone-shouldnt-go-your-pocket-avoid-273313 ------------------ Stöd Swebbtv på olika sätt: - Skicka dina tips eller förslag på "inskickade klipp" till info@swebbtv.se - Göra översättningar av program till engelska. Skicka mail om du är intresserad - Se alla våra program på vår hemsida www.swebbtv.se och berätta för andra - Stödja ekonomiskt på Swish 123 535 86 92 (OBS Nytt), eller bankgiro 147-0558. Du kan också donera direkt eller som månadsgivare på bankkonto 9235-229 1186 (9235 är clearingnummer).
Erik och Matti nr 4 - om självrannsakan, drev och personligt ansvar.
Erik och Matti nr 4 - om självrannsakan, drev och personligt ansvar.
3 månader sedan
I dagens avsnitt av Erik & Matti börjar vi med att diskutera vad som driver människors rädsla och landar i slutsatsen att vi är präglade av ett enormt flyktbeteende. Anledningarna till det är givetvis många och komplexa, men vi landar i att det finns ett uppdämt behov av självrannsakan. Folk flyr in i den digitala världen och relationer som är allt annat än meningsfulla för att slippa konfronteras med sig själva och vilka de egentligen är. Vidare funderar vi på hur man ska hantera att man hela tiden blir etiketterad pga sina åsikter och hur ofullständiga och ibland helt felaktiga dessa etiketter är. Oftast är det de personer som känner en minst som är snabbast att sätta en etikett och vår misstanke blir att det handlar om att upprätthålla den egna självbilden snarare än att förstå den man etiketterar. Vi gör en personlig djupdykning på uppmaning av en tittare och berättar om våra respektive mest negativa erfarenheter av at engagera sig öppet och kritiskt i de samhällsfrågor man är intresserad av. Matti har varit utsatt för ett drev som var jobbigt under ett dygn, vilket sedan gjorde honom vaccinerad mot kampanjer mot hans person och Erik konstaterar att de som tar avstånd från honom gör sig själva och honom en tjänst eftersom relationen uppenbarligen ändå inte var byggd på äkta tillit. Mister du en står dig tusen åter! Morgan Johanssons agerande sätts under luppen och vi väger i detta in en diskussion om vem som har ansvar för vad i dagens samhälle. Morgan Johansson står uppenbarligen och säger osanningar om sprängningar och skjutningar vilket vittnar om att han inte känner ett behov av att vara ärlig eller att ta något ansvar - sitt uppdrag till trots. På samma sätt känner uppenbarligen de flesta i vårt samhälle något ansvar för sitt eget liv utan man hänvisar alltid till "någon annan", ofta kallas denne någon samhället, det allmänna, skolan, föräldrarna..... Julien Assange blir nästa ämne/man för rakning och vi börjar med att ställa oss frågande till om våldtäktsanklagelserna är ett sätt att underminera hans och Wikileaks trovärdighet snarare än ett sätt att stå upp för lag och rätt. Vidare tänker vi att han oavsett vilket är en visselblåsare som bör skyddas snarare än lämnas ut till de mäktiga intressen han avslöjat. Om inte annat konstaterar vi att sanningssägare demoniseras på löpande band i de flesta sammanhang. Avslutningsvis konstaterar vi att personer som synts i offentligheten länge får en roll som expertkommentator oavsett om de varit framgångsrika i sin gärning eller ej och vi spekulerar i varför man fortsätter att konsultera människor som haft fel. Hur man än vänder och vrider på det verkar det som att det finns en del människor som bereds utrymme i offentligheten och andra som aldrig ska släppas fram eller presenteras på ett värdigt sätt. Vi landar i att dagens offentlighet närmast är en trosuppfattning. ------------------ Stöd Swebbtv på olika sätt: - Skicka dina tips eller förslag på "inskickade klipp" till info@swebbtv.se - Göra översättningar av program till engelska. Skicka mail om du är intresserad - Se alla våra program på vår hemsida www.swebbtv.se och berätta för andra - Stödja ekonomiskt på Swish 123 535 86 92 (OBS Nytt), eller bankgiro 147-0558. Du kan också donera direkt eller som månadsgivare på bankkonto 9235-229 1186 (9235 är clearingnummer).
Fjärde Statsmakten nr 11 med Lars Bern om Liberalerna, USA, SVT och Northvolt.
Fjärde Statsmakten nr 11 med Lars Bern om Liberalerna, USA, SVT och Northvolt.
3 månader sedan
Nyamko Sabuni gick i en intervju i Expressen ut och förklarade att 1. Visionen om det mångkulturella samhället måste begravas. 2. Färre ska lockas till Sverige och de som saknar asylskäl ska lämna landet - ”på en gång”. 3. Generösare regler för anhöriginvandring, som är en del av januariöverenskommelsen, är naivt och bäddar för en ny stor flyktingvåg. Även KDs Ebba Bush Thor aviserar en åtstramning när hon säger att vårt asylmottagande ska vara som grannländernas. Förra året gav Sverige fyra gånger så många uppehållstillstånd som resten av de nordiska länderna tillsammans. Moderater menar i Expressen att regeringen ger en falsk bild av att flyktingkrisen är över. Sedan år 2000 har antalet uppehållstillstånd fyrfaldigat och är fler än 130.000 om året. Lars Bern menar att KDs krav på familjeåterförening är begripligt men att den inte behöver ske i Sverige. Den kan mycket väl ske i deras hemland där resten av familjen finns. Vi går över till att diskutera attacken mot oljetankers utanför Iran. USA anklagar Iran men Lars Bern menar att detta är en s.k. "false flag" operation och att det är USA som genomfört sprängningen för att markera mot Iran och eventuellt få en förevändning att attackera Iran. Detta följer samma mönster som tidigare i Irak, Libyen, Syrien och nu senast i Venezuela. Syftet med USAs attacker är enligt Lars Bern att tvinga dessa länder att fortsätta sin oljehandel med betalning i amerikanska dollar. Dessa länder har tidigare aviserat att sluta använda dollar för sin handel. Lars Bern menar att Donald Trump har målat in sig i ett hörn. USA har helt enkelt inte realistisk kapacitet att ta över Iran. USA har lagt ner enorma belopp på kriget i Irak men resultatet är att Irak har närmat sig Iran. Vi konstaterar att kostnaderna tas av de amerikanska skattebetalarna men de som drar nytta av alla dessa krig är den internationella finanseliten. Vi diskuterar att "false flag"-attackerna verkar så uppenbart falska. Lars Bern nämner att de flesta amerikaner inte vet att det var tre skyskrapor som rasade vid attacken den elfte september. De flesta tror att det var två skyskrapor eftersom det var två flygplan. Att även den tredje skyskrapan sprängdes samtidigt har inte fått någon förklaring, vilket uppmärksammas av allt fler. Vi diskuterar elbristen och att ett antal projekt och företag stoppas till följd av detta. Lars Bern anser att Anders Ygeman måste ta ansvar för situationen i och med att den är en följd av regeringens planekonomi inom elförsörjningen. Northvolt har fått ihop kapital för att starta en stor fabrik för batterier till elbilar i närheten av Skellefteå.Vi konstaterar att detta är ett intressant projekt men att det har en stor risk. Därför bör pensionsfonderna inte satsa pengar i detta. De bör följa index och inte vara utsatta för påtryckningar från politiker och lobbygrupper. Aktuellt har haft reportage från den s.k. Domedagsglaciären på sydpolen. Glaciären skulle fungera som en propp som "kan gå ur". Vi har svårt att förstå¨hur de har kommit fram till denna risk, Vi tar även upp andra larm och konstaterar utifrån ett diagram över havsnivån att det inte hänt något speciellt sedan den fossila förbränningen startade. Avslutningsvis kommenterar Lars Bern ett inslag i Aktuellt där man kommenterar det ökande antalet skilsmässor bland personer över 60 år. Mikael kommenterar att det finns tre områden där SVT inte ger en trovärdig rapportering och det är 1. Massmigrationen 2. Klimatet 3. Familjen och allt som har med kön att göra I detta reportage deltog en kvinna som var så glad att hon skiljt sig. Lars Bern menade att SVT följer en agenda och att de även borde skildra personer som inte var lyckligt skilda. Dessutom är det inte "hållbart" efter som singlar förbrukar mer energi mm. SWEBBTVs HÖSTKONFERENS Vi startar lördag eftermiddag kl 16.00 den 5 oktober i centrala Stockholm med konferens, gemensam middag och övernattning. Konferensen fortsätter dagen efter och avslutas med lunch. Ca kl 15.00 dagen efter är vi tillbaka i Stockholm. Priset blir från 1395 kronor och uppåt beroende på val av hytt. Då ingår middag, dryck, och även brunch och annat dagen efter. Vi kommer skicka ut en inbjudan. För att vara säker på att inte missa den kan du komma med på vår maillista genom att skicka ett mail till info@swebbtv.se ----------- Stöd Swebbtv på olika sätt: - Skicka dina tips eller förslag på "inskickade klipp" till info@swebbtv.se - Göra översättningar av program till engelska. Skicka mail om du är intresserad - Se alla våra program på vår hemsida www.swebbtv.se och berätta för andra - Stödja ekonomiskt på Swish 123 535 86 92 (OBS Nytt), eller bankgiro 147-0558. Du kan också donera direkt eller som månadsgivare på bankkonto 9235-229 1186 (9235 är clearingnummer).
Lördagsintervju 52 med Elise Rydahl som är f.d. vänsteraktivist.
Lördagsintervju 52 med Elise Rydahl som är f.d. vänsteraktivist.
3 månader sedan
Elise Rydahl kontaktade oss efter att vi hade lagt ut Lördagsintervju 48 med de första ledarna för SD, Anders Klarström och Mikael Jansson. De talade om etablissemangets svek och stenkastningen mot SDs demonstrationer. Hon berättade att hon känner ånger över vissa saker i sin tid inom vänstern. De hade stört demonstrationer och försökt tysta de som var emot invandringen. Hon inser idag att det var de invandringskritiska som hade rätt tvärtemot vad hon då trodde. Hon beskriver sin rädsla för allt de uppfattade som rasister, nazister och skinnskallar och att de såg det som sin uppgift att få bort dem från gatorna. Det var som en strid mot de onda och att de var på den goda sidan. I ett möte med Expo sa en av hennes kamrater att deras motståndare skulle "bort från jordens yta". Expo hade inget att invända mot detta uttalande. Hon arbetade heltid med politiska frågor och försörjde sig med socialbidrag men när hon närmade sig trettio år började hon känna sig tveksam till alltihop och började ta sig ut ifrån det hon upplevde som en bubbla. Hennes föräldrar försökte få henne att sluta upp med aktivismen men hon lyssnade inte. Hon hade varit van att rå sig själv och det gick inte att ändra i tonåren och uppåt. Hon berättar också att föräldrarnas skilsmässa blev en enorm besvikelse som gjorde att hon tappade förtroendet för föräldrarna. Hon mådde dåligt senare under gymnasietiden. Elise menar att det inte går att stoppa en person som kommit in i en sektliknande grupp. Hon berättar dock om en kompis vars föräldrar ställde ett ultimatum: familjen eller gruppen. Hon valde familjen. Hon kom med i en sysselsättningsåtgärd som journalist, där hon fick intervjua arbetare. Hon blev förvånad över att arbetarna inte gillade invandringen och hon skrev att de var inskränkta vilket hon fick beröm för av arbetsledaren. Hon upplevde ett stöd i sin aktivism ifrån samhället, trots att de var aggressiva och använde våld. Alla i hennes bakgrund och invandrare hon mött tidigare var akademiker och de bodde på ställen där man var skyddade från de negativa effekterna av invandringen. Hon och hennes man sökte sig till Möllevången som var en populär boplats i vänsterkretsar. Med tiden märkte hon att alla butiker togs över av utlänningar och att alla brott hon blev vittne till begicks av invandrare. När de senare fick ett inbrott blev hon orolig och bestämde tillsammans med sin man att de skulle flytta från Malmö inom 5 år vilket de senare gjorde. Hennes bild är att många väljer att lämna Malmö p.g.a. missnöje med utvecklingen i Malmö. Denna typ av problem skildras inte sanningsenligt i massmedia. 2006 valde hon att sluta titta på TV och istället börja följa alternativmedia. Samtidigt kom hon i kontakt med invandringskritiska personer vilket gjorde att bilden av dessa sakta ändrades. Avslutningsvis beskriver Elise en situation inom vänstern med många som istället börjar rösta på andra partier som har en mer balanserad syn på invandringen och andra frågor. ------------- Stöd Swebbtv på olika sätt: - Skicka dina tips eller förslag på "inskickade klipp" till info@swebbtv.se - Göra översättningar av program till engelska. Skicka mail om du är intresserad - Se alla våra program på vår hemsida www.swebbtv.se och berätta för andra - Stödja ekonomiskt på Swish 123 535 86 92 (OBS Nytt), eller bankgiro 147-0558. Du kan också donera direkt eller som månadsgivare på bankkonto 9235-229 1186 (9235 är clearingnummer).
Fjärde Statsmakten nr 10 med Lars Bern om Ullenhag, klimatuppror, SVT mm
Fjärde Statsmakten nr 10 med Lars Bern om Ullenhag, klimatuppror, SVT mm
3 månader sedan
Vi inleder med att diskutera en artikel i Göteborgsposten där präster och artister uppmanar AP-fonderna att flytta pensionspengarna bort från den lönsamma sektorn för fossil energi. Lars Bern förklarar att orsaken till att så många artister, som inte har relevant utbildning eller speciell kunskap, skriver på dessa upprop är att de hoppas på att få uppdrag. Det är en ren marknadsföring. I sitt upprop skriver de om en mängd klimathot och Lars Bern går igenom några av dessa och förklarar på vilket sätt de är falska. Dessutom är Sveriges möjligheter att påverka de stora ländernas utsläpp helt försumbara eftersom de folkrika och delvis fattiga länderna prioriterar att ge sina befolkningar elektricitet. Detta sker framförallt med kraftverk som drivs av fossila bränslen. Det allvarliga med denna artikel i GP är att tidningen uppenbarligen inte har några journalister som kan granska debattörernas helt felaktiga påståenden. De borde vara enkla att bemöta, Lars Bern menar att denna brist är ett genomgående drag hos den svenska journalistiken eftersom den har blivit ett propagandainstrument för makthavare. Medierna lobbar också konsekvent för vindkraft trots att denna inte kan ge oss en effektiv elförsörjning på grund av den intermittenta funktionen. Lars Bern menar dessutom att det finns en dold agenda som innebär att människors frihet begränsas och att en liten elit kan flyta ovanpå. De föreslagna lösningarna leder till att de sämst ställda drabbas hårdast. Vi kommer in på att trängselavgifterna ska höjas rejält och att tidsintervallet då avgiften gäller ska utsträckas. Också parkeringsavgifterna har höjts kraftigt. Alla dessa kostnader drabbar alla lika och följer inte principen om "skatt efter bärkraft". Vi kommenterar SVTs försök att lobba för flygskatten där de kommer fram till att skatten på flyg egentligen är låg. Tyvärr räknar SVT fel när det gäller skatten på bensin eftersom de glömmer momsen på 25%. Lars Bern berättar att han tidigare var engagerad i Folkpartiet och att de strävade mot maximal frihet för medborgarna. Liberalerna idag har snarast som mål att ge maximal frihet för de internationella finansintressena. Han spårar detta långt tillbaka i partiets utveckling och till en akademisk överklass i Stockholm som också är den grupp som stöder Erik Ullenhag. Den andra huvudkandidaten till posten som partiledare för Liberalerna, Nyamko Sabuni, är enligt Lars Bern mer kompetent och har vid utfrågning i Expressen visat att hon inte duckar för den infekterade integrationsfrågan. Vi avslutar med kommentar kring förslaget att förbjuda alternativ behandling vid allvarliga sjukdomar. Lars Bern menar att skolmedicinen har misslyckats helt med att motverka den skenande utvecklingen av metabola sjukdomar och att det är djupt upprörande att försöka stoppa alternativen. Han ger ett personligt exempel på behandling av gikt där han blivit besvärsfri genom att inta hög dos av C-vitamin dagligen, uppdelad under dygnet Länk till GPs artikel: www.gp.se/debatt/l%C3%A5t-v%C3%A5ra-pensionspengar-f%C3%A5-f%C3%B6tter-och-r%C3%A4dda-klimatet-1.15506763 ------------- Stöd Swebbtv på olika sätt: - Skicka dina tips eller förslag på "inskickade klipp" till info@swebbtv.se - Göra översättningar av program till engelska. Skicka mail om du är intresserad - Se alla våra program på vår hemsida www.swebbtv.se och berätta för andra - Stödja ekonomiskt på Swish 123 535 86 92 (OBS Nytt), eller bankgiro 147-0558. Du kan också donera direkt eller som månadsgivare på bankkonto 9235-229 1186 (9235 är clearingnummer).
Lördagsintervju 51 med Ole Dammegård om bakgrunden till terrordåd, nr 2.
Lördagsintervju 51 med Ole Dammegård om bakgrunden till terrordåd, nr 2.
3 månader sedan
Programmet är en uppföljning av vår förra lördagsintervju med Ole Dammegård från den 8 mars (Lördagsintervju 43). Problemet med synk i slutet av programmet är nu åtgärdat. Ole har arbetat med dessa frågor i 40 år och har blivit känd i många länder för sina analyser av terrordåd runt om i världen. Han är sedan många år bosatt i Spanien men har haft flera mötesserier i Sverige under våren. Han har även blivit känd för "Dammegarding" vilket har blivit ett begrepp som innebär att förutsäga terrordåd baserat på ledtrådar från tidigare dåd. Ole går igenom terrordådet i Christ Church och menar att det genomförs i två faser. I den första fasen används inte riktiga kulor utan man har riktiga människor som faller ner i högar, dock utan att man ser ansikten eller någon speciell verkan av skotten. I den andra fasen går gärningsmannen tillbaka med ett annat vapen och börjar skjuta igen men denna gång med riktig ammunition på "dockor" som ligger på golvet och som också rycker till vid skotten och i vissa fall kan vara vätskefyllda. Vi kommer in på terrordådet i Stockholm och hur det slumpade sig så att terrordådet sammanföll med genomförande av olika terrorövningar vilket borde ha liten sannolikhet. Enligt Ole är detta typiskt och har förekommit vid en mängd terrordåd på olika håll. En annan omständighet är att vapnet som förekommer i Christ Church har namnet "Ebba Åkerlund" skrivet med stora bokstäver på gevärspipan. Ole ser detta som en varning om att Sverige står på tur för terrordåd. Nästa frågeställning gäller branden i Notre Dame. Ole menar att kyrkan har överlevt krig och stora bränder i Paris utan att fatta eld. Oles hypotes är att den har antänts med "Directed Energy Weapons" som kan användas för att sätta eld på byggnader och skog med hjälp av laser från långt avstånd. Han menar att det sedan tidigare finns arkitektförslag som innebär att Notre Dame ska förnyas med glastak mm. Ole Dammegård förklarar begreppet "Crisis Actors" vilket är skådespelare som spelar offer i samband med terrordåd. Ole har kommit över en video som visar till synes allvarligt skadade vid terrordådet i Oslo. Det märkliga är att vi i videon får se hur de transporteras bort i en buss efter att de har blivit fotograferade. Vi får även se en video från terrordåd i London där personer byter om från polisuniformer till "terroristkläder". Avslutningsvis får vi se videoinslag från den stora terrorskjutningen på Gayklubben i Orlando där polisen efter någon vecka publicerar en video där mängder med poliser dansar runt i olika scener i en kärleksmanifestationer under parollen "Keep Dancing, Orlando". Ole frågar oss hur det känns att ha denna typ av kärleksmanifestation efter den värsta masskjutningen i USAs historia t.o.m. innan eventuella dödsoffer hunnit begravas. Vi frågar oss även hur de hinner ta fram denna typ av produktion och även kärleksdemonstrationen i Stockholm på så kort tid. Länk till polisens film i Orlando facebook.com/FOX13TampaBay/videos/10153804588788525/ ------------- Stöd Swebbtv på olika sätt: - Skicka dina tips eller förslag på "inskickade klipp" till info@swebbtv.se - Göra översättningar av program till engelska. Skicka mail om du är intresserad - Se alla våra program på vår hemsida www.swebbtv.se och berätta för andra - Stödja ekonomiskt på Swish 123 535 86 92 (OBS Nytt), eller bankgiro 147-0558. Du kan också donera direkt eller som månadsgivare på bankkonto 9235-229 1186 (9235 är clearingnummer).
Erik och Matti nr 2.
Erik och Matti nr 2.
3 månader sedan
Erik & Matti är ett magasin från Swebbtv där alla möjliga ämnen och perspektiv dryftas och kompletteras med tagningar och kommentarer. I detta andra avsnitt diskuterar startar vi med att diskutera "Red Bull och vodka-skandalen" och hur den dolda inspelningen kan ha gått till och som skapade det politiska kaoset i Österrike. Vi går vidare och diskuterar varför skatteverket inte längre granskar terrorister. Sen diskuterar vi Staffanstorp och hur moderaterna har ställt upp för kommuninnevånarna. EU-valet måste naturligtvis kommenteras där alla förlorarna framställs som vinnare medan Farage och Brexitpartiet förbigås med tystnad. Kommer också in på det "Post"-traumatiska syndromet apropå FI. Andra personer som avhandlas hårdhänt är Strandhäll och självklart Annie Lööf. Hennes chanser att bli statsminister i samarbete med (S) är lika med noll vilket gör hennes strategi obegriplig. Mot slutet kommer vi in på så jobbiga frågor att vi föreslår att ni istället ser programmet. ------------------ Stöd Swebbtv på olika sätt: - Skicka dina tips eller förslag på "inskickade klipp" till info@swebbtv.se - Göra översättningar av program till engelska. Skicka mail om du är intresserad - Se alla våra program på vår hemsida www.swebbtv.se och berätta för andra - Stödja ekonomiskt på Swish 123 535 86 92 (OBS Nytt), eller bankgiro 147-0558. Du kan också donera direkt eller som månadsgivare på bankkonto 9235-229 1186 (9235 är clearingnummer). Stort tack för ditt stöd!!!
"Fjärde statsmakten nr 9" med Lars Bern
"Fjärde statsmakten nr 9" med Lars Bern
3 månader sedan
Vi sveper över en mängd frågor kopplade till maktmissbruk, energifrågan, hållbarhet, klimatpolitiken och hur den förda politiken drabbar landsorten. Vi börjar med att kommentera EU-valet och att Sverige inte ens har 3% av mandaten i parlamentet. Dessutom är parlamentet inte det högsta organet i EU och saknar rätt att formulera lagar. Beslutsprocessen är dessutom oerhört komplicerad. Skattereglerna för parlamentariker och EU-tjänstemän innebär, som vi tidigare gått igenom, miljontals skattefria kronor under en mandatperiod. Lars Bern kommenterar att politikerna inför EU-valet inte kunde säga något om vad klimatåtgärderna kostar eller om de överhuvudtaget gör nytta. En följd av klimatåtgärderna är att vi kommer få elbrist i Stockholm och Göteborg mm. Tunnelbaneutbyggnaden hotas av elbrist. Regeringen har också höjt skatten på el från kraftvärmeverk så att flera av dessa planeras läggas ner, vilket spär på elbristen. Lars kommenterar Miljöpartiets krav om obligatoriska solceller på nybyggnationer. Han menar att regeringen har sett till att elförsörjningen styrs i en planekonomi som erfarenhetsmässigt aldrig fungerar. Detta gör också att regeringen har hela ansvaret. Vindkraften har en kraftig subventionering från andra kraftslag vilket gör att dessa blir mindre lönsamma eller till och med olönsamma. Vindkraften är helt olönsam om man räknar bort subventionerna och tar med kostnader från annan kraft som ska stå i beredskap. Myndighetspersoner borde tala klartext om elsituationen men Lars Bern menar att myndigheterna har blivit så politiserade att myndighetspersoner inte törs yttra sig av rädsla för att bli sparkade. Vi kommenterar intervjun med Karl Hedin som menar att myndigheterna har blivit befolkade med aktivister som inte följer lagarna. Lars Bern bekräftar att det stämmer med hans bild av myndigheter som arbetar med livsmedel. Dessa styrs till alltför stor del styrs av veganer. Tysk vindkraft dödar 1200 ton insekter årligen. Insekterna har minskat globalt med 75% sedan 1990. Lars Bern menar att även om främsta orsakerna till insektsdöden är industrijordbruket och dess gifter, är vindkraften allt annat än hållbar. Det har kommit fram att hållbarhetsindex gynnar banker men missgynnar industri vilket styrker våra tidigare diskussioner om att hållbarhetsindex riskerar leda investeringar fel. Vi kommer in på bilderbergmötet och att Johan Rockström blivit inbjuden. Lars Bern menar att detta är ett bevis för att de inte är intresserade av hur det faktiskt står till med klimatet eftersom de då hade bjudit in en seriös klimatforskare. Rockström är inte en forskare utan en lobbyist. Plastkassarna har blivit en formidabel kassako för butikerna. Genom att förespegla klimathänsyn har priserna på kassar successivt höjts utan reaktioner från kunderna. Moderaternas samverkan med MP i Stockholm har lett till att vägarna förfaller. Klimatinriktningen har också gjort att alla möjliga slags elfordon tillåts köra på trottoarerna med risk för personskador. Klimatinriktningen gör också att man struntar i säkerheten för små barn som t.o.m. placeras i en liten låda framför cykeln, mer eller mindre helt oskyddade. Politikerna vill ha en speciell lagstiftning avseende brott mot politiker, vilket Lars Bern anser vara mycket upprörande. Vi måste, enligt Lars, ha samma lagar för alla medborgare. Förslaget är ett feltänkande som är avslöjande. Vi avslutar med att diskutera Skolupproret i Luleås landsbygd och ser klipp av Anna-Mi Svedjekrans som också har spelat in en speciell sång om detta som finns på vår hemsida under inskickade klipp. Hon har tidigare haft framgång i "Idol". Vi ser också klipp från deras demonstrationer. Länkar: Sång av Anna Mi: sezone.info/view/aHFwbzFValVyYnM.html Hennes insändare; sezone.info/view/Zk1kaGlZMmstc1E.html Beslutsprocess i EU: europa.eu/european-union/eu-law/decision-making/procedures_en Skatteregler EU-personal www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2019.1/323988.html#h-Assistenter-till-Europaparlamentarikerna ------------- Stöd Swebbtv på olika sätt: - Skicka dina tips eller förslag på "inskickade klipp" till info@swebbtv.se - Göra översättningar av program till engelska. Skicka mail om du är intresserad - Se alla våra program på vår hemsida www.swebbtv.se och berätta för andra - Stödja ekonomiskt på Swish 123 535 86 92 (OBS Nytt), eller bankgiro 147-0558. Du kan också donera direkt eller som månadsgivare på bankkonto 9235-229 1186 (9235 är clearingnummer).
Klimatalarmisterna presenterar inga fakta om klimatet.
Klimatalarmisterna presenterar inga fakta om klimatet.
3 månader sedan
Vi träffade alltså en motdemonstrant till bensinupproret den 31 maj i Stockholm. Han hade bilden av att Sverige som världens rikaste land måste agera för klimatet. Sverige står, enligt vad han tänker, för en påtaglig andel av världens utsläpp. Han avslutade samtalet tvärt då vi sa att Sveriges alla utsläpp motsvarar Kinas ökning under en månad. Det presenterades inga fakta, vilket är symptomatiskt för klimatalarmisterna. Det samma framgår också av intervjuer med politikerna i EU-valet De kan inte heller ge några siffror på kostnader eller nyttan med våra klimatåtgärder. Sveriges och Kinas utsläpp från rapporten refereras här: www.svd.se/koldioxidutslappen-okar--ser-ut-att-sla-rekord PSMSL Havsnivådatabas: www.psmsl.org/data/obtaining/map.html#plotTab --------- Stöd Swebbtv på olika sätt: - Skicka dina tips eller förslag på "inskickade klipp" till info@swebbtv.se - Göra översättningar av program till engelska. Skicka mail om du är intresserad - Se alla våra program på vår hemsida www.swebbtv.se och berätta för andra - Stödja ekonomiskt på Swish 123 535 86 92 (OBS Nytt), eller bankgiro 147-0558. Du kan också donera direkt eller som månadsgivare på bankkonto 9235-229 1186 (9235 är clearingnummer). Stort tack för ditt stöd!!!
Erik o Matti nr 1.
Erik o Matti nr 1.
3 månader sedan
Erik & Matti är ett magasin från Swebbtv där alla möjliga ämnen och perspektiv dryftas och kompletteras med tagningar och kommentarer. I detta första avsnitt diskuterar vi massakern i Christchurch, försöker förstå oss på Annie Lööf och Matti berättar hur han skulle coacha henne. Vi ömmar om Greta Thunberg och problematiserar henne som instrument för en dold agenda. Vi diskuterar Försvarsmaktens senaste reklamfilm och ifrågasätter varför kravlöshet är det nya mantrat i kombination med att man ignorerar alla naturliga skillnader, "alla får vara med"-experimentet, värdegrundens uppkomst och utbredning. Vi diskuterar också att vårt samhälle är präglat av flyktbeteenden - kort och gott en timmas trevligt samtal mellan Erik & Matti. ------------------ Stöd Swebbtv på olika sätt: - Skicka dina tips eller förslag på "inskickade klipp" till info@swebbtv.se - Göra översättningar av program till engelska. Skicka mail om du är intresserad - Se alla våra program på vår hemsida www.swebbtv.se och berätta för andra - Stödja ekonomiskt på Swish 123 535 86 92 (OBS Nytt), eller bankgiro 147-0558. Du kan också donera direkt eller som månadsgivare på bankkonto 9235-229 1186 (9235 är clearingnummer). Stort tack för ditt stöd!!!
Lördagsintervju 50 med Industrimannen Karl Hedin om myndigheter som inte följer lagen.
Lördagsintervju 50 med Industrimannen Karl Hedin om myndigheter som inte följer lagen.
3 månader sedan
Vi kunde läsa i tidningarna att industrimannen Karl Hedin blev gripen misstänkt för att ha dödat varg under hösten 2018. Han blev gripen en fredagskväll i sitt hem och körd i ilfart av civila poliser till Stockholm Där blev han satt i fyllecell i fem dagar och blev rutinmässigt väckt varje timme. Efter fem dagar flyttades han till en häktningscell där han fick sitta i ytterligare 26 dagar. Under denna tid har han inte fått se några bevis på de brott han anklagas för annat än ett avlyssnat samtal där han talar med sin syster och nämner ordet "gråben". Åklagaren har inte kunnat visa någon död varg eller spår av något sådant trots omfattande undersökning. Även fyra kollegor i jaktlaget blev fängslade. De har fråntagits sina vapen och har så länge misstanken kvarstår inte rätt att jaga, något som är deras främsta fritidsintresse. Han uppfattar denna brutala behandling som ett straff för att han har ifrågasatt politiken i vargfrågan och även naturvårdsverkets rätt att identifiera skogsmark som skyddsvärd. Detta är något som gör att skogen kan bli oanvändbar och mer eller mindre värdelös. Detta bekräftas av ett flertal markägare som tidigare har kontaktat oss på Swebbtv för att uppmärksamma detta problem, något som upplevs som en konfiskation. Trots att det har gått mer än ett halvår är det inget åtal väckt och Karl Hedin är fortfarande misstänkt. Han känner sig sviken av myndigheterna och menar att det har kommit in aktivister som har tagit över och som inte följer lagen. Trots detta får de inte några kännbara straff. Enligt hans åsikt är detta ett samhällsproblem och han anser att riksdagen behöver ta tillbaka makten och kräva att lagarna efterlevs av myndigheterna. En förutsättning för detta är att tjänstefel ska kunna ge kännbara straff. Karl Hedin har medverkat som författare i flera böcker som tar upp dessa frågor. Hans verksamhet inom sågindustrin och bygghandeln omsätter flera miljarder och har ca 1000 anställda. Han upplever ett påtagligt stöd av många människor i Sverige och ser inte att det har drabbat näringsverksamheten särskilt negativt ännu. Under våren har han hållit en mängd föredrag i möten där han har berättat om vad som har hänt honom. Han planerar att ge upp till 45 föredrag före sommaren. Karl Hedin förväntar sig att åklagaren skriver av fallet i brist på bevis men vet av erfarenhet från andra liknande fall att det kan ta lång tid. ------------- Stöd Swebbtv på olika sätt: - Skicka dina tips eller förslag på "inskickade klipp" till info@swebbtv.se - Göra översättningar av program till engelska. Skicka mail om du är intresserad - Se alla våra program på vår hemsida www.swebbtv.se och berätta för andra - Stödja ekonomiskt på Swish 123 535 86 92 (OBS Nytt), eller bankgiro 147-0558. Du kan också donera direkt eller som månadsgivare på bankkonto 9235-229 1186 (9235 är clearingnummer). Stort tack för ditt stöd!!!
Del 15 Frågestund
Del 15 Frågestund
3 månader sedan
Klipp från Svensk Webbtelevisions konferens i Stockholm den 18 maj 2019: "Det stora bedrägeriet 2". Agenda: Del 1 Mikael Willgert: Inledning Del 2 Lars Bern: Bedrägeriet leder västvärlden fel och gör Sverige till en koloni. Geopolitisk översikt. Del 3 Karl-Olov Arnstberg: Mänskliga rättigheter är inte demokrati. Del 4 Hans Jensevik: Klarar vi samhällskontraktet? Del 5 Karl-Olov Arnstberg: Sverige, EU och den korrumperade demokratin. Del 6 Lars Bern: Klimatbedrägeriet beskattar massorna och flyttar makten till EU Del 7 Elsa Widding: Hur kan vi stoppa skrämselpropagandan kring klimatet? Del 8 Lennart Matikainen: Hotet inifrån - I Sverige behövs ingen trojansk häst. Del 9 Gunnar Sandelin: Sveriges stora demografiska förändring. Del 10 Jan Tullberg: Dubbelt bedrägeri - Både en lögn och en handling Del 11 Ingrid Carlqvist: Bedrägeriet om könen. Del 12 Elise Rydahl: Om erfarenheten som vänsteraktivist och att senare vakna upp och förstå. Del 13 Katerina Janouch: De svenska mediernas bedrägeri. Del 14 Thomas Jackson: Journalism - ett hot mot demokratin? Del 15 Frågestund
Del 14 Thomas Jackson - Journalism - ett hot mot demokratin.
Del 14 Thomas Jackson - Journalism - ett hot mot demokratin.
3 månader sedan
Klipp från Svensk Webbtelevisions konferens i Stockholm den 18 maj 2019: "Det stora bedrägeriet 2". Agenda: Del 1 Mikael Willgert: Inledning Del 2 Lars Bern: Bedrägeriet leder västvärlden fel och gör Sverige till en koloni. Geopolitisk översikt. Del 3 Karl-Olov Arnstberg: Mänskliga rättigheter är inte demokrati. Del 4 Hans Jensevik: Klarar vi samhällskontraktet? Del 5 Karl-Olov Arnstberg: Sverige, EU och den korrumperade demokratin. Del 6 Lars Bern: Klimatbedrägeriet beskattar massorna och flyttar makten till EU Del 7 Elsa Widding: Hur kan vi stoppa skrämselpropagandan kring klimatet? Del 8 Lennart Matikainen: Hotet inifrån - I Sverige behövs ingen trojansk häst. Del 9 Gunnar Sandelin: Sveriges stora demografiska förändring. Del 10 Jan Tullberg: Dubbelt bedrägeri - Både en lögn och en handling Del 11 Ingrid Carlqvist: Bedrägeriet om könen. Del 12 Elise Rydahl: Om erfarenheten som vänsteraktivist och att senare vakna upp och förstå. Del 13 Katerina Janouch: De svenska mediernas bedrägeri. Del 14 Thomas Jackson: Journalism - ett hot mot demokratin? Del 15 Frågestund
Del 13 Katerina Janouch - De svenska mediernas bedrägeri.
Del 13 Katerina Janouch - De svenska mediernas bedrägeri.
3 månader sedan
Klipp från Svensk Webbtelevisions konferens i Stockholm den 18 maj 2019: "Det stora bedrägeriet 2". Agenda: Del 1 Mikael Willgert: Inledning Del 2 Lars Bern: Bedrägeriet leder västvärlden fel och gör Sverige till en koloni. Geopolitisk översikt. Del 3 Karl-Olov Arnstberg: Mänskliga rättigheter är inte demokrati. Del 4 Hans Jensevik: Klarar vi samhällskontraktet? Del 5 Karl-Olov Arnstberg: Sverige, EU och den korrumperade demokratin. Del 6 Lars Bern: Klimatbedrägeriet beskattar massorna och flyttar makten till EU Del 7 Elsa Widding: Hur kan vi stoppa skrämselpropagandan kring klimatet? Del 8 Lennart Matikainen: Hotet inifrån - I Sverige behövs ingen trojansk häst. Del 9 Gunnar Sandelin: Sveriges stora demografiska förändring. Del 10 Jan Tullberg: Dubbelt bedrägeri - Både en lögn och en handling Del 11 Ingrid Carlqvist: Bedrägeriet om könen. Del 12 Elise Rydahl: Om erfarenheten som vänsteraktivist och att senare vakna upp och förstå. Del 13 Katerina Janouch: De svenska mediernas bedrägeri. Del 14 Thomas Jackson: Journalism - ett hot mot demokratin? Del 15 Frågestund
Del 12 Elise Rydahl  Om erfarenheten som vänsteraktivist och att senare vakna upp och förstå
Del 12 Elise Rydahl Om erfarenheten som vänsteraktivist och att senare vakna upp och förstå
3 månader sedan
Klipp från Svensk Webbtelevisions konferens i Stockholm den 18 maj 2019: "Det stora bedrägeriet 2". Agenda: Del 1 Mikael Willgert: Inledning Del 2 Lars Bern: Bedrägeriet leder västvärlden fel och gör Sverige till en koloni. Geopolitisk översikt. Del 3 Karl-Olov Arnstberg: Mänskliga rättigheter är inte demokrati. Del 4 Hans Jensevik: Klarar vi samhällskontraktet? Del 5 Karl-Olov Arnstberg: Sverige, EU och den korrumperade demokratin. Del 6 Lars Bern: Klimatbedrägeriet beskattar massorna och flyttar makten till EU Del 7 Elsa Widding: Hur kan vi stoppa skrämselpropagandan kring klimatet? Del 8 Lennart Matikainen: Hotet inifrån - I Sverige behövs ingen trojansk häst. Del 9 Gunnar Sandelin: Sveriges stora demografiska förändring. Del 10 Jan Tullberg: Dubbelt bedrägeri - Både en lögn och en handling Del 11 Ingrid Carlqvist: Bedrägeriet om könen. Del 12 Elise Rydahl: Om erfarenheten som vänsteraktivist och att senare vakna upp och förstå. Del 13 Katerina Janouch: De svenska mediernas bedrägeri. Del 14 Thomas Jackson: Journalism - ett hot mot demokratin? Del 15 Frågestund
Del 11 Ingrid Carlqvist - Bedrägeriet om könen.
Del 11 Ingrid Carlqvist - Bedrägeriet om könen.
3 månader sedan
Klipp från Svensk Webbtelevisions konferens i Stockholm den 18 maj 2019: "Det stora bedrägeriet 2". Agenda: Del 1 Mikael Willgert: Inledning Del 2 Lars Bern: Bedrägeriet leder västvärlden fel och gör Sverige till en koloni. Geopolitisk översikt. Del 3 Karl-Olov Arnstberg: Mänskliga rättigheter är inte demokrati. Del 4 Hans Jensevik: Klarar vi samhällskontraktet? Del 5 Karl-Olov Arnstberg: Sverige, EU och den korrumperade demokratin. Del 6 Lars Bern: Klimatbedrägeriet beskattar massorna och flyttar makten till EU Del 7 Elsa Widding: Hur kan vi stoppa skrämselpropagandan kring klimatet? Del 8 Lennart Matikainen: Hotet innefrån - I Sverige behövs ingen trojansk häst. Del 9 Gunnar Sandelin: Sveriges stora demografiska förändring. Del 10 Jan Tullberg: Dubbelt bedrägeri - Både en lögn och en handling Del 11 Ingrid Carlqvist: Bedrägeriet om könen. Del 12 Elise Rydahl: Om erfarenheten som vänsteraktivist och att senare vakna upp och förstå. Del 13 Katerina Janouch: De svenska mediernas bedrägeri. Del 14 Thomas Jackson: Journalism - ett hot mot demokratin? Del 15 Frågestund
Del 10 Jan Tullberg - Dubbelt bedrägeri - Både en lögn och en handling.
Del 10 Jan Tullberg - Dubbelt bedrägeri - Både en lögn och en handling.
3 månader sedan
Klipp från Svensk Webbtelevisions konferens i Stockholm den 18 maj 2019: "Det stora bedrägeriet 2". Agenda: Del 1 Mikael Willgert: Inledning Del 2 Lars Bern: Bedrägeriet leder västvärlden fel och gör Sverige till en koloni. Geopolitisk översikt. Del 3 Karl-Olov Arnstberg: Mänskliga rättigheter är inte demokrati. Del 4 Hans Jensevik: Klarar vi samhällskontraktet? Del 5 Karl-Olov Arnstberg: Sverige, EU och den korrumperade demokratin. Del 6 Lars Bern: Klimatbedrägeriet beskattar massorna och flyttar makten till EU Del 7 Elsa Widding: Hur kan vi stoppa skrämselpropagandan kring klimatet? Del 8 Lennart Matikainen: Hotet innefrån - I Sverige behövs ingen trojansk häst. Del 9 Gunnar Sandelin: Sveriges stora demografiska förändring. Del 10 Jan Tullberg: Dubbelt bedrägeri - Både en lögn och en handling Del 11 Ingrid Carlqvist: Bedrägeriet om könen. Del 12 Elise Rydahl: Om erfarenheten som vänsteraktivist och att senare vakna upp och förstå. Del 13 Katerina Janouch: De svenska mediernas bedrägeri. Del 14 Thomas Jackson: Journalism - ett hot mot demokratin? Del 15 Frågestund
Del 8 Lennart Matikainen - Hotet inifrån - I Sverige behövs ingen trojansk häst.
Del 8 Lennart Matikainen - Hotet inifrån - I Sverige behövs ingen trojansk häst.
3 månader sedan
Klipp från Svensk Webbtelevisions konferens i Stockholm den 18 maj 2019: "Det stora bedrägeriet 2". Agenda: Del 1 Mikael Willgert: Inledning Del 2 Lars Bern: Bedrägeriet leder västvärlden fel och gör Sverige till en koloni. Geopolitisk översikt. Del 3 Karl-Olov Arnstberg: Mänskliga rättigheter är inte demokrati. Del 4 Hans Jensevik: Klarar vi samhällskontraktet? Del 5 Karl-Olov Arnstberg: Sverige, EU och den korrumperade demokratin. Del 6 Lars Bern: Klimatbedrägeriet beskattar massorna och flyttar makten till EU Del 7 Elsa Widding: Hur kan vi stoppa skrämselpropagandan kring klimatet? Del 8 Lennart Matikainen: Hotet inifrån - I Sverige behövs ingen trojansk häst. Del 9 Gunnar Sandelin: Sveriges stora demografiska förändring. Del 10 Jan Tullberg: Dubbelt bedrägeri - Både en lögn och en handling Del 11 Ingrid Carlqvist: Bedrägeriet om könen. Del 12 Elise Rydahl: Om erfarenheten som vänsteraktivist och att senare vakna upp och förstå. Del 13 Katerina Janouch: De svenska mediernas bedrägeri. Del 14 Thomas Jackson: Journalism - ett hot mot demokratin? Del 15 Frågestund
Del 9 Gunnar Sandelin - Sveriges stora demografiska förändring.
Del 9 Gunnar Sandelin - Sveriges stora demografiska förändring.
3 månader sedan
Klipp från Svensk Webbtelevisions konferens i Stockholm den 18 maj 2019: "Det stora bedrägeriet 2". Agenda: Del 1 Mikael Willgert: Inledning Del 2 Lars Bern: Bedrägeriet leder västvärlden fel och gör Sverige till en koloni. Geopolitisk översikt. Del 3 Karl-Olov Arnstberg: Mänskliga rättigheter är inte demokrati. Del 4 Hans Jensevik: Klarar vi samhällskontraktet? Del 5 Karl-Olov Arnstberg: Sverige, EU och den korrumperade demokratin. Del 6 Lars Bern: Klimatbedrägeriet beskattar massorna och flyttar makten till EU Del 7 Elsa Widding: Hur kan vi stoppa skrämselpropagandan kring klimatet? Del 8 Lennart Matikainen: Hotet innefrån - I Sverige behövs ingen trojansk häst. Del 9 Gunnar Sandelin: Sveriges stora demografiska förändring. Del 10 Jan Tullberg: Dubbelt bedrägeri - Både en lögn och en handling Del 11 Ingrid Carlqvist: Bedrägeriet om könen. Del 12 Elise Rydahl: Om erfarenheten som vänsteraktivist och att senare vakna upp och förstå. Del 13 Katerina Janouch: De svenska mediernas bedrägeri. Del 14 Thomas Jackson: Journalism - ett hot mot demokratin? Del 15 Frågestund
Del 7 Elsa Widding - Hur kan vi stoppa skrämselpropagandan kring klimatet?
Del 7 Elsa Widding - Hur kan vi stoppa skrämselpropagandan kring klimatet?
3 månader sedan
Klipp från Svensk Webbtelevisions konferens i Stockholm den 18 maj 2019: "Det stora bedrägeriet 2". Agenda: Del 1, 15 min. Mikael Willgert: Inledning Del 2 , 20 min. Lars Bern: Bedrägeriet leder västvärlden fel och gör Sverige till en koloni. Geopolitisk översikt. Del 3, 15 min. Karl-Olov Arnstberg: Mänskliga rättigheter är inte demokrati. Del 4, 25 min. Hans Jensevik: Klarar vi samhällskontraktet? Del 5, 10 min. Karl-Olov Arnstberg: Sverige, EU och den korrumperade demokratin. Del 6, 10 min. Lars Bern: Klimatbedrägeriet beskattar massorna och flyttar makten till EU Del 7, 20 min. Elsa Widding: Hur kan vi stoppa skrämselpropagandan kring klimatet? Del 8, 25 min. Lennart Matikainen: Hotet innefrån - I Sverige behövs ingen trojansk häst. Del 9, 15 min. Gunnar Sandelin: Sveriges stora demografiska förändring. Del 10, 25 min. Jan Tullberg: Dubbelt bedrägeri - Både en lögn och en handling Del 11, 20 min. Ingrid Carlqvist: Bedrägeriet om könen. Del 12, 10 min. Elise Rydahl: Om erfarenheten som vänsteraktivist och att senare vakna upp och förstå. Del 13, 15 min. Katerina Janouch: De svenska mediernas bedrägeri. Del 14, 15 min. Thomas Jackson: Journalism - ett hot mot demokratin? Del 15, 30 min. Frågestund Kategori
Del 6 Lars Bern - Klimatbedrägeriet beskattar massorna och flyttar makten till EU.
Del 6 Lars Bern - Klimatbedrägeriet beskattar massorna och flyttar makten till EU.
3 månader sedan
Klipp från Svensk Webbtelevisions konferens i Stockholm den 18 maj 2019: "Det stora bedrägeriet 2". Agenda: Del 1, 15 min. Mikael Willgert: Inledning Del 2 , 20 min. Lars Bern: Bedrägeriet leder västvärlden fel och gör Sverige till en koloni. Geopolitisk översikt. Del 3, 15 min. Karl-Olov Arnstberg: Mänskliga rättigheter är inte demokrati. Del 4, 25 min. Hans Jensevik: Klarar vi samhällskontraktet? Del 5, 10 min. Karl-Olov Arnstberg: Sverige, EU och den korrumperade demokratin. Del 6, 10 min. Lars Bern: Klimatbedrägeriet beskattar massorna och flyttar makten till EU Del 7, 20 min. Elsa Widding: Hur kan vi stoppa skrämselpropagandan kring klimatet? Del 8, 25 min. Lennart Matikainen: Hotet innefrån - I Sverige behövs ingen trojansk häst. Del 9, 15 min. Gunnar Sandelin: Sveriges stora demografiska förändring. Del 10, 25 min. Jan Tullberg: Dubbelt bedrägeri - Både en lögn och en handling Del 11, 20 min. Ingrid Carlqvist: Bedrägeriet om könen. Del 12, 10 min. Elise Rydahl: Om erfarenheten som vänsteraktivist och att senare vakna upp och förstå. Del 13, 15 min. Katerina Janouch: De svenska mediernas bedrägeri. Del 14, 15 min. Thomas Jackson: Journalism - ett hot mot demokratin? Del 15, 30 min. Frågestund Kategori
Del 5 Karl Olov Arnstberg  Sverige, EU och den korrumperade demokratin
Del 5 Karl Olov Arnstberg Sverige, EU och den korrumperade demokratin
3 månader sedan
Klipp från Svensk Webbtelevisions konferens i Stockholm den 18 maj 2019: "Det stora bedrägeriet 2". Agenda: Del 1, 15 min. Mikael Willgert: Inledning Del 2 , 20 min. Lars Bern: Bedrägeriet leder västvärlden fel och gör Sverige till en koloni. Geopolitisk översikt. Del 3, 15 min. Karl-Olov Arnstberg: Mänskliga rättigheter är inte demokrati. Del 4, 25 min, Hans Jensevik: Klarar vi samhällskontraktet? Del 5, 10 min, Karl-Olov Arnstberg: Sverige, EU och den korrumperade demokratin. Del 6, 10 min. Lars Bern: Klimatbedrägeriet beskattar massorna och flyttar makten till EU Del 7, 20 min. Elsa Widding: Hur kan vi stoppa skrämselpropagandan kring klimatet? Del 8, 25 min. Lennart Matikainen: Hotet innefrån - I Sverige behövs ingen trojansk häst. Del 9, 15 min. Gunnar Sandelin: Sveriges stora demografiska förändring. Del 10, 25 min. Jan Tullberg: Dubbelt bedrägeri - Både en lögn och en handling Del 11, 20 min. Ingrid Carlqvist: Bedrägeriet om könen. Del 12, 10 min. Elise Rydahl: Om erfarenheten som vänsteraktivist och att senare vakna upp och förstå. Del 13, 15 min. Katerina Janouch: De svenska mediernas bedrägeri. Del 14, 15 min. Thomas Jackson: Journalism - ett hot mot demokratin? Del 15, 30 min. Frågestund
Del 4 Hans Jensevik - Klarar vi samhällskontraktet?
Del 4 Hans Jensevik - Klarar vi samhällskontraktet?
3 månader sedan
Klipp från Svensk Webbtelevisions konferens i Stockholm den 18 maj 2019: "Det stora bedrägeriet 2". Agenda: Del 1, 15 min. Mikael Willgert: Inledning Del 2 , 20 min. Lars Bern: Bedrägeriet leder västvärlden fel och gör Sverige till en koloni. Geopolitisk översikt. Del 3, 15 min. Karl-Olov Arnstberg: Mänskliga rättigheter är inte demokrati. Del 4, 25 min, Hans Jensevik: Klarar vi samhällskontraktet? Del 5, 10 min, Karl-Olov Arnstberg: Sverige, EU och den korrumperade demokratin. Del 6, 10 min. Lars Bern: Klimatbedrägeriet beskattar massorna och flyttar makten till EU Del 7, 20 min. Elsa Widding: Hur kan vi stoppa skrämselpropagandan kring klimatet? Del 8, 25 min. Lennart Matikainen: Hotet innefrån - I Sverige behövs ingen trojansk häst. Del 9, 15 min. Gunnar Sandelin: Sveriges stora demografiska förändring. Del 10, 25 min. Jan Tullberg: Dubbelt bedrägeri - Både en lögn och en handling Del 11, 20 min. Ingrid Carlqvist: Bedrägeriet om könen. Del 12, 10 min. Elise Rydahl: Om erfarenheten som vänsteraktivist och att senare vakna upp och förstå. Del 13, 15 min. Katerina Janouch: De svenska mediernas bedrägeri. Del 14, 15 min. Thomas Jackson: Journalism - ett hot mot demokratin? Del 15, 30 min. Frågestund
Del 3 Arnstberg - Mänskliga rättigheter är inte demokrati.
Del 3 Arnstberg - Mänskliga rättigheter är inte demokrati.
3 månader sedan
Klipp från Svensk Webbtelevisions konferens i Stockholm den 18 maj 2019: "Det stora bedrägeriet 2". Agenda: Del 1, 15 min. Mikael Willgert: Inledning Del 2 , 20 min. Lars Bern: Bedrägeriet leder västvärlden fel och gör Sverige till en koloni. Geopolitisk översikt. Del 3, 15 min. Karl-Olov Arnstberg: Mänskliga rättigheter är inte demokrati. Del 4, 25 min, Hans Jensevik: Klarar vi samhällskontraktet? Del 5, 10 min, Karl-Olov Arnstberg: Sverige, EU och den korrumperade demokratin. Del 6, 10 min. Lars Bern: Klimatbedrägeriet beskattar massorna och flyttar makten till EU Del 7, 20 min. Elsa Widding: Hur kan vi stoppa skrämselpropagandan kring klimatet? Del 8, 25 min. Lennart Matikainen: Hotet innefrån - I Sverige behövs ingen trojansk häst. Del 9, 15 min. Gunnar Sandelin: Sveriges stora demografiska förändring. Del 10, 25 min. Jan Tullberg: Dubbelt bedrägeri - Både en lögn och en handling Del 11, 20 min. Ingrid Carlqvist: Bedrägeriet om könen. Del 12, 10 min. Elise Rydahl: Om erfarenheten som vänsteraktivist och att senare vakna upp och förstå. Del 13, 15 min. Katerina Janouch: De svenska mediernas bedrägeri. Del 14, 15 min. Thomas Jackson: Journalism - ett hot mot demokratin? Del 15, 30 min. Frågestund
Del 2 Lars Bern - Bedrägeriet leder västvärlden fel och gör Sverige till en koloni.
Del 2 Lars Bern - Bedrägeriet leder västvärlden fel och gör Sverige till en koloni.
3 månader sedan
Klipp från Svensk Webbtelevisions konferens i Stockholm den 18 maj 2019: "Det stora bedrägeriet 2". Agenda: Del 1, 15 min. Mikael Willgert: Inledning Del 2 , 20 min. Lars Bern: Bedrägeriet leder västvärlden fel och gör Sverige till en koloni. Geopolitisk översikt. Del 3, 15 min. Karl-Olov Arnstberg: Mänskliga rättigheter är inte demokrati. Del 4, 25 min, Hans Jensevik: Klarar vi samhällskontraktet? Del 5, 10 min, Karl-Olov Arnstberg: Sverige, EU och den korrumperade demokratin. Del 6, 10 min. Lars Bern: Klimatbedrägeriet beskattar massorna och flyttar makten till EU Del 7, 20 min. Elsa Widding: Hur kan vi stoppa skrämselpropagandan kring klimatet? Del 8, 25 min. Lennart Matikainen: Hotet innefrån - I Sverige behövs ingen trojansk häst. Del 9, 15 min. Gunnar Sandelin: Sveriges stora demografiska förändring. Del 10, 25 min. Jan Tullberg: Dubbelt bedrägeri - Både en lögn och en handling Del 11, 20 min. Ingrid Carlqvist: Bedrägeriet om könen. Del 12, 10 min. Elise Rydahl: Om erfarenheten som vänsteraktivist och att senare vakna upp och förstå. Del 13, 15 min. Katerina Janouch: De svenska mediernas bedrägeri. Del 14, 15 min. Thomas Jackson: Journalism - ett hot mot demokratin? Del 15, 30 min. Frågestund
Del 1 Mikael Willgert - Inledning.
Del 1 Mikael Willgert - Inledning.
3 månader sedan
Klipp från Svensk Webbtelevisions konferens i Stockholm den 18 maj 2019: "Det stora bedrägeriet 2". Agenda: Del 1, 15 min. Mikael Willgert: Inledning Del 2 , 20 min. Lars Bern: Bedrägeriet leder västvärlden fel och gör Sverige till en koloni. Geopolitisk översikt. Del 3, 15 min. Karl-Olov Arnstberg: Mänskliga rättigheter är inte demokrati. Del 4, 25 min, Hans Jensevik: Klarar vi samhällskontraktet? Del 5, 10 min, Karl-Olov Arnstberg: Sverige, EU och den korrumperade demokratin. Del 6, 10 min. Lars Bern: Klimatbedrägeriet beskattar massorna och flyttar makten till EU Del 7, 20 min. Elsa Widding: Hur kan vi stoppa skrämselpropagandan kring klimatet? Del 8, 25 min. Lennart Matikainen: Hotet innefrån - I Sverige behövs ingen trojansk häst. Del 9, 15 min. Gunnar Sandelin: Sveriges stora demografiska förändring. Del 10, 25 min. Jan Tullberg: Dubbelt bedrägeri - Både en lögn och en handling Del 11, 20 min. Ingrid Carlqvist: Bedrägeriet om könen. Del 12, 10 min. Elise Rydahl: Om erfarenheten som vänsteraktivist och att senare vakna upp och förstå. Del 13, 15 min. Katerina Janouch: De svenska mediernas bedrägeri. Del 14, 15 min. Thomas Jackson: Journalism - ett hot mot demokratin? Del 15, 30 min. Frågestund
Lördagsintervju 49 med Jacob Nordangård om Rockefeller och skapandet av FN, EU och klimatskrämseln.
Lördagsintervju 49 med Jacob Nordangård om Rockefeller och skapandet av FN, EU och klimatskrämseln.
3 månader sedan
Fil. doktor Jacob Nordangård har gett ut den mycket intressanta boken "Rockefeller - En klimatsmart historia". Det är en häpnadsväckande berättelse om hur familjen Rockefeller genom sin oljeverksamhet blev världens rikaste finansfamilj och hur Rockefeller har haft ett viktigt inflytande för skapandet av FN, EU och den nu rådande klimatskrämseln. Vi har tidigare i våra program informerat om hur Rockefeller har understött bildandet av FN och att de använt FN som en plattform för att minska handelshinder och att öka de globala företagens och bankernas möjligheter att dominera. Strategin har varit att initiera överstatliga funktioner för globalt ledarskap som FN, EU, IMF, Världsbanken mm. Familjen har sedan sett till att ha ett starkt inflytande i dessa organisationer. En annan viktig del har varit att underblåsa rädsla för globala hot som därför kräver globalt ledarskap för att lösas. Exempelvis atombombshotet, överbefolkning, miljöhot och nu, den kanske mest framgångsrika skrämseln, klimathotet. Jacob beskriver hur familjen Rockefeller har arbetat sedan många decennier med att få upp klimathotet på agendan i FN, bland företag och i nationella parlament. Han berättar att han, när han forskade på frågan om klimathotet, blev överraskad över att Rockefeller, vilket är det namn som starkast kunnat kopplas till oljeindustrin, dök upp på så många ställen när det gäller miljö- och klimatfrågan. Det var oväntat att intressen kopplade till oljeindustrin också finansierade miljörörelsen och organisationer som lyfte klimatfrågan. Jacob Nordangård har kartlagt Rockefellers inflytande för bildandet av såväl FN och EU men också för bildandet av mängder med inflytelserika lobbyorganisationer såsom Trilaterala kommissionen, Bilderberggruppen, Romklubben, Council of Foreign Relations m.fl. Alla dessa lobbygrupper har haft en avgörande betydelse för den politiska utvecklingen i världen efter andra världskriget. I programmet diskuterar vi också stödet till Jordens Vänner och andra miljöorganisationer. John D. Rockefeller, som byggde upp förmögenheten från början. var strängt religiös inom baptismen. Även senare har det funnits ett religiöst intresse och vi kommer in på familjens ambition att skapa en global religion kopplad till New Age. Familjen har också varit engagerad i att ta fram "Earth Charter" som är en modern globaliserad variant av bibelns budord och som utgör fundamentet för Agenda 2030. Försöken att ena världsreligionerna har dock haft tveksamma framgångar utanför västvärlden. Jacob beskriver också ambitionen av att skapa ett slags globalt folkhem med en perfekt människa. Ett återkommande tema är kontroll och effektivitet där Internet of Things framöver kan bli en intressant komponent. På slutet kommer vi också in på hur den cirkulära ekonomin med återvinning är något som också drivits på av familjen Rockefeller och som leder till kontrollbehov och övervakning, vilket gynnar de globala storföretagen. ------------- Stöd Swebbtv på olika sätt: - Skicka dina tips eller förslag på "inskickade klipp" till info@swebbtv.se - Göra översättningar av program till engelska. Skicka mail om du är intresserad - Se alla våra program på vår hemsida www.swebbtv.se och berätta för andra - Stödja ekonomiskt på Swish 123 535 86 92 (OBS Nytt), eller bankgiro 147-0558. Du kan också donera direkt eller som månadsgivare på bankkonto 9235-229 1186 (9235 är clearingnummer). Stort tack för ditt stöd!!!
Lars Bern 24 maj: Klimatpolitiken drabbar de sämst ställda
Lars Bern 24 maj: Klimatpolitiken drabbar de sämst ställda
3 månader sedan
Sammanfattning: Politikernas hantering av energifrågan leder till elbrist och dramatiskt höjda priser på bränsle. Energi har blivit politikernas nya skattebas men den kommer leda till att de med de minsta inkomsterna drabbas hårdast. I programmet beskriver Lars Bern elenergisituationen i Sverige och ger förslag på åtgärder för att minska skadeverkningarna. Slut på sammanfattningen. Tillgången på el till rimligt pris har varit en förutsättning för vår tillväxt. Sverige ligger nu på i absoluta bottenskiktet i Europa när det gäller ekonomisk tillväxt och bristen på el hindrar olyckligtvis etablering av ny industri. Vi har redan idag ett problem med att klara elförsörjningen i Stockholm och även till nya industrier som vill etablera sig i Sverige. Trots detta tänker sig våra politiker nu att vi ska gå över till en eldriven fordonspark samtidigt som vi ska ställa om till förnybar energi baserad på vind och sol. De tänker sig också att vi ska lägga ner kärnkraftverk. Dessa förändringar kommer inte vara möjliga att genomföra. Regeringen säger också att vind- och solenergi är billigare än exempelvis kärnkraft. Detta kan stämma när det blåser men eftersom elförsörjningen måste fungera även när det inte blåser måste det finnas basenergisystem stående i beredskap. Räknar man samman de totala kostnaderna för vind- och solenergi samt basenergisystem blir de betydligt högre än kostnaderna för kärnkraft. Vindkraften har totalt fått 50 miljarder kronor i subventioner. Inte heller biobränslen är så bra som de kan verka eftersom de bygger på import från exempelvis från Sydamerika där man har huggit ner regnskog för att producera detta biobränsle. Politikerna har genom sin planhushållning av elproduktionen i Sverige skapat ett ekonomiskt system där marknadskrafterna har satts ur spel. Man kan därför inte vänta sig att marknaden korrigerar detta på ett sätt som löser problemen med elförsörjningen. Lars Bern lyfter fram fjärde generationens kärnkraft som en lösning som dels ger billig el men också kan reducera mängden högaktivt avfall från våra nuvarande kärnkraftverk, eftersom detta kan användas som bränsle. Han menar också att kärnkraft hittills har varit den teknik för produktion av elektricitet som har gett minst antal döda jämfört med andra alternativ. Lars Bern konstaterar att en viktig drivkraft för de återkommande höjningarna av energiskatterna är att politikerna har ett närmast omättligt behov av skatteintäkter och att det inte är möjligt att höja inkomstskatterna, fastighetsskatten eller momsen. Detta gör att beskattningen går från principen om "skatt efter bärkraft" till "skattebelopp lika för alla" eftersom alla använder i stort sett samma mängd energi oavsett inkomst och därigenom betalar samma belopp i skatt. I Tyskland har elpriserna trefaldigats och vi får räkna med samma utveckling i Sverige. Lars Bern menar att detta är en skamlig politik som kommer drabba samhällets allra svagaste.
Erik och Mikael kommenterar intervjuerna med EU-valarbetare.
Erik och Mikael kommenterar intervjuerna med EU-valarbetare.
3 månader sedan
Mikael Willgert och Erik Berglund kommenterar intervjuerna med olika valarbetare som spelats in på Sergels torg och som har publicerats tidigare under dagen. Vi konstaterar att alla tillfrågade partier utom AfS lyfter fram klimatet som den viktigaste frågan. Trots detta vet ingen hur mycket vi satsar på klimatfrågan eller vilken nytta denna satsning gör. De kan heller inte svara på frågan om hur mycket klimatfrågan ska få kosta framöver. Vi diskuterar också frågan om valfusk som många blev oroliga för under det senaste valet och där det kom fram två förslag för att tackla svaga länkar i processen: 1. Ångerröstning i vallokalen på valdagen för att verifiera att inga valsedlar manipulerats under förtidsröstningen 2. Övervakning av rösträkningen och kontroll av valsedelsstället under valdagen. Erik berättar att alla har rätt att närvara vid rösträkningen De klipp vi talar om är: Intervju 1: Giglia från Vänsterpartiet sezone.info/view/WGtVYU9fUFI2czA.html Den viktigaste frågan är klimatfrågan och att göra EU mänskligare. Hon tänker sig en progressiv klimatskatt, dock oklart hur det ska gå till. Vänsterpartiet föreslår en speciell bankfunktion som kan låna ut pengar till klimatprojekt. Klimatfrågan är en ödesfråga för världen enligt Giglia. Dock ingen information om vilken nytta våra ansträngningar gör. Intervju 2: Mariana från Miljöpartiet sezone.info/view/bnYxTVBNdFc2OUk.html Klimatfrågan och demokratifrågan är viktigast för Miljöpartiet. Hon talar om oron för högervindarna i vissa europeiska länder. Hon anser att de mänskliga rättigheterna står över demokratin och folkstyret. Hon tror att EU kan påverka klimatet trots att EU står för mindre än 10% av världens CO2-utsläpp. Det går inte att tänka på vad åtgärderna för klimatet kostar. Det är en hel orimlig kostnad. Vädret förra sommaren illustrerar att det "går åt fanders". Intervju 3: Rasmus Jonlund från Liberalerna sezone.info/view/REZobW1ZWlVIRm8.html Den viktigaste frågan för Liberalerna i EU-valet är klimatfrågan. Inte heller liberalerna kan ge besked om ekonomin för klimatåtgärderna. Intervjun bröts av tekniska skäl. Intervju 4: "P-A" från miljöpartiet sezone.info/view/ZEtfa0tabnZzbHc.html Han menar att klimatfrågan är den viktigaste frågan. Isabella Lövin blev kritiserad för att hon flög för 1,5 miljoner kronor under förra mandatperioden. Han är inte intresserad av klimatåtgärderna kostar och har ingen uppfattning om vilken nytta detta gör och tycker inte att det är relevant med denna typ av siffror. Bilen är viktig för personer på landsbygden. Intervju 5: Eva Ekmehag från Moderaterna sezone.info/view/SnpMd2ZqOHRNY3c.html Eva Ekmehag hoppas kunna förbättra situationen avseende elförsörjningen och internationella stöldligor. Dock oklart när man kan vänta sig en förbättring. Vill ta hand om planeten och tror att de svenska kärnkraftverken och vår industri är en viktig del av detta. Det framkommer inga speciella gränser för hur stora kostnaderna för klimatåtgärderna får bli. Intervju 6: Inger Segelström från Socialdemokraterna. sezone.info/view/UGtINTBya1FhejQ.html Inger var tidigare EU-parlamentariker och har tidigare suttit i riksdagen. Hon berättar att hennes 97-åriga pappa som var soldat i Sverige under andra världskriget. Han varnar för högerkrafterna som dom vann över under andra världskriget. Hon berättar att hon har en annan människosyn än människorna i de länder i EU som inte vill ta emot migranter. Hon menar att det var så andra världskriget startade och att EU bildades för att undvika konflikter i Europa. Det handlar om att länderna ska jobba för allas lika värde. Intervju 7: Beatrice Rugland Timgren sezone.info/view/d2x1eFpwS0l0TTg.html Beatrice menar att eftersom det inte går att få majoritet för utträde väljer SD att stanna kvar i EU och bearbeta EU från insidan. EU är en väldigt viktig plattform för klimatet. Det krävs kärnkraft och forskning om kärnkraft för att minska CO2. Handeln med utsläppsrätter är också ett effektivt verktyg men de vill inte ha beskattningsrätt och koldioxidskatter i EU. De yttre gränserna ska stärkas genom satsning på Frontex så det blir en kontroll av vilka som kommer in i Europa. Asyl ska sökas utanför Europa. Intervju 8: Gustav Kasselstrand från Alternativ för Sverige. sezone.info/view/YTVQeU5FSUwtcUE.html Alternativ för Sveriges partiledare Gustav Kasselstrand berättar på telefon att de bara vill driva en enda fråga när det gäller EU och det är att Sverige ska lämna unionen. Nigel Farage använde EU som en plattform för EU-utträde och enligt Kasselstrand skulle Brexit inte ha initierats utan hans arbete i EU. Han menar att det är dags att utvärdera EU nu efter 25 år och att det är orimligt att våra lagar bestäms från EU. Dessutom betalar 40 miljarder kr om året i EU-avgift. Han menar också att det skulle vara en styrka för partiet om han tar plats i EU-parlamentet och kan utnyttja den plattform detta utgör. Swish 123 535 86 92 (OBS Nytt), eller bankgiro 147-0558. eller som månadsgivare på bankkonto 9235-229 1186 (9235 är clearingnummer).
Intervju 6 med valarbetare inför EU valet - Inger Segelström från Socialdemokraterna.
Intervju 6 med valarbetare inför EU valet - Inger Segelström från Socialdemokraterna.
3 månader sedan
Ingrid var tidigare EU-parlamentariker och har tidigare suttit i riksdagen. Hon berättar att hennes 97-åriga pappa som var soldat i Sverige under andra världskriget. Han varnar för högerkrafterna som dom vann över under andra världskriget. Hon berättar att hon har en annan människosyn än den människorna har i de länder i EU som inte vill ta emot migranter. Hon menar att det var så andra världskriget startade och att EU bildades för att undvika konflikter i Europa. Nu handlar det om att länderna ska jobba för allas lika värde.
Intervju 8 med valarbetare inför EU valet - Gustav Kasselstrand från Alternativ för Sverige.
Intervju 8 med valarbetare inför EU valet - Gustav Kasselstrand från Alternativ för Sverige.
3 månader sedan
Alternativ för Sveriges partiledare Gustav Kasselstrand berättar att de bara vill driva en enda fråga när det gäller EU och det är att Sverige ska lämna unionen. Nigel Farage använde EU som en plattform för EU-utträde och enligt Kasselstrand skulle Brexit inte ha initierats utan hans arbete i EU. Han menar att det är dags att utvärdera EU nu efter 25 år och att det är orimligt att våra lagar bestäms från EU och att vi betalar 40 miljarder kr om året i EU-avgift. Han menar också att det skulle vara en styrka för partiet om han tar plats i EU-parlamentet och kan utnyttja den plattform detta utgör.
Intervju 7 med valarbetare inför EU valet - EU-kandidat för SD Beatrice Rugland Timgren
Intervju 7 med valarbetare inför EU valet - EU-kandidat för SD Beatrice Rugland Timgren
3 månader sedan
Beatrice kandiderar till EU-parlamentet för Sverigedemokraterna och menar att eftersom det inte går att få majoritet för utträde väljer SD att stanna kvar i EU och bearbeta EU från insidan. EU är en väldigt viktig plattform för klimatet. Det krävs kärnkraft och forskning om kärnkraft för att minska CO2. Handeln med utsläppsrätter är också ett effektivt verktyg men de vill inte ha beskattningsrätt och koldioxidskatter i EU. De yttre gränserna ska stärkas genom satsning på Frontex så det blir en kontroll av vilka som kommer in i Europa. Asyl ska sökas utanför Europa. Man ska kunna kräva legitimering vid inträde i något av EU-länderna.
Intervju 5 med valarbetare inför EU valet - Eva Ekmehag från Moderaterna
Intervju 5 med valarbetare inför EU valet - Eva Ekmehag från Moderaterna
3 månader sedan
Eva Ekmehag hoppas kunna förbättra situationen avseende elförsörjningen och internationella stöldligor. Dock oklart när man kan vänta sig en förbättring. De vill ta hand om planeten och tror att de svenska kärnkraftverken och vår industri är en viktig del av detta. Det framkommer inga speciella gränser för hur stora kostnaderna för klimatåtgärderna får bli.
Intervju 4 med valarbetare inför EU valet - "P-A" från miljöpartiet
Intervju 4 med valarbetare inför EU valet - "P-A" från miljöpartiet
3 månader sedan
Han menar att klimatfrågan är den viktigaste frågan. Isabella Lövin blev kritiserad för att hon flög för 1,5 miljoner kronor under förra mandatperioden. Han är inte intresserad av klimatåtgärderna kostar och har ingen uppfattning om vilken nytta detta gör. Tycker inte att det är relevant med denna typ av siffror. Han tycker att bilen är viktig för personer på landsbygden.
Intervju 2 med valarbetare inför EU valet - Mariana från Miljöpartiet
Intervju 2 med valarbetare inför EU valet - Mariana från Miljöpartiet
3 månader sedan
Klimatfrågan och demokratifrågan är viktigast för Miljöpartiet. Hon talar om oron för högervindarna i vissa europeiska länder. Hon anser att de mänskliga rättigheterna står över demokratin och folkstyret. Hon tror att EU kan påverka klimatet trots att EU står för mindre än 10% av världens CO2-utsläpp. Det går inte att tänka på vad åtgärderna för klimatet kostar. Det är en hel orimlig kostnad. Vädret förra sommaren illustrerar att det "går åt fanders".
Intervju 1 med valarbetare inför EU valet - Giglia från Vänsterpartiet
Intervju 1 med valarbetare inför EU valet - Giglia från Vänsterpartiet
3 månader sedan
Den viktigaste frågan är klimatfrågan och att göra EU mänskligare. Hon tänker sig en progressiv klimatskatt, dock oklart hur det ska gå till. Vänsterpartiet föreslår en speciell bankfunktion som kan låna ut pengar till klimatprojekt. Klimatfrågan är en ödesfråga för världen enligt Giglia dock ingen information om vilken nytta våra ansträngningar gör.
Intervju 3 med valarbetare inför EU valet - Rasmus Jonlund från Liberalerna
Intervju 3 med valarbetare inför EU valet - Rasmus Jonlund från Liberalerna
3 månader sedan
Den viktigaste frågan för Liberalerna i EU-valet är klimatfrågan. Inte heller liberalerna kan ge besked om ekonomin för klimatåtgärderna. Tyvärr bröts intervjun av tekniska skäl.
Fjärde statsmakten nr 8 om partiledardebatten i SVT Agenda.
Fjärde statsmakten nr 8 om partiledardebatten i SVT Agenda.
4 månader sedan
I detta program talar vi om Sveriges ekonomi, om energipolitiken och den orättfärdiga energiskatten. Vi avslutar med att kommentera påståendena om att EU-valet handlar om att gå emot högerextremismen. Lars Bern ger en mycket pessimistisk bild för utvecklingen av den svenska kronan. Kronfallet kommer leda till krav på att vi ska gå över till Euro. Det är också ett krav enligt anslutningsfördraget. Kronan höll ungefär samma värde som schweizerfrancen fram till 1970-talet och Olof Palmes regeringsperiod. Sedan dess har schweizerfrancen ökat till tio gånger kronans värde. Lars Bern menar att vi inte ska räkna med någon välfärd i framtiden. Chefen för EU-kommissionen i Sverige, Katarina Areskoug Mascarenhas, försvarar i en artikel i Dagens Industri den kraftiga höjningen av EU-avgiften. Hon menar att i jämförelse med biståndsbudgeten så är EU-avgiften lägre. Vi konstaterar att det är två budgetposter som inte ger Sverige särskilt mycket och att det är en märklig jämförelse. För några veckor sedan demonstrerade uppskattningsvis 4.000 personer i centrala Stockholm för fattigpensionärer och hemlösa gamla, vilket knappt rapporterades i de reguljära medierna över huvud taget. Lars Bern menar att socialdemokraterna är oroliga att de nu tappar även pensionärerna. Snart har de sina väljare bara i utanförskapsområdena. Om det skulle bildas ett muslimskt parti finns en klar risk att både (S) och (MP) imploderar. Mängden muslimska väljare har också resulterat i problem med anti-judiska manifestationer under förstamajdemonstrationerna. Isabella Lövin påstår att vindkraften är billigare än kärnkraften. Lars Bern menar att detta är helt fel eftersom vindkraftens intermittenta drift innebär att man behöver ha ytterligare ett energisystem som backup. Inte heller solenergin är ett alternativ för Sverige eftersom vårt land ligger alldeles för långt norrut. Han anser att vindkraften är ett avsevärt hot för fåglar och insekter och att Tysklands satsning på vindkraft är ett jättelikt fiasko eftersom den inte har minskat CO2-utsläppen. Han menar att vi framöver kommer se tusentals värdelösa vindkraftverk som står och rostar i skogarna och som ingen har råd att ta bort. Stigmatiseringen av kärnkraften och bristen på planering ger en avsevärd risk för elbrist. Regeringens planer på "Stål utan kol" skulle innebära behov av ytterligare två kärnkraftverk. Politikerna talar om omställningen till fossilfritt, men har ingen idé om hur det ska gå till. Isabella Lövin upprepar också sitt mantra om att Sverige "ska gå före". Bern menar att det beror på vårt mindervärdeskomplex och att vi inte kan vara föregångare i allt. Dessutom frågar vi också vad det kostar att gå före. Vad vinner skattebetalarna på det? Gästande kryssningsfartyg måste ligga med sina dieselgeneratorer aktiva eftersom Stockholms elnät inte klarar att de ansluter. Dessutom är det märkligt att inte stockholmare ska få köra sina bensinbilar i Stockholms innerstad när man kan tillåta att dessa fartyg ligger i hamnen intill och släpper ut stora utsläpp i samma område. Åsa Romson har fått i uppdrag av regeringen att titta på planerna för att förbjuda försäljning av bensin- och dieselbilar. Hon har då kommit fram till att denna typ av förbud strider mot EUs regler om fri marknad i EU. Det är också märkligt att först Maria Wetterstrand och nu Åsa Romson får utredningsuppdrag från regeringen. Magdalena Andersson har påstått att inte ett öre av det ökande bensinpriset består av skatt vilket är osant eftersom bensinskatten höjdes senast vid årsskiftet. Skatten är idag över 10 kr per liter. Klimatskatterna följer inte principen om "skatt efter bärkraft" utan drabbar alla ungefär lika. Orsaken är att regeringen hela tiden söker nya skattebaser och pratet om att "Sverige går före" ska snarast tolkas som att "Sverige går före" i att kraftigt utnyttja denna nya skattebas som dessutom kan försvaras med att den "räddar klimatet". Detta leder till att de som inte har några marginaler drabbas väldigt hårt. Vi avslutar med att lyssna på några uttalanden från (C) och (S) som menar att EU-valet handlar om att stå emot högerextremismen och ledarna i Polen och Ungern. Detta innebär att dessa partier inte är beredda att acceptera innebörden av demokrati eftersom ledarna i Polen och Ungern har ett mycket starkt folkligt stöd. ------------- Stöd Swebbtv på olika sätt: - Skicka dina tips eller förslag på "inskickade klipp" till info@swebbtv.se - Göra översättningar av program till engelska. Skicka mail om du är intresserad - Se alla våra program på vår hemsida www.swebbtv.se och berätta för andra - Stödja ekonomiskt på Swish 123 535 86 92 (OBS Nytt), eller bankgiro 147-0558. Du kan också donera direkt eller som månadsgivare på bankkonto 9235-229 1186 (9235 är clearingnummer).
Lars Bern: EU valet handlar inte om högerextremism!
Lars Bern: EU valet handlar inte om högerextremism!
4 månader sedan
Sammanfattning: EU-Valet handlar inte om högerextremism. Det handlar om att låta stater inom EU ha rätt att utöva sin demokrati. Ledarna i Ungern och Polen har betydligt större folkligt stöd än den svenska regeringen. Ändå påstår våra ledare att Ungern och Polen är odemokratiska. Detta beror på att våra ledare har definierat om demokrati till att betyda att man måste tycka som de. Slut på sammanfattningen. Lars Bern menar att EU-valet är lika viktigt som våra riksdagsval. Mycket av vår framtid avgörs i EU. Valet är i Sverige den 26 maj (Ej 25 maj). Sveriges statsminister Stefan Löfvén har beskrivit valet som en folkomröstning om högerextremismen. Inget kan vara mer fel. Det är en folkomröstning om något mycket viktigare, menar Lars Bern. EU har kommit till på initiativ av de ekonomiska intressena i västvärlden. De stora bankernas och internationella företags intresse av att få bort nationella gränser och hinder har varit avgörande Dessa ekonomiska intressen har ett stort och växande politiskt inflytande inom EU och även FN, som de också har varit aktiva i skapandet av. När EU såldes in till svenska folket var det som ett fredsprojekt för att hindra konflikter mellan europeiska länder. Det som händer nu är att EU snarast skapar konflikter mellan europeiska länder. De länder som inte vill ha öppna gränser och fri migration såsom Polen, Ungern m.fl. utmålas av våra ledare som odemokratiska. Detta är märkligt eftersom ledarna i dessa länder har ett mycket starkare folkligt stöd jämfört med ledarna exempelvis i Sverige som endast har ett bräckligt stöd. Demokrati innebär folkstyre och det som händer nu är att våra ledare definierar om demokrati till att demokrati innebär en politik i linje med den egna. Om EU såldes in som ett fredsprojekt kan man inte börja straffa andra länder inom unionen. Det är här skiljelinjen går: Ska vi ha en union där nationalstaterna bestämmer det mesta själva och där EU handlar om att ha en fri marknad Eller vill vi ha en union där unionens olika länder inte styrs av demokratiskt valda regeringar. EU är inte en demokrati. Unionen styrs av en byråkrati där medborgarna har ett mycket svagt demokratiskt inflytande. Det kusliga är alltså att eliten i vårt land och i väst definierar om demokrati till att betyda att man tycker som eliten. Skulle man lyckas tvinga igenom denna politik mot folkflertalets vilja kommer sannolikt reaktionen bli våldsam och det har inget med fred att göra. Vi måste istället hitta en väg där EU respekterar demokratin i olika länder. Mycket av motsättningarna handlar om att man i de länder som utmålas som odemokratiska lyssnar till att den egna befolkningen inte vill ha fri rörlighet och migration. Men i länder som Sverige har den frågan aldrig underställts folket. Den politiska eliten i Sverige säger att Sverige är ett exempel för resten av Europa medan sanningen är att många politiker i andra länder snarare varnar för utvecklingen i Sverige. EU-valet blir alltså ett val om vi vill ha en union som styrs av en överstatlig odemokratisk byråkrati eller om vi vill ha kvar vår nationella suveränitet. Lars Bern tycker att vi inte ska ge upp vårt självbestämmande och tycker man att det är viktigt ska man rösta i linje med detta. En skrämmande sak är att de ekonomiska intressena i västvärlden får ett ett allt starkare inflytande och att våra politiker lierar sig med dessa intressen. Det finns också en rad exempel, de senaste åren, på att högt uppsatta politiker får väl avlönade uppdrag i internationella banker efter att de lämnat politiken. Exempelvis Fredrik Reinfeldt, Erik Åsbrink och Anders Borg har fått denna typ av uppdrag. Även EU-tjänstemännen har fått förmåner som kan liknas vid den gamla adelns med höga löner och speciella skatteförmåner. ------------- Stöd Swebbtv på olika sätt: - Skicka dina tips eller förslag på "inskickade klipp" till info@swebbtv.se - Göra översättningar av program till engelska. Skicka mail om du är intresserad - Se alla våra program på vår hemsida www.swebbtv.se och berätta för andra - Stödja ekonomiskt på Swish 123 535 86 92 (OBS Nytt), eller bankgiro 147-0558. Du kan också donera direkt eller som månadsgivare på bankkonto 9235-229 1186 (9235 är clearingnummer). Stort tack för ditt stöd!!!
Lördagsintervju 48 - två fd partiledare om stenkastningen mot demokratin.
Lördagsintervju 48 - två fd partiledare om stenkastningen mot demokratin.
4 månader sedan
Vi får möta de två första partiledarna för Sverigedemokraterna Anders Klarström och Mikael Jansson. De beskriver hur partiet arbetade sig uppåt trots motviljan från etablerade media och från andra riksdagspartier. Mikael Jansson menar att ledningen i SD bestod av "helyllekillar" som satte demokratin högt. Talet om mörk historia stämmer inte enligt Klarström. Tvärtom är det vänstern som borde göra upp med sin historia, menar han. Personer som har ägnat sig åt våld och åsiktsförtryck har idag framskjutna positioner inom vänstern. I ett klipp från SVT får vi exempel på vinkling till SDs nackdel. Klarström och Jansson kommenterar även ett klipp från den våldsamma demonstrationen i Växjö 1995. Demonstrationerna kantades av stenkastning och grova angrepp från motdemonstranter som utsatte SDs demonstranter för livsfara. Enligt Klarström har SD däremot aldrig angripit andra partiers demonstrationer. Hur kunde medier och partier som påstår sig värna demokratin kunde låta detta pågå år efter år? Dessutom var det märkligt att rättsväsendet inte satte stopp för dessa lagöverträdelser. Slutsatsen blir att stenkastarna och de som störde demonstrationerna utgjorde en slags milis som gick makthavarnas ärenden. Vi kommer in på EU där både Klarström och Jansson anser att kravet på EU-utträde bör ligga fast. Även NATO diskuteras och Mikael Jansson uttrycker allvarlig oro för att en anslutning av Sverige skulle kunna leda till allvarliga motåtgärder från Ryssland och även Kina. Han menar också att Finland sannolikt följer Sverige om Sverige ansluts. Det finns, enligt Jansson, en majoritet i riksdagen för militär alliansfrihet och SD borde vara den kraft som leder denna uppfattning. Avslutningsvis får de frågan om de idag anser att de hade rätt i den oro de kände för 30 år sedan då arbetet startade. Klarström svarar med att räkna upp ett antal områden med negativ utveckling och slutsatsen blir, ja vi hade rätt. Swebbtv växer. Vi söker dig som vill arbeta med Svensk Webbtelevision. Vårt fokus är att skapa videoprogram men också arbete tittarkontakter och administration mm behövs. Om du tror att det passar dig, skicka ett mail till info@swebbtv.se och berätta på vilket sätt du kan bidra. ------------- Stöd Swebbtv på olika sätt: - Skicka dina tips eller förslag på "inskickade klipp" till info@swebbtv.se - Göra översättningar av program till engelska. Skicka mail om du är intresserad - Se alla våra program på vår hemsida www.swebbtv.se och berätta för andra - Stödja ekonomiskt på Swish 123 535 86 92 (OBS Nytt), eller bankgiro 147-0558. Du kan också donera direkt eller som månadsgivare på bankkonto 9235-229 1186 (9235 är clearingnummer). Stort tack för ditt stöd!!!
Fjärde Statsmakten nr 7 om den svenska kronans kollaps och klimatsvindeln
Fjärde Statsmakten nr 7 om den svenska kronans kollaps och klimatsvindeln
4 månader sedan
Kronan fortsätter falla och Lars Bern uttrycker oro för att detta inte går att komma till rätta med. Vi har målat in oss i ett hörn med stigande skulder och vikande ekonomi. Sveriges bytesbalans, som har varit stark, försämras nu trots att kronans värde faller. Dessutom finns risk för en fullständig bankkollaps om räntorna stiger. Vid förra finanskrisen gick bankerna till statsmakterna för att få hjälp. De nya regelverken innebär att man istället kan ta insättarnas pengar. Kronan har fallit med 20 % de senaste fem åren och med över 30% sedan den släpptes fri 1992. Fram till 70-talet höll svenska kronan jämna steg med schweizerfrancen medan det i dag går nästan 10 kronor på en franc. Vi diskuterar klimatsvindeln och de s.k. hållbara fonderna med investeringarna som ofta är ren bluff. Pengarna är sannolikt mindre hållbara där än vid investering exempelvis i olja eller kol eftersom efterfrågan på detta fortsätter stiga under överskådlig tid. Vi diskuterar också en fråga från en förälder som oroar sig över att skolan serverar klimatanpassad mat vilket innebär vegetarisk mat, margarin och lättprodukter. Lars Bern förklarar att detta helt strider mot människans naturliga kost och att de studier som görs visar att vi bör undvika oljor gjorda på frön, dvs raps-, solrosolja, margarin mm och ha ett intag av mejeriprodukter och animalier. Dessutom menar han att frigående betande djur inte innebär ett hot mot klimatet. Anmäl dig till Svensk Webbtelevisions konferens ”Det stora bedrägeriet - 2 Tid: lördag 18 maj 2019 kl 10.00-16.00 Plats: centralt i Stockholm Inbjudna: Svensk Webbtelevisions supporters Pris: 350 kr inkl förtäring och kaffe. Anmäl dig genom att skicka mail till info@swebbtv.se I mailet uppger du namn, adress, och telefon för samtliga personer du vill anmäla. Du får därefter en bekräftelse att plats finns och en instruktion för betalning mm. Anmäl dig före 10 maj 2019. De flesta föredrag från konferensen 2018 finns på vår hemsida www.swebbtv.se under fliken föredrag. Swebbtv växer. Vi söker dig som vill arbeta med Svensk Webbtelevision. Vårt fokus är att skapa videoprogram men också arbete tittarkontakter och administration mm behövs. Om du tror att det passar dig, skicka ett mail till info@swebbtv.se och berätta på vilket sätt du kan bidra. ------------- Stöd Swebbtv på olika sätt: - Skicka dina tips eller förslag på "inskickade klipp" till info@swebbtv.se - Göra översättningar av program till engelska. Skicka mail om du är intresserad - Se alla våra program på vår hemsida www.swebbtv.se och berätta för andra - Stödja ekonomiskt på Swish 123 535 86 92 (OBS Nytt), eller bankgiro 147-0558. Du kan också donera direkt eller som månadsgivare på bankkonto 9235-229 1186 (9235 är clearingnummer). Stort tack för ditt stöd!!!
Tusentals i demonstration på Mynttorget för gamla och hemlösa.
Tusentals i demonstration på Mynttorget för gamla och hemlösa.
4 månader sedan
Onsdag den 24 april demonstrerade organisationen "Vid din sida" för gamla och hemlösa. Deltagarna samlades först i Humlegården där vi först får möta Tommy Westman som anser att skatten bör avskaffas för de pensionärer som har lägst pension. Många pensionärer har varit frustrerade över orättvisor och har luftat sin irritation på Facebook. Denny Abrahamsson har just avslutat en rättegång där han stod anklagad för hets mot folkgrupp. Han menar att den unga generationen inte törs säga sin mening i känsliga frågor och att han inte tänker låta sig tystas. Vi träffar sedan Madeleine Forsgren som menar att vi behöver en ny Gustav eller Gustava Vasa som kan kanalisera ilskan och ena nationen. När demonstrationståget ger sig av mot Mynttorget är det väldigt långt. Gissningsvis mer än en kilometer långt. Väl framme på Mynttorget talar bl. a. organisationens ledare Jeannette Höglund och den hemlösa Lars Bick. Mia från "Vid din sida" berättar om en kvinna som kort efter att hon kommit in på sjukhus, för ett armbrott, fick sin plats på äldreboendet uppsagd. Politikerna har bjudits in att tala vilket hade hörsammats av Elisabeth Svantesson (m) och Jimmie Åkesson (SD). Politikerna kunde inte säga mer än att de ska ta upp och jobba med dessa frågor. Svantesson fick möta en hel del burop. Jeanette hade hoppats kunna överlämna 75.000 namnunderskrifter till Stefan Löfven, men han uteblev tyvärr. Efter demonstrationen gjordes intervjuer med Jeanette Höglund, Lars Bick, volontären Sara Johansson och det tidigare hemlösa paret Ulf Björk och Monica Narinder som fått bostad genom organisationen. ------------- Stöd Swebbtv på olika sätt: - Skicka dina tips eller förslag på "inskickade klipp" till info@swebbtv.se - Göra översättningar av program till engelska. Skicka mail om du är intresserad - Se alla våra program på vår hemsida www.swebbtv.se och berätta för andra - Stödja ekonomiskt på Swish 123 535 86 92 (OBS Nytt), eller bankgiro 147-0558. Du kan också donera direkt eller som månadsgivare på bankkonto 9235-229 1186 (9235 är clearingnummer). Stort tack för ditt stöd!!!
Lördagsintervju 47 - Lars Enarson om vänsterpolitikens intåg i kyrkan.
Lördagsintervju 47 - Lars Enarson om vänsterpolitikens intåg i kyrkan.
5 månader sedan
Lars Enarson inleder med att konstatera att socialismen är oförenlig med det kristna budskapet genom att socialismen är en ateistisk ideologi. Han går vidare och förklarar att begreppet "vänster" kommer från parlamentet efter den franska revolutionen då socialisterna utifrån bibeln tog plats just på vänster sida. Orsaken att de valde just vänster, var ett hån mot kyrkan och Jesus ord i Bergspredikan. Kyrkan i Sverige har trots detta krokat arm med vänstern och driver även vänsterns frågor, exempelvis när det gäller de ensamkommande från Afghanistan. Vi diskuterar hur man ska se på afghanska migranter som under sin tid i Sverige har kommit att bekänna sig till den kristna tron. De kan enligt Lars Enarson utsättas för en betydande risk om de skickas hem eftersom konvertiter enligt koranen ska bestraffas med döden. Många kyrkor har deltagit i ett upprop där bland annat Svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén deltar och som går ut på att alla afghaner som under sin tid i Sverige konverterar till kristen tro ska ges uppehållstillstånd i Sverige. Ärkebiskopen har tidigare uttryckt att hon ser Muhammed som en profet och är allmänt positivt inställd till islam. Hennes resonemang blir därför märkligt ogenomtänkt när hon menar att konvertiter inte kan återvända till ett muslimskt land samtidigt som hon stöder islam. Vi diskuterar problemen med konvertering från islam och vad som händer när personer från Afghanistan exempelvis söker sig till och tas in i en svensk kristen församling. Ett grundproblem är att vinsten med ett svenskt uppehållstillstånd kopplat till konvertering utgör en stor lockelse och en personlig vinst. Detta gör, enligt Lars, att det blir nödvändigt att verifiera att omvändelsen till den kristna tron är äkta. Detta är inte okomplicerat och Enarson menar att många församlingar är naiva i denna fråga. Även ett liv i Sverige som konvertit från islam är förenat med risker och hot från muslimer. Han berättar om en person som lever i Sverige och som har konverterat från islam och därefter blivit av med sitt jobb som busschaufför efter påtryckningar från sina muslimska kollegor. Han menar också att de svenska myndigheterna har blivit influerade av islam. En kristen person från Mellanöstern som söker asyl i Sverige kan mycket väl komma att handläggas av en muslim på Migrationsverket som diskriminerar kristna. Vi diskuterar även professor Arnstbergs påstående om att islam är en starkare kultur än den svenska. Lars Enarson håller med om detta i den meningen att islamska hållningen är kompromisslös medan den svenska hållningen är kompromissvillig och generös. Resultatet blir att islam vinner terräng. Han refererar till en islamist som i ett samtal uppgett att de kommer ta över och att väst är som smör medan islam är som en kniv. En annan fråga vi diskuterar är vad som sker om en afghansk ensamkommande kommer in i kyrkans ungdomsverksamhet tillsammans med svenska flickor och pojkar. Många har uppgett felaktig ålder och kan vara betydligt äldre än ungdomarna i verksamheten. Dessutom har många migranter en problematisk bakgrund och har varit utsatta för sexuella övergrepp. Om inte ungdomsledare och församlingsledare är uppmärksamma och ser med realism på dessa frågor kan det leda till personliga katastrofer för ungdomarna. Om församlingens ungdomar exempelvis ska åka iväg på ett läger kan det vara nödvändigt att i förväg informera alla föräldrar om hur man hanterar dessa frågor. (Detta problem finns för övrigt även inom ungdomsidrotten. Förutom problem i verksamhet och på läger kan ungdomar komma att möte betydligt äldre personer i exempelvis en brottningsmatch.) ------------ Stöd Swebbtv på olika sätt: - Skicka dina tips eller förslag på "inskickade klipp" till info@swebbtv.se - Göra översättningar av program till engelska. Skicka mail om du är intresserad - Se alla våra program på vår hemsida www.swebbtv.se och berätta för andra - Stödja ekonomiskt på Swish 123 535 86 92 (OBS Nytt), eller bankgiro 147-0558. Du kan också donera direkt eller som månadsgivare på bankkonto 9235-229 1186 (9235 är clearingnummer). Stort tack för ditt stöd!!!
"Fråga doktorn" avsnitt 1 del 2 - Hur hantera makthavarnas omoral.
"Fråga doktorn" avsnitt 1 del 2 - Hur hantera makthavarnas omoral.
5 månader sedan
Detta är den andra delen av "Fråga doktorn" där vi diskuterar makthavarnas omoral och att de gör och säger sådant som alla vet är fel. Vi exemplifierar detta med uttalanden från politiker och tjänstemän på informationsmötet angående omvandlingen av Dianagårdens äldreboende i Hjorthagen som konverteras till migrantboende. Vi får höra makthavarna förklara att de kommer lyckas med integrationen, att migranterna är efterfrågade på arbetsmarknaden, att de kommer göra "bostadskarriär" och andra påståenden som inte stämmer. Psykiater Jackson kommenterar en tittare som säger sig må illa av att se våra klipp med makthavarnas lögner och han ger förslag på hur man ska klara av att stå ut med det. En tittare informerade om att I Sthlm har staden lagt ned följande äldreboenden: Vintertullen på söder Hemmet för gamla, halva hemmet En vacker herrgårdsbyggnad i Enskede Vasen vid Odenplan, Det skulle kosta 70 milj att reparera fastigheten, Det gjorde man inte. Migranter flyttade in. Dianagården Totalt 389 platser, Ingen media har skrivit om detta. ---- I del 1 svarade Jackson på några frågor från tittare där första frågan handlar om överförskrivning. Dr Jackson ger sin bild av vad detta kan bero på. Nästa fråga kommer från en kvinna som berättar att hon tror att hon är deprimerad. Jackson ger sin bild av hur så kallade "lyckopiller" kan användas samt de fördelar och även de nackdelar som finns. Bland några bieffekter nämner han att pillren kan förändra psyket så att en tidigare förtryckt person börjar bita ifrån. Ett annat exempel är en kvinna som berättat att pillren gör att hon inte längre längtar efter sina barnbarn. En ytterligare biverkan är att behandlingen kan öka självmordsbenägenheten. Vi kommer in på orsaker till ADHD som dr Jackson i vissa fall vill koppla till dålig ordning i skolan. Även depressioner bland unga kopplar han till omständigheter i miljön och till uppfostran. En viktig faktor är bristen på auktoriteter vilket gör att det uppstår kaos i unga människors medvetande. ------------- Stöd Swebbtv på olika sätt: - Skicka dina tips eller förslag på "inskickade klipp" till info@swebbtv.se - Göra översättningar av program till engelska. Skicka mail om du är intresserad - Se alla våra program på vår hemsida www.swebbtv.se och berätta för andra - Stödja ekonomiskt på Swish 123 535 86 92 (OBS Nytt), eller bankgiro 147-0558. Du kan också donera direkt eller som månadsgivare på bankkonto 9235-229 1186 (9235 är clearingnummer). Stort tack för ditt stöd!!!
"Fråga doktorn" avsnitt 1 del 1 - Om lyckopiller och om depression bland unga.
"Fråga doktorn" avsnitt 1 del 1 - Om lyckopiller och om depression bland unga.
5 månader sedan
Detta är den första delen av "Fråga doktorn" där dr Jackson svarar på några frågor från tittare. Den första frågan handlar om överförskrivning och dr Jackson ger sin bild av vad detta kan bero på. Nästa fråga kommer från en kvinna som berättar att hon tror att hon är deprimerad. Jackson ger sin bild av hur så kallade "lyckopiller" kan användas samt de fördelar och även de nackdelar som finns. Bland några bieffekter nämner han att pillren kan förändra psyket så att en tidigare förtryckt person börjar bita ifrån. Ett annat exempel är en kvinna som berättat att pillren gör att hon inte längre längtar efter sina barnbarn. En ytterligare biverkan är att behandlingen kan öka självmordsbenägenheten. Vi kommer in på orsaker till ADHD som dr Jackson i vissa fall vill koppla till dålig ordning i skolan. Även depressioner bland unga kopplar han till omständigheter i miljön och till uppfostran. En viktig faktor är bristen på auktoriteter vilket gör att det uppstår kaos i unga människors medvetande. I den andra delen av "Fråga doktorn" diskuterar vi makthavarnas omoral och att de gör och säger sådant som alla vet är fel. Del 2 finns på sezone.info/view/ZEprRlZHbWxhY2c.html Vi exemplifierar detta med uttalanden från politiker och tjänstemän på informationsmötet angående omvandlingen av Dianagårdens äldreboende i Hjorthagen som konverteras till migrantboende. Vi får höra makthavarna förklara att de kommer lyckas med integrationen, att migranterna är efterfrågade på arbetsmarknaden, att de kommer göra "bostadskarriär" och andra påståenden som inte stämmer. Psykiater Jackson kommenterar en tittare som säger sig må illa av att se våra klipp med makthavarnas lögner och han ger förslag på hur man ska klara av att stå ut med det. ------------- Stöd Swebbtv på olika sätt: - Skicka dina tips eller förslag på "inskickade klipp" till info@swebbtv.se - Göra översättningar av program till engelska. Skicka mail om du är intresserad - Se alla våra program på vår hemsida www.swebbtv.se och berätta för andra - Stödja ekonomiskt på Swish 123 535 86 92 (OBS Nytt), eller bankgiro 147-0558. Du kan också donera direkt eller som månadsgivare på bankkonto 9235-229 1186 (9235 är clearingnummer). Stort tack för ditt stöd!!!
Fjärde statsmakten om korruptionen inom EU och införandet av Global Compact.
Fjärde statsmakten om korruptionen inom EU och införandet av Global Compact.
5 månader sedan
I detta avsnitt av "Fjärde statsmakten" deltar Rolf Oward och Lars Bern för att diskutera korruptionen inom EU och införandet av Global Compact. EU-kommissionen har intygat att EU inte kommer tvinga medlemsländerna att införa FNs migrationsramverk Global Compact. Detta är också den uppfattning som basunerats ut från våra medier och från regeringskansliet. Nu har ett ett internt dokument från EUs juridiska avdelning kommit ut på nätet. Enligt dokumentet bör medlemsländerna göra allt för att implementera ramverket. Dessutom lyfter man fram att de avvikande länderna går emot Romfördraget "EUs grundllag" eftersom unionen måste ha en enad linje utåt. Vi har översatt det i tanken att publicera det. Det visar sig dock att det är ett internt dokument som inte får publiceras. Vi börjar med att kommentera Stefan Löfvéns tal i EU-parlamentet i början av April och diskuterar stolligheterna kring klimatfrågan. Vi diskuterar också hans påstående om "allas lika rättigheter" i och med att EU-parlamentariker har ca 47.000 kronor i månaden skattefritt utöver lönen på närmare 90.000 kronor i månaden. Dessutom har de ett skattefritt traktamente på 3.200 per dag i parlamentet. Dessutom är det så att alla EU-tjänstemän är befriade från svensk skatt, även de som arbetar i Sverige. De betalar bara EU-skatt på ca 22 %. Detta gäller även deras pensioner. Medan vi i Sverige talar om höjd pensionsålder går EU-parlamentarikerna i pension redan vid 63 års ålder. Lars Bern menar att detta är en slags korruption som gör att politikerna är beredda att genomföra alla de planer som har utarbetats av de internationella finansintressena. Alla svenska riksdagspartier har fallit offer för denna korruption. Vi går över till att diskutera EUs bildande vilket drevs på av en organisation med namn "American Committee on United Europe". Den finansierades av CIA och inkluderade även personer som Kalergi som etablerade den så kallade Kalergi-planen. en.wikipedia.org/wiki/American_Committee_on_United_Europe Romfördraget togs fram med stöd av Robert Rockefeller som är en del i de internationella finansintressena för upphävande av nationsgränser bland annat. Romfördraget kom att bli det grundläggande dokumentet för EU. En tittare har invänt mot Claes Hedbergs beskrivning av Emma Rothschild i programmet om Palmemordet. I sitt mail förklarar tittaren att Emma i själva verket var en rådgivare till Palme. En annan omständighet som talar emot att hon skulle varit Olof Palmes älskarinna är att Olofs son Mattias i dag bor i Emma Rothschilds lägenhet i Gamla Stan i Stockholm. Detta framgår i folkbokföringen där hans adress är c/o Rothschild. Vi går över till att diskutera det konfidentiella dokumentet om införande av Global Compact i EU. I texten framgår att "... unionen är skyldig att följa åtagandena och ta hänsyn till Global Compacts mål....I enlighet med principen om lojalt samarbete bör medlemsländerna vidta alla allmänna eller särskilda åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa uppfyllandet..." Vi kontaktar EU-kommissionen i Stockholm som påstår att vi inte är skyldiga att införa Global Compact. Vår fråga blir vem som har rätt. Ska vi tro EUs jurister, som härleder sitt ställningstagande till Romfördraget, New York-deklarationen och andra dokument eller EUs presstjänst? Dokumentet från EU-kommissionens rättstjänst finns på www.janiceatkinson.co.uk /2019/03/the-global-compact-migration-is-legally-binding -show-confidential-documents-from-eu-commission/ ------------- Stöd Swebbtv på olika sätt: - Skicka dina tips eller förslag på "inskickade klipp" till info@swebbtv.se - Göra översättningar av program till engelska. Skicka mail om du är intresserad - Se alla våra program på vår hemsida www.swebbtv.se och berätta för andra - Stödja ekonomiskt på Swish 123 535 86 92 (OBS Nytt), eller bankgiro 147-0558. Du kan också donera direkt eller som månadsgivare på bankkonto 9235-229 1186 (9235 är clearingnummer). Stort tack för ditt stöd!!!
Lördagsintervju 46 - Claes Hedberg om bedrägeriet kring Olof Palme.
Lördagsintervju 46 - Claes Hedberg om bedrägeriet kring Olof Palme.
5 månader sedan
Claes Hedbergs föredrag om Palmemordet hamnade på SEzone för en tid sedan och har snart nått 100.000 visningar. Många av våra tittare har efter att ha sett föredraget bett oss att vi ska genomföra en intervju med Claes, vilken nu finns tillgänglig. Föredraget bygger på hans bok "En oväntad vändning" som är en omfattande sammanställning av information kring Palmemordet och som framförallt ställer saker på ända genom ett helt omvälvande scenario avseende Olof Palmes bortgång. Claes menar i sin bok att det inte var ett mord utan ett planerat försvinnande. Detta är inte en helt ny tanke utan en tes som också framfördes i en bok av advokat Jan Liljeson år 2009. Liljeson hade tidigare arbetat som rådgivare åt den svenska ambassaden i Paris under Carl Lidbom. Carl Lidbom var enligt Clas är en av nyckelpersonerna i Olof Palmes försvinnande. Enligt den beskrivning Claes Hedberg ger, deltog förutom Carl Lidbom, även Hans Holmér, Harry Schein och Ebbe Carlsson i planeringen. Detta var personer som alla stod nära Olof Palme och det socialdemokratiska partiets kärna. Vid den här tiden, år 1986, löpte Olof Palme en reell risk att bli mördad och levde under hot från en mängd olika organisationer, både inom och utom Sverige. Det kunde nog uppfattas som en tidsfråga när ett mord skulle komma att ske. Dessutom hade, enligt Claes Hedberg, Olof Palme drabbats av en dödlig sjukdom. Mot denna bakgrund beslutade, enligt Hedbergs scenario, nyckelpersoner inom socialdemokratin, tillsammans med Olof Palmes familj, att arrangera ett skenmord. Detta skulle i stället för vanära leda till hjältestatus och en mängd positiva effekter för det socialdemokratiska partiet. Claes Hedberg förklarar i sitt scenario en mängd omständigheter kring Lisbeth Palmes uppträdande efter mordet, skottskadorna i hennes kappa, det senarelagda rikslarmet, Hans Holmérs förehavanden på mordkvällen, den vilseledande och fullständigt misslyckade polisutredningen mm. Claes har ett starkt önskemål om att det tillsätts en sanningskommission som rätar ut mängden av frågetecken som fortfarande kvarstår. Den förlängda preskriptionstiden för mord, som infördes för några år sedan, gör att förundersökningssekretess fortfarande råder, vilket ytterligare försvårar möjligheterna att lösa det hela. ---- På Ingrid o Marias blogg finns en läsvärd artikel om boken: www.ingridochmaria.se/2019/03/16/tanken-svindlar-blev-olof-palme-aldrig-mordad/ och även argumentation kring invändningar mot bokens beskrivna scenario: www.ingridochmaria.se/2019/03/28/palmeutredningen-vad-tror-de-som-var-med/ ------------- Stöd Swebbtv på olika sätt: - Skicka dina tips eller förslag på "inskickade klipp" till info@swebbtv.se - Göra översättningar av program till engelska. Skicka mail om du är intresserad - Se alla våra program på vår hemsida www.swebbtv.se och berätta för andra - Stödja ekonomiskt på Swish 123 535 86 92 (OBS Nytt), eller bankgiro 147-0558. Du kan också donera direkt eller som månadsgivare på bankkonto 9235-229 1186 (9235 är clearingnummer). Stort tack för ditt stöd!!!
Lars Bern 2 april - om politikerna som ska börja åka tåg till Bryssel.
Lars Bern 2 april - om politikerna som ska börja åka tåg till Bryssel.
5 månader sedan
Regeringen har beslutat anslå 50 miljoner kr för att etablera nattåg till kontinenten. Politikerna är troligen de som står för de allra största koldioxidutsläppen. De borde istället föregå med gott exempel. Lars Bern förutsätter därför att politiker och andra som arbetar med klimatfrågan i och med detta beslut går över till att åka nattåg istället för att flyga. Exempelvis bör det innebära att de åker nattåg till sina möten i Bryssel. Annars visar de att de inte tror på klimatlarmen utan att det bara är ett sätt att öka skatterna för vanligt folk. Tyvärr visar hans erfarenhet att resandet ofta ses som en viktig statussymbol man inte vill avstå ifrån. Dessutom menar han att de som arbetar med klimatfrågan är de som flyger allra mest. (Isabella Lövin flög för 1,5 miljoner kronor under förra mandatperioden.) Ett ännu bättre alternativ än att resa till en mötesplats är att istället använda videokonferens. Då spar man också tid. Lars Bern föreslår att våra representanter i Bryssel även ska ta upp detta med sina kollegor där. Avslutningsvis påpekar Bern att den skatteväxling som regeringen planerar innebär en övervältring av skattebördan på samhällets minst bemedlade. ------------- Stöd Swebbtv på olika sätt: - Skicka dina tips eller förslag på "inskickade klipp" till info@swebbtv.se - Göra översättningar av program till engelska. Skicka mail om du är intresserad - Se alla våra program på vår hemsida www.swebbtv.se och berätta för andra - Stödja ekonomiskt på Swish 123 535 86 92 (OBS Nytt), eller bankgiro 147-0558. Du kan också donera direkt eller som månadsgivare på bankkonto 9235-229 1186 (9235 är clearingnummer). Stort tack för ditt stöd!!!
Lördagsintervju 45 del 2 - professor Arnsberg om vad som gör en kultur stark.
Lördagsintervju 45 del 2 - professor Arnsberg om vad som gör en kultur stark.
5 månader sedan
Vi får möta professor i Etnologi Karl-Olov Arnstberg i Thailand, där han i denna andra del av intervjun motiverar på vilket sätt han menar att islam ger en starkare kultur än den svenska kulturen. Arnstberg inleder med att förklara att en kulturs styrka hänger ihop med dess självförtroende. Det har pågått en kamp mellan den kristna kulturen och den muslimska sedan mer än tusen år. Man kan i ljuset av den tidigare kampen om Europa objektivt se massinvandringen till Europa som ännu ett invasionsförsök. Han menar att islam är en krigarkultur som vilar på ett religiöst självförtroende som gör att dess anhängare kan se sig som överlägsna medan de västerländska länderna talar om allas lika värde och annat liknande, något som snarast uppfattas som en svaghet. Islam är den snabbast växande religionen globalt vilket gör att det blir tokigt att se muslimer som en minoritet. Den västliga civilisationen som dominerar världen har haft ett gnagande självtvivel efter andra världskriget vilket har tagit fart under åttiotalet, särskilt vid universiteten. De länder som fortfarande är starkt präglade av den kristna tron är betydligt mer tveksamma till islam än man har varit i sekulariserade länder. Han fortsätter med att förklara att religionerna också är gamla regelsystem för hur samhället ska fungera, Dessa har mejslats fram genom århundraden. Ett gemensamt drag är att religionerna sätter familjen i centrum och har regler för att kontrollera sexualiteten i samhället vilket är nödvändigt för samhällets fortlevnad, enligt Arnstberg. Vi har i västerlandet fått ett nytt regelsystem som kan beskrivas som en godhetsreligion. Den har varit viktig för att motivera öppenheten för islam och invandringen från främmande kulturer. Inte ens när det inträffar terrordåd vill man hämnas utan man hoppas att godheten ska segra. För andra kulturer uppfattas detta som en svaghet och historien visar att den kultur som inte upprätthåller dominansen går under. Arnstberg menar att godhetsreligionen ännu inte har testats av verkligheten. Klarar man exempelvis att upprätthålla godheten när allt fler i samhället ska försörjas genom bidrag? Ett annat skäl till att islam ger en starkare kultur handlar om könsrollerna. Enligt Arnstberg visar forskningen att matriarkat inte har fungerat genom historien. Män och kvinnor har genom årtusenden anpassats för olika roller där männen har skyddat samhället och kvinnor har fokuserat på att ta hand om barnen. Samhället måste ibland använda våld för att skydda mot kriminella och även mot angrepp utifrån men det kvinnliga tänkesättet utesluter användning av våld. Detta gör en kultur som den svenska, som alltmer styrs av kvinnor, till en svag kultur. Samtidigt är vi i Sverige överens om att män och kvinnor ska vara jämställda och att vi knappast vill ha det på något annat sätt. Detta gör att problemställningen med en försvagad kultur kvarstår. Avslutningsvis går vi igenom en tittarfråga om varför förövare till åldringsbrott till så stor del återfinns bland romer. Arnstberg förklarar att ett viktigt element är att minoriteter som klarar att upprätthålla sin minoritetskultur i många generationer gör det genom att upprätthålla en tydlig markering mot personer utanför den egna gruppen. Syftet är att förhindra blandäktenskap. Åtskillnaden gör det möjligt att att begå denna typ av brott utan att bli stigmatiserad i den egna gruppen. Han anser att romerna har utvecklat en fantastisk överlevnadsförmåga som de flesta av oss svenskar inte kan mäta sig med, ------------- Stöd Swebbtv på olika sätt: - Skicka dina tips eller förslag på "inskickade klipp" till info@swebbtv.se - Göra översättningar av program till engelska. Skicka mail om du är intresserad - Se alla våra program på vår hemsida www.swebbtv.se och berätta för andra - Stödja ekonomiskt på Swish 123 535 86 92 (OBS Nytt), eller bankgiro 147-0558. Du kan också donera direkt eller som månadsgivare på bankkonto 9235-229 1186 (9235 är clearingnummer). Stort tack för ditt stöd!!!
Fjärde statsmakten med Lars Bern om klimatskrämseln som får oss att satsa fel.
Fjärde statsmakten med Lars Bern om klimatskrämseln som får oss att satsa fel.
5 månader sedan
I programmet ger vi ett antal exempel på områden där klimatskrämseln som får oss i Sverige att satsa fel. Företagsledare som snöar in på klimatet, viktiga frågor om miljön och matförsörjningen som inte hanteras, risk för matbrist, satsning på biobränsle som leder till skövlade regnskogar och slutligen frågetecken kring avfallshanteringen. Vi diskuterar också den bedrövliga kompetensen hos våra makthavare, särskilt i frågor som gäller naturvetenskap. Vi kommenterar artiklar i Expressen och i Dagens Industri, DI. DI har en mängd artiklar om hållbarhet där bland annat H&Ms VD Karl-Johan Persson menar att deras viktigaste miljöfråga är att minska koldioxidutsläppen. Även Scanias VD är inne på samma spår vilket är ytterligare exempel på att dagens företagsledare enligt Lars Bern okritiskt jamsar med det han kallar domedagssekten om klimatet. Det finns en risk att våra svenska företagsledare snöar in på den extrema klimatalarmism som bara råder i Sverige medan resten av världen fokuserar på riktiga frågor. Att klimatskrämseln får företag i Sverige att satsa fel blir en risk särskilt för de svenska bolag som säljer globalt. I USA har nu Donald Trump satt igång en utredning för att ge en allsidig belysning av klimatfrågan, vilket inte skett tidigare. Lars kommenterar Maria Wetterstrands utredning om biologiskt flygbränsle och pekar på två problem. Det är direkt olämpligt att hon gör en utredning som direkt berör hennes egna ekonomiska intressen som aktieägare. Dessutom är biobränslet nästan helt beroende av importerade ämnen som framställs genom skövling av regnskog. Detta ökar paradoxalt nog koldioxidutsläppen. Han menar att beslutsfattarna inte kan räkna på fundamentala storheter och saknar kontakt med verkligheten vilket har förgiftat det svenska debattklimatet. Detta är en följd av att vi har fått en politisk klass som är helt obildad, särskilt inom det naturvetenskapliga området. Vi går vidare och diskuterar ytterligare en fråga där skrämseln för klimatet får oss att satsa fel, nämligen vad som händer med vår matproduktion och hur detta påverkar vår hälsa. Den ensidiga fokuseringen på klimatfrågan gör att jordbruket och viktiga frågor kopplade till jordbruket inte finns med på beslutsfattarnas radar. De gigantiska industrijordbruken som etablerats i vissa delar av världen har ökat den globala jordbruksproduktionen enormt. Det finns dock stora problem kopplat till denna typ av jordbruk. Det är monokulturer som kräver stora mängder skadedjursbekämpning vilket gör att viktiga insekter utrotas. Dessutom utarmas jordarna. Lars Bern oroar sig för att jordarna successivt blir mindre fruktbara så att ökningen av den globala jordbruksproduktionen avtar eller att produktionen tvärtom minskar. Det svenska jordbruket kan inte konkurrera med industrijordbruken i länder med mycket sol och vi har inte heller tullar eller annat som skulle kunna skydda jordbruket. Detta gör att det svenska jordbruket på sikt försvinner. Det gör i sin tur att vår självförsörjning krymper än mer. Skulle vi få en global missväxt är det risk att vi står utan mat. Missväxt skulle kunna ske när som helst till följd av ett större vulkanutbrott exempelvis. Lars Bern menar att vi återigen borde lägga upp beredskapslager som gör att vi klarar oss minst ett år. Vi går över till att diskutera ytterligare ett område där klimatskrämseln riskerar få oss att satsa fel nämligen avfallshanteringen. Först diskuterar vi hur avfallssorteringen gör att våra plastpåsar kan hamna i havet. Slutsatsen blir att detta sannolikt är en följd av att plasterna sorteras ut och samlas in utan att det finns tillräcklig återanvändning eller avsättning. Därför skickas plasten iväg till avlägsna länder där den helt enkelt dumpas i havet. Det skulle sannolikt vara bättre att förbränna plasterna ihop i sopförbränningen och där utvinna värmeenergin för produktion av el. Ett annat område som reser frågetecken är insamlingen av matrester som används för produktion av biogas. Frågan blir varför vi inte får betalt för matresterna om de är värdefulla. Det är också märkligt att kostnaderna för att bli av med soporna hela tiden stiger trots att sopsorteringen enligt påståendena ska leda till att man tar hand om värdefulla beståndsdelar. -------------- Stöd Swebbtv på olika sätt: - Skicka dina tips eller förslag på "inskickade klipp" till info@swebbtv.se - Göra översättningar av program till engelska. Skicka mail om du är intresserad - Se alla våra program på vår hemsida www.swebbtv.se och berätta för andra - Stödja ekonomiskt på Swish 123 535 86 92 (OBS Nytt), eller bankgiro 147-0558. Du kan också donera direkt eller som månadsgivare på bankkonto 9235-229 1186 (9235 är clearingnummer). Stort tack för ditt stöd!!!
Lördagsintervju 45 - Professor Arnstberg om hur demokratier dör.
Lördagsintervju 45 - Professor Arnstberg om hur demokratier dör.
6 månader sedan
I programmet får vi möta professor i Etnologi Karl-Olov Arnstberg i Thailand, där han inleder med att förklara varför det är så farligt att sju partier hatar det åttonde partiet. Han jämför med situationen i Allendes Chile där de ökande motsättningarna i parlamentet ledde till en nationell katastrof. Karl-Olov beskriver hur demokratin i Sverige har urholkats och att viktiga frågor för Sveriges framtid inte diskuteras av partierna. Han menar att den demografiska förändringen av Sverige i princip är irreversibel och en av de viktigaste frågorna för Sveriges framtid. Vi kommer in på hur massinvandringen har lett till att en stor del av den svenska befolkningen inte är självförsörjande. En annan effekt är att befolkningen har blivit högt skuldsatt vilket sannolikt är ett viktigt motiv för att de internationella finansintressena har drivit på migrationen till Sverige. Risken med den höga belåningen är att om räntorna stiger och fastighetspriserna faller, då måste bankerna dra tillbaka lånen vilket leder till att mängden pengar i marknaden minskar. Detta blir en nedåtgående spiral där många riskerar att förlora sina egendomar men står kvar med lånen. I en sådan situation riskerar motsättningarna i samhället öka och även om Jimmie Åkesson och andra som hatas av 7-klöverpartierna inte verkar särskilt hämndlystna idag, kan det vara en inställning som snabbt förändras vid en kris. Detta är ytterligare en orsak till att de som ansvarar för problemen vi står inför, inte vill släppa fram andra partier. Karl-Olov tar också upp kvinnornas ansvar för att ha öppnat för massinvandringen. Känslorna har fått ta över utan att tankar på konsekvenserna för sin och sina barns framtid. Därför är det viktigt att kvinnorna tänker om nu, vilket också gör att många av deras män följer efter, om de inte redan har tagit ställning. Vi diskuterar också att många funderar på en "plan B" som innebär att man lämnar Sverige. Men vi konstaterar att vi i första hand måste lägga krafterna på att räta upp situationen. För de allra flesta finns ingen "plan B". Vi uppmanas också att om möjligt minska den personliga skuldsättningen i goda tider eftersom det är så mycket svårare, om vi verkligen får en kris. Blir det en kris så kan det gå fort, vilket gör att det är för sent att agera. Avslutningsvis uppmanas riksdagspartierna att ta sig samman och börja samarbeta! Stöd Swebbtv på olika sätt: - Skicka dina tips eller förslag på "inskickade klipp" till info@swebbtv.se - Göra översättningar av program till engelska. Skicka mail om du är intresserad - Se alla våra program på vår hemsida www.swebbtv.se och berätta för andra - Stödja ekonomiskt på Swish 123 535 86 92 (OBS Nytt), eller bankgiro 147-0558. Du kan också donera direkt eller som månadsgivare på bankkonto 9235-229 1186 (9235 är clearingnummer). Stort tack för ditt stöd!!!
Fjärde statsmakten om SVTs migrationsdebatt i "Ekdal och Ekdal".
Fjärde statsmakten om SVTs migrationsdebatt i "Ekdal och Ekdal".
6 månader sedan
Sammanfattning: Detta är fjärde avsnittet i vår programserie för att granska makthavarna där Jan Tullberg kommenterar makthavarna i SVTs "Ekdal och Ekdal" om migrationen den 5 mars. "Ekdal och Ekdal" säger att de behandlar de stora frågorna men i själva verket berörde de ingen viktig fråga alls. Programmet var en utstuderad pseudodebatt för att lugna tittarna med att "flyktingkrisen" är över. Slut på sammanfattningen Jan Tullberg börjar med att konstatera att programmet i stort sett inte alls handlade om problem som är kopplade till invandringen. Programmet handlade snarast om hur invandringsdebatten har förts i medierna. Jans första stora invändning var mot en kurva över antalet asylsökande. Den lyftes som en slags förutsättning för diskussionen. Kurvan visade en markant topp under 2015 för att sedan gå tillbaka till den tidigare nivån. Jan menar att detta är en vilseledande illustration efter som det som har störst betydelse är den totala migrationen, inklusive anhöriga och andra grupper. som hela tiden ökar. Detta avspeglas bäst i kurvan över antalet uppehållstillstånd som ges varje år. Antalet har stadigt ökat sedan mitten av 80-talet och översteg 132 tusen under 2018. Av Sveriges befolkning har cirka 7 miljoner invånare svensk bakgrund. Detta har varit en ganska konstant nivå de senaste 70 åren. Det som har hänt är att det har kommit till cirka 3 miljoner invånare med utländsk bakgrund, vilket gör att vi har passerat 10 miljoner invånare. Ökningen går allt fortare så det dröjer inte många år innan vi passerar 11 miljoner invånare enligt SCBs prognos. Jan Tullberg menar att detta inte ger oss några speciella ekonomiska fördelar. Det som händer är istället att motsättningarna i landet ökar allteftersom befolkningen blir mindre homogen. Detta är väl känt från forskningen. Det som kännetecknar en nation är att man har saker som förenar. Exempelvis ett gemensamt språk, gemensam religion, gemensamt ursprung och en känsla av en gemensam framtid. Om dessa saker inte finns, är det inte en nationalstat utan bara en stat. I SVTs program deltar fd FNs vice generalsekreterare Jan Eliasson med ett antal märkliga uttalanden. Han säger bland annat sig tro att nationer med mångfald är framtidens starka samhällen. Detta talar emot all forskning, enligt Jan Tullberg. Han påstår också att kommuner i Östersund ber om fler flyktingar vilket förvånar eftersom alla kommuner med många invandrare har stora problem framför sig. Jan Eliassons uttalanden är helt i enlighet med FNs Global Compact och FNs rapport Replacement Migration som handlar om att flytta stora mängder människor från Afrika till Europa. Enligt Jan Tullberg visar undersökningar att hundratals miljoner människor i Afrika vill flytta till Europa. Dessutom är det, enligt Tullberg, så att en allt större diaspora i Sverige gör att viljan att invandra blir större samtidigt som viljan att integrera sig minskar. Amnestys jurist Madelaine Seidlitz förklarar i SVTs program att vi i princip är skyldiga att ta emot migranterna, vilket inte stämmer enligt Tullberg. Joakim Ruist var den ekonom som blev känd i SVT Aktiuellt för att ha fört fram beräkningar som visar att flyktingar i medeltal kostar skattebetalarna netto 74.000 kr per år under sin tid i Sverige. Han säger att asylrätten bör upphävas för att stoppa flyktingsmugglingen men ändå blir det ingen debatt om detta i programmet. Slutligen konstaterar vi att Sverige har gått från att vara ett av de mest homogena länderna till att bli det minst homogena landet i Europa. Detta kommer leda till konflikter, enligt Jan. Inom en generation kan vi räkna med att den svenska delen av befolkningen kommer att vara i minoritet. Jan anser att den svenska befolkningen utsätts av makthavarna för en mängd övergrepp. Bland annat genom den ökande mängden våldtäkter där fem av sex grova våldtäkter begås av länder utanför Europa. Ekdal och Ekdal avleder från de frågor som oroar folk, såsom invandringens inverkan på brottsligheten, sjukvården, klimatet på arbetsplatser, skolresultatet, våldtäkter, samarbetsklimatet i riksdagen mm Ekdal och Ekdal säger att de ska avhandla "de stora frågorna" men vår slutsats blir att de inte har berört någon stor fråga i detta program om migrationen. ------------- Stöd Swebbtv på olika sätt: - Skicka dina tips eller förslag på "inskickade klipp" till info@swebbtv.se - Göra översättningar av program till engelska. Skicka mail om du är intresserad - Se alla våra program på vår hemsida www.swebbtv.se och berätta för andra - Stödja ekonomiskt på Swish 123 535 86 92 (OBS Nytt), eller bankgiro 147-0558. Du kan också donera direkt eller som månadsgivare på bankkonto 9235-229 1186 (9235 är clearingnummer). Stort tack för ditt stöd!!!
Lördagsintervju 44 - Izabella 15 år, om livet som tonåring och nationalist.
Lördagsintervju 44 - Izabella 15 år, om livet som tonåring och nationalist.
6 månader sedan
Izabella Nilsson Jarvandi går i grundskolans nionde klass. Hon blev politiskt engagerad när hon förstod innebörden av FNs migrationsramverk Global Compact. Hon har därefter demonstrerat med de Gula Västarna och har talat på Mynttorget i Stockholm och på torgmöten i Göteborg, där hon bor. Hon menar att regeringens politik leder till splittring av Sverige med motsättningar mellan olika grupper. Hon säger att alla som har lite insikt i politiken förstår ju att detta är konsekvensen av massmigrationen. Vi börjar med att diskutera disciplinen, tryggheten och annat i skolan. Hennes föräldrar har sett till att hon går i en lugnare skola eftersom skolan i Angered där hon bor är ännu mer rörig. Hon berättar att hon inte upplever att det är tryggt på gator och torg. Pojkar i gäng som ropar efter henne på ett sätt som upplevs otrevligt. Hon och hennes kamrater undviker att över huvud taget gå ut efter skolan. Izabellas pappa kom från Iran men hon ser Sverige som hennes land med en kultur och traditioner som hon vill värna. Hon uppmanar alla att protestera mot de försämringar och den segregation som sker. Ett problem är att segregationen gör att folk inte ens kan debattera frågor på ett bra sätt. Hon har bestämt med sina kamrater att inte diskutera politik för att inte bli osams. Izabella har omtalats i tyska medier som "Anti-Greta" vilket är en träffande benämning eftersom Greta Thunberg har blivit ett språkrör för de internationella finansintressena medan Izabella snarast är ett språkrör för den lilla människan, gentemot maktmissbruk och överstatliga intressen. Hon känner sig orolig inför framtiden med ökande motsättningar. Yttrandefriheten är hotad men vi har ju fortfarande rätt att protestera och det uppmanar hon oss att göra. De unga förstår inte alltid vad som är problemet och deras bild av verkligheten formas till stor del genom sociala medier och smutskastning av personer som protesterar. Därför behöver vi använda sociala medier för att nå ut till unga människor. Vi avslutar med att diskutera framtiden och hur hon tänker kring Ingrid Carlqvists budskap om att gifta sig tidigt och skaffa barn. Hon säger att hon håller med om detta och att man inte ska vänta för länge. Hon säger också att kvinnor som är nationalister är eftertraktade eftersom det finns färre kvinnor än män som har dess värderingar. Men hon vill ändå inte gå så långt att hon rekommenderar kvinnor att kalla sig nationalister bara för att hitta en man. ------------- Stöd Swebbtv på olika sätt: - Skicka dina tips eller förslag på "inskickade klipp" till info@swebbtv.se - Göra översättningar av program till engelska. Skicka mail om du är intresserad - Se alla våra program på vår hemsida www.swebbtv.se och berätta för andra - Stödja ekonomiskt på Swish 123 535 86 92 (OBS Nytt), eller bankgiro 147-0558. Du kan också donera direkt eller som månadsgivare på bankkonto 9235-229 1186 (9235 är clearingnummer). Stort tack för ditt stöd!!!
Vem bryr sig om IS-krigarnas ånger? Kommentar på SVTs reportage om IS-krigarna.
Vem bryr sig om IS-krigarnas ånger? Kommentar på SVTs reportage om IS-krigarna.
6 månader sedan
Den 6 mars hade SVT rapport ett förvånande reportage där det kvinnliga reportageteamet uppsöker en jihadist som har varit delaktig vid massavrättningar på oskyldiga människor. SVTs reporter Stina Blomgren sitter med rosiga kinder i fängelset och ställer trevande sina frågor till terroristen. Den centrala frågan blir märkligt nog om krigaren känner ånger. Förvåningen blir inte mindre av att de lagt in en nio sekunder lång inzoomning av terroristens ansikte i detta inkännande reportage. IS-krigarna har alltså ägnat sig åt något så groteskt som att söka upp oskyldiga människor och filma deras avrättning. Men SVT verkar vara mest intresserade av att höra om krigaren känner ånger. Även Rapports nyhetsankare undrar om krigaren känner ånger. Så vad handlar detta om? Vi får se ett klipp från Swebbtvs Lördagsintervju 42 med Ingrid Carlqvist där hon förklarar att orsaken till att feministerna är så överslätande gentemot islamisterna är att de attraheras av deras dominans. Det stämmer bra på den attityd som framkommer i Rapports inslag och vi måste därför fråga oss om SVTs kvinnliga personal över huvud taget kan hantera frågan om IS-krigarna? Vi frågar oss också om det inkännande reportaget är en del i en agenda för att få tillbaka IS-krigarna till Sverige? ------------- Stöd Swebbtv på olika sätt: - Skicka dina tips eller förslag på "inskickade klipp" till info@swebbtv.se - Göra översättningar av program till engelska. Skicka mail om du är intresserad - Se alla våra program på vår hemsida www.swebbtv.se och berätta för andra - Stödja ekonomiskt på Swish 123 535 86 92 (OBS Nytt), eller bankgiro 147-0558. Du kan också donera direkt eller som månadsgivare på bankkonto 9235-229 1186 (9235 är clearingnummer). Stort tack för ditt stöd!!!
Lördagsintervju 43 - Ole Dammegård om bakgrunden till terrordåd.
Lördagsintervju 43 - Ole Dammegård om bakgrunden till terrordåd.
6 månader sedan
Sammanfattning: Ole Dammegård har granskat mängder med platser där terrordåd har begåtts men har aldrig stött på något som verkligen tyder på religiöst motiverade dåd. Det har, enligt Ole, alltid handlat om statsfinansierad terrorism. Han menar att skrämsel är en uråldrig princip för att få kontroll över befolkningar och att resultatet av terrorn är att medborgarna av rädsla begär och accepterar ökad kontroll. Slut på sammanfattningen. Ole Dammegård är ursprungligen kriminalreporter men har ägnat sin karriär åt att kartlägga olika terrordåd. Han sticker ut hakan när han påstår att terrordåden inte är vad de ser ut att vara. När det gäller denna typ av brott är det viktigare att fundera över vad som inte sägs, än vad som faktiskt sägs i de etablerade kanalerna. Han börjar i programmet med att förklara vad som menas med begreppet "False Flag Operation". Detta är enligt Ole Dammegård ett begrepp som användes redan av de gamla romarna och som använts för att få en moralisk rätt att genomföra ett angrepp. Resultatet av terrordåden är att människor vänder sig till makthavare och ber om beskydd vilket innebär ökad övervakning, avlyssning, granskning av bankkonton och annat som påverkar även vanliga människors liv. Han berättar att han har besökt mängder med platser där terrordåd har inträffat för att ta reda på fakta om dådet genom undersökning, vittnesmål, sökningar i register mm. Enligt hans åsikt finns knappt den typ av undersökande journalister som borde göra detta jobb. Han har bott i Spanien i mer än 20 år dit han flydde efter att två av hans kolleger bland privatspanarna efter palmemordet, hade blivit mördade. Han har deltagit i mer än 500 intervjuer i radio i olika länder och har hållit föredrag i 13 länder för att berätta om sina slutsatser kring terror. Enligt Ole är skrämsel en uråldrig princip för att få kontroll över befolkningar. Resultatet av terrorn är att medborgarna av rädsla begär och accepterar ökad kontroll där ett litet antal människor får fullständig överblick. Ett resultat av terrordåden är att bankerna och USA har kunnat skärpa kontrollen av penningflödet. Ole menar att detta har varit ett av syftena med dåden. Skrämsel kan också handla om svininfluensa, ebola, zikavirus och annat liknande, Ofta säger man att terrordåden är religiöst betingade men Ole Dammegård menar att det aldrig, i något av de fall han har granskat, har handlat om religiösa dåd. Däremot behövs det alltid en syndabock och någon som utgör ett hot. Tidigare var det personer från Öststaterna men idag är det islamister som får utgöra detta hot. Ett hot som ska göra att vi ber om mer beskydd, enligt Ole. Han har aldrig stött på en muslimsk terrorist i dessa sammanhang. Det har alltid handlat om statsfinansierad terrorism. Ole förklarar att orsaken till att styrning genom rädsla är så fundamentalt, beror på att det är så mycket mer effektivt. Det är lättare att styra genom rädsla än att styra genom att locka med positiva mål. Ole går också igenom bildandet av hemliga försvarsnätverk i västländerna efter andra världskriget. I Sverige kallades detta för "Stay Behind". Nätverket hade viktiga befattningshavare som medlemmar. och de skulle arbeta underjordiskt och i exil för att motarbeta ett eventuellt angrepp. Detta nätverk hade, enligt Ole Dammegård, en inblandning i mordet av Olof Palme. Han har beskrivit hur det gick till i sin bok "Statskupp i Slow Motion". Han berättar att de svenska medierna inte har varit intresserade av att få veta vad han eller utländska grävande journalister har kommit fram till angående palmemordet såvida misstankarna inte pekar på Christer Pettersson. Medierna styrs ovanifrån på ett sätt som gör att man inte tar upp känsliga frågor. Som ett exempel på detta tar han upp att vi går mot det "kontantlösa samhället", vilket gör att vi lämnar kontrollen över våra liv till bankerna. Avslutningsvis förklarar han att det i stort sätt alla högre befattningshavare är under kontroll av olika lobbygrupper och okända makthavare. Ole nämner att utomstående person deltog i TV4s interna möte för att bedöma känslig publicering. Vi har fått bekräftat att MSB idag utövar denna form av inflytande på känslig rapportering hos SVT, Sveriges Radio och TV4. Samhällsnytt har i januari i år också rapporterat mailväxling mellan TV4 och MSB för att stämma av förhållningssätt i rapporteringen. ------------- Stöd Swebbtv på olika sätt: - Skicka dina tips eller förslag på "inskickade klipp" till info@swebbtv.se - Göra översättningar av program till engelska. Skicka mail om du är intresserad - Se alla våra program på vår hemsida www.swebbtv.se och berätta för andra - Stödja ekonomiskt på Swish 123 535 86 92 (OBS Nytt), eller bankgiro 147-0558. Du kan också donera direkt eller som månadsgivare på bankkonto 9235-229 1186 (9235 är clearingnummer). Stort tack för ditt stöd!!!
Lars Bern 190304 Lita inte på insamlingsindustrin
Lars Bern 190304 Lita inte på insamlingsindustrin
6 månader sedan
Lars Bern berättar att biverkningar från läkemedel är den tredje vanligaste dödsorsaken i västvärlden. Han tar också upp att många sjukdomar är kopplade till felaktiga kostråd om intag av kolhydrater, att inte äta mättat fett och annat som har tagits upp i tidigare program. Detta leder till att många omkring oss dör i förtid. När anhöriga går bort väcks ofta tanken, om jag kan göra något själv för att förhindra dessa sjukdomar. En vanlig reaktion är att man skänker pengar till en medicinsk forskningsorganisation och många av dessa uppvaktar lägligt i samband med begravning för att samla in pengar. Exempelvis till Cancerfonden, Hjärt-lungfonden, Hjärnfonden etc. Man frågar sig kanske om vi verkligen gör en insats med dessa donationer? Lars Bern berättar att har erfarenhet från flera av dessa organisationer. Han satt med som vice ordförande i cancerfonden i nio år. Han var också huvudman i Hjärt-Lungfonden och ordförande i Cancer- och Trafikskadades riksförbund. Det har gett erfarenheter som har haft betydelse för att han senare medverkat vid bildandet av Föreningen för Metabol Hälsa. Lars Bern berättar i programmet om några betydelsefulla händelser som visade att forskarna i dessa stiftelser inte är intresserade av att forska i frågor som handlar om att hitta samband mellan kost och hälsa. Det visade sig att orsaken till detta ointresse är att verksamheterna är helt fokuserade på skolmedicinen. Lars Bern nämner att det sedan 1930-talet har funnits en studie, gjord av en nobelpristagare, som visar mycket starka samband mellan intag av socker och cancer.Trots detta låter sig Cancerfonden märkligt nog sponsras av godisproducenten Fazer. Forskningsledningen i Cancerfonden har visat att man inte är intresserad av att studera sambandet mellan cancer och socker eller betydelse av kosten över huvud taget. Man har inte heller varit intresserad av alternativa behandlingar.och är helt övertygad om att det inte finns något att hämta utanför skolmedicinen. Istället förutsätter man behandling av patienter med farliga cellgifter och stråldoser. Lars Berns fruktansvärda slutsats har blivit att det egentligen inte finns en vilja att bota patienterna, eftersom de är läkemedelskunder som förloras om de blir friska. På Hjärt-Lungfonden föreslog Lars Bern att man skulle forska kring samband mellan hjärt- och kärlsjukdomar och kost. Då hade han dessförinnan blivit inspirerad av Annika Dahlqvists arbete kring LCHF. Han blev till sin förvåning uppkallad till fondens generalsekreterare och forskningsnämndens ordförande som försökte få honom att släppa dessa idéer om kosten. De ansåg att detta skulle skada fondens anseende. Lars Bern drog av detta slutsatsen att det handlade om hur läkemedelsbolagen skulle se på fonden och att ledningen var orolig för att dessa bolag skulle ha synpunkter. Han drar slutsatsen att så långe fonderna bara är intresserade att bedriva forskning som kan leda till patenterbara läkemedel men saknar intresse för koppling mellan kost och hälsa, finns ingen anledning att skänka pengar. Han ger ytterligare ett exempel där han fick sparken från sin post som ordförande i Cancer- och Trafikskadades riksförbund för att han ville öka andelen insamlade pengar som skulle gå till det angivna ändamålet. Om det nu är på detta sätt med insamlingsorganisationerna, vad ska man då göra om man vill hjälpa till? Lars Bern föreslår att man istället ska skänka pengar till en fond som saknar band till läkemedelsföretagen. Ett exempel på detta är en fond som kallas Kostfonden som leds av personer som Lars Bern har förtroende för. Han rekommenderar också ett medlemskap i Riksföreningen för Metabol Hälsa för den som är intresserad av dessa frågor. ------------- Stöd Swebbtv på olika sätt: - Skicka dina tips eller förslag på "inskickade klipp" till info@swebbtv.se - Göra översättningar av program till engelska. Skicka mail om du är intresserad - Se alla våra program på vår hemsida www.swebbtv.se och berätta för andra - Stödja ekonomiskt på Swish 123 535 86 92 (OBS Nytt), eller bankgiro 147-0558. Du kan också donera direkt eller som månadsgivare på bankkonto 9235-229 1186 (9235 är clearingnummer). Stort tack för ditt stöd!!!
Lördagsintervju 42 - Ingrid Carlqvist: Gift dig tidigt och skaffa barn!
Lördagsintervju 42 - Ingrid Carlqvist: Gift dig tidigt och skaffa barn!
6 månader sedan
Ingrid Carlqvist är författare, debattör och framför allt journalist. Hon debatterar kvinnornas situation och menar att Sveriges kvinnor kanske är de allra olyckligaste. En orsak är att de skjuter upp planer på barn och familj tills de nästan har blivit för gamla. Många till och med missar detta som är det allra viktigaste i livet. Hon menar att man istället ska prioritera detta och i andra hand tänka på utbildning och arbete. De kvinnor som är i 35-årsåldern och som har barn är ofta utbrända och deprimerade på grund stress. Ofta är det krav från arbetsgivaren som inte på ett rimligt sätt går att förena med familjelivet. Yngre kvinnor är också olyckliga enligt de undersökningar som görs. Ingrid menar att detta beror på att deras mammor inte har haft tid med dem i unga år och att föräldrarna sedan har skiljt sig med alla de slitningar och tvister detta ger. Hon tror att det har varit en medveten strategi från samhället att ta över föräldrarollen vilket leder till katastrof för barnen och att familjerna dukar under för det höga skattetrycket. Hon förordar sambeskattning som gör det lättare att leva på en lön. Även pojkarna har ökande problem men enligt undersökningarna är deras problem inte lika stora. Ingrid Carlqvist berättar att amerikanska studier visar att de flickor som inte har haft många sexpartner i unga år och som tidigt gifter sig och får barn är de som i vuxen ålder får bäst liv och som lyckas bäst med sin familjebildning. Hon rekommenderar därför unga människor att tidigt bilda familj och satsa på utbildning i andra hand. Vi kommer in på barnen och Ingrid menar att mamman bör ta hand om barnen tills barnen är åtminstone 3 år. Att lämna barn på dagis vid 12 månaders ålder skadar anknytningsprocessen vilket gör att de riskerar att bli otrygga personer. Pappan är inte särskilt viktig för barnet upp till tre års ålder. Dagisgenerationen skaffar inte barn förrän de kommer upp i hög åldern och Ingrid kan tänka sig att det beror på de anknytningsproblem de bär på. Dessutom jobbar dagis och skola idag aktivt för att avskaffa könsbegreppet vilket är ett övergrepp mot barnen eftersom det skadar deras könsidentitet. Hon konstaterar att samhället har förändrats i helt fel riktning och hon kopplar detta till att kvinnor tänker känslomässigt och inte tillräckligt rationellt. Detta har utnyttjats av politiker och därför kan hon tänka sig att ge upp sin rösträtt om det skulle betyda att kvinnor inte längre fick rösta. Däremot ska kvinnor även vid en sådan förändring få ställa upp som riksdagsledamöter. Vi kommer in på frågan om varför feministerna är så positiva till islamister. Ingrid menar att det beror på att kvinnor undermedvetet vill bli dominerade och därför attraheras av dominanta och självmedvetna män som har tydliga regler. Omvänt tappar kvinnor respekten för sin man när han ägnar sig åt barnpassning och bebisar. Hur ska man då återupprätta relationerna mellan svenska män och kvinnor? Ingrid menar att man får vända sig till unga män och förklara hur detta fungerar och att de ska vara manliga män för att attrahera. Detta innebär att de ska vara hövliga och gentlemän men sluta ställa sig in hos feminister. Män som är självsäkra och vet vad de vill upplevs attraktiva. Det är som i dans där mannen för och kvinnan följer. Dessutom måste kvinnor inse att deras uppgift är att föda barn menar Ingrid Carlqvist. Länkar från Ingrid Carlqvist Sambeskattning: sv.wikipedia.org/wiki/Sambeskattning Hemmafruar lyckligast: www.dailymail.co.uk/news/article-3634473/The-job-makes-happiest-Housewife-Survey-finds-stay-home-mothers-satisfied-profession.html Kvinnor som tidigt börjar ha sex: sezone.info/view/dW0zRW1TOURLc0k.html www.heritage.org/education/report/harmful-effects-early-sexual-activity-and-multiple-sexual-partners-among-women Statistik från Folkhälsomyndigheten: www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/psykisk-halsa-och-suicidprevention/statistik-psykisk-halsa/vuxnas-psykiska-halsa/ www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/psykisk-halsa-och-suicidprevention/darfor-okar-psykisk-ohalsa-bland-unga/ Annika Dahlström om anknytning: www.gp.se/debatt/en-familjepolitik-som-gör-barnen-psykiskt-sjuka-1.804931 Barn först, utbildning sen: sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=96&artikel=6636646 Argumenten mot kvinnlig rösträtt: folkirorelse.se/Kvinnan-i-politiken Och vår sida! www.ingridochmaria.se ------------- Stöd Swebbtv på olika sätt: - Skicka dina tips eller förslag på "inskickade klipp" till info@swebbtv.se - Göra översättningar av program till engelska. Skicka mail om du är intresserad - Se alla våra program på vår hemsida www.swebbtv.se och berätta för andra - Stödja ekonomiskt på Swish 123 535 86 92 (OBS Nytt), eller bankgiro 147-0558. Du kan också donera direkt eller som månadsgivare på bankkonto 9235-229 1186 (9235 är clearingnummer). Stort tack för ditt stöd!!!
Fjärde statsmakten med Lars Bern om SVTs klimatbedrägeri i "Ekdal och Ekdal".
Fjärde statsmakten med Lars Bern om SVTs klimatbedrägeri i "Ekdal och Ekdal".
6 månader sedan
Programmet vänder sig till dig som vill förstå bedrägeriet om klimatet. Klimatrörelsen kan enligt Lars Bern liknas vid en domedagssekt. Vi går igenom SVTs program "Ekdal och Ekdal" om klimatet som sändes den 12 februari i år. Lars Bern börjar med att konstatera att programmet är ett religiöst väckelsemöte för att skrämma upp folk. SVT säger i sin reklam att de "ger hela bilden". Men redan i programmets inledning förklarar Ekdalarna att de tänker inte låta några personer komma till tals som inte håller med om klimatskrämseln. En av våra tittare har kontaktat SVT och föreslagit att de skulle ta med en person som Lars Bern i diskussionen om klimatet. Tittaren fick till svar att de inte kan "göra sig skyldiga till att sprida osakliga uppgifter" genom att låta sådana personer få yttra sig. De väljer att stoppa professorer och tekniska doktorer i fysik men släpper utan att tveka fram den 15-åriga Greta Thunberg, filosofer, artister och till och med en ärkebiskop för att diskutera klimatet, trots att de inte har några kunskaper i fysik, astrofysik eller fysikalisk kemi. I vårt program bemöter Lars Bern alarmisternas påståenden om ökande oväder, kraftigt stigande temperatur och havsnivå kopplad till koldioxiden, ökenutbredning, mm. Han berättar att han anser klimatrörelsen leda till ett fascistiskt samhälle som hårdast drabbar de som är svagast. Resultatet blir ökande skatter, ökande priser för el, flygresor, bilresor och annat som gör att vanliga människors frihet minskar. Isabella Lövin som presenteras som regeringens klimatexpert har ett förflutet bland annat som journalist på Damernas Värld. Hon är i likhet med de flesta andra alarmister utan naturvetenskaplig utbildning trots att hon utges för att vara expert. (Anders Ygeman som ansvarar för uppbyggnaden av vårt elnät har inte heller naturvetenskaplig utbildning, utan har en 2-årig social gymnasieutbildning.) Vi frågar oss varför inte Ekdal och Ekdal som påstår sig ha 80 års journalistisk erfarenhet, vilket också borde inbegripa granskning av makthavare, inte ställer någon kritisk fråga till Isabella Lövin eller Stefan Axelsson. Stefan Axelsson som är regeringens samordnare i avvecklingen av fossil energi i SVerige. Det hade ju varit lämpligt att fråga exempelvis hur Isabella Lövin motiverar ständiga flygresor i businessklass till en kostnad av 1,5 miljoner kronor förra mandatperioden. Eller var vi ska ta elektriciteten ifrån efter nedläggning av kärnkraften? Eller vad elen då kommer kosta? De stigande elpriserna i Tyskland har gjort att hundratusentals elabonnenter har fått sin el avstängd därför att de inte kan betala. Enligt Lars Bern har klimatrörelsen alla ingredienser för att klassas som en domedagssekt. De tål inte en öppen debatt och talet om syndaflod och medverkan från Svenska Kyrkan styrker detta ytterligare, menar Bern. I SVTs program medverkar också Torbjörn Tännsjö som är en filosof som flitigt anlitas av Sveriges Radio. Inte heller han förefaller ha naturvetenskaplig kompetens utan föreslår att FN ska bilda en diktatorisk regering som också har rätt att uppbära skatt. Även Jacob Wallenberg uttryckte gillande för en FN-skatt på koldioxid i Davos tidigare i år. De verkar inse att Europas och USAs möjligheter att styra denna diktatur är begränsad eftersom den ekonomiska tyngdpunkten flyttar alltmer mot Asien. Avslutningsvis kommenterar vi att kvinnorna i studion helhjärtat uttrycker sin vilja att rädda världens klimat på samma sätt som kvinnor tidigare uttryckte att de måste rädda världens flyktingar "som flyr för sina liv". Det visade sig att även detta var ett bedrägeri och att de inte var flyktingar eller flydde för sina liv. Lars Bern gör bedömningen att kvinnor lättare dras med av dessa känsloyttringar, vilket kan förklara att de också lättare blir bedragna av propagandan. ------------- Stöd Swebbtv på olika sätt: - Skicka dina tips eller förslag på "inskickade klipp" till info@swebbtv.se - Göra översättningar av program till engelska. Skicka mail om du är intresserad - Se alla våra program på vår hemsida www.swebbtv.se och berätta för andra - Stödja ekonomiskt på Swish 123 535 86 92 (OBS Nytt), eller bankgiro 147-0558. Du kan också donera direkt eller som månadsgivare på bankkonto 9235-229 1186 (9235 är clearingnummer). Stort tack för ditt stöd!!!
Lars Bern 25 februari - Läkemedelsbolagen tystar alternativen för att slippa konkurrens.
Lars Bern 25 februari - Läkemedelsbolagen tystar alternativen för att slippa konkurrens.
6 månader sedan
Lars Bern Förklarar i programmet varför vissa forskare vill tysta diskussionen om kost och hälsa som inte kontrolleras av läkemedels-och livsmedelsbolagen. DN hade den 16 februari 2019 en debattartikel med fem forskare vid Karolinska Institutet där de kräver ett statligt organ som ska kontrollera böcker som handlar om kost och hälsa. Det skulle kunna leda till att människors erfarenheter om kost och hälsopreparat censureras, vilket är ett fruktansvärt ingrepp i människors frihet. Detta är inte en slump, enligt Lars Bern, utan en del i en strategi för att bevara läkemedelsbolagens monopolsituation. För att förklara hur det hänger ihop går Lars Bern tillbaka i historiken kring hur Rockefeller grundade sitt imperium av läkemedelsbolag och oljebolag. Rockefellers ledstjärna har under hela tiden varit att skapa monopol. När det gäller läkemedel genomdrev man därför en process för statligt godkännande av läkemedel som är så dyr och komplicerad att det enda sättet att få tillbaka dessa kostnader är att ha patent som förhindrar produktion av kopior. Detta har omöjliggjort finansiering av godkännande för naturpreparat som innehåller naturliga substanser och som inte går att patentera. Därigenom kriminaliserades preparat som i vissa fall kan ha använts i årtusenden. Ett exempel är cannabis som har långtgående fantastiska medicinska effekter enligt Lars Barn. Det fanns ett annat hot mot läkemedelsindustrin som handlade om att vissa livsmedel gör oss friskare och minskar behovet av läkemedel. Därför tog sig läkemedelsbolagen in i sjukhusverksamheters styrelser genom att ge stora donationer från exempelvis Rockefeller Foundation. Resultatet har blivit att läkarutbildningen i princip helt saknar kurser som handlar om kosten. Felaktiga kostråd med positiv inställning till socker och kolhydrater samt överdriven skrämsel för kolesterol och fett har lett till en mängd sjukdomar. Bland annat diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, karies, alzheimers och cancer. Den felaktiga kosten har resulterat i försäljning av läkemedel för 100-tals miljarder kronor Sista tiden har en mängd bloggar och litteratur kommit som ifrågasätter den felaktiga kosten och de olämpliga läkemedlen, vilket hotar läkemedelsindustrins inkomster. Därför har läkemedelsindustrin en mängd lobbyister som gör allt de kan för att stoppa och misstänkliggöra alternativen och de som skriver om dessa. En av dessa lobbyister är Maria Ahlsén som är förstanamnet i den debattartikel som DN publicerade den 16 februari. Hon förringar risken med att äta socker, socker som är en viktig orsak till många av de sjukdomar som genererar försäljning av läkemedel för många miljarder kronor. Det är enligt Lars Bern en skrämmande utveckling att forskare försöker tysta människors möjligheter att hjälpa varandra. I Sverige medicineras en miljoner människor med statiner som sänker kolesterolhalten. En av de som har propagerat för statiner är just Maria Ahlsén, trots att dessa preparat ger mycket svåra biverkningar. Dessutom har nya studier visat att de personer som har högt kolesterolvärde är de som är friskast och lever längst. Slutligen berättar han om Ralf Sundbergs bok "Forskningsfusket bara fortsätter". Ralf Sundberg är ordförande i den ideella Riksföreningen för Metabol Hälsa. Vi rekommenderas att gå med i föreningen och den som gör det kan också köpa Lars Berns bok "Den Metabola Pandemin" för endast 100 kronor. ------------- Stöd Swebbtv på olika sätt: - Skicka dina tips eller förslag på "inskickade klipp" till info@swebbtv.se - Göra översättningar av program till engelska. Skicka mail om du är intresserad - Se alla våra program på vår hemsida www.swebbtv.se och berätta för andra - Stödja ekonomiskt på Swish 123 535 86 92 (OBS Nytt), eller bankgiro 147-0558. Du kan också donera direkt eller som månadsgivare på bankkonto 9235-229 1186 (9235 är clearingnummer). Stort tack för ditt stöd!!!
Del 3 av infomöte om Dianagårdens migrantboende - diskussion mellan medborgare.
Del 3 av infomöte om Dianagårdens migrantboende - diskussion mellan medborgare.
6 månader sedan
Reportage i tre delar från kommunens infomöte på Dianagården på Östermalm den 21 februari. Äldreboendet läggs ner eftersom toaletterna är 5 cm för små. De gamla blir avhysta och stället omvandlas till migrantboende. Del 1 - Andrea Ström (M), stadsdelsnämndens ordförande (19 min) Del 2 - Anna Mölgård, Stockholms bostadssamordnare för nyanlända samt Christina Klang, Östermalms stadsdelsdirektör (12 min) Del 3 - Diskussion mellan medborgare i mötet, (13 min) Se gärna några andra av våra program på Swebbtv som berör dessa frågor: Lördagsintervju 15 - J.P. Jonasson om sexualbrottsstudien. sezone.info/view/WnNNQWJmZVE3WHc.html Möte i Haninge kommunhus inför beslut om flyktingboenden sezone.info/view/VXVqekhRN3NWbmM.html Skrämmande intervju med Roger Mogert som avgått pga maktmissbruk. sezone.info/view/TnZJaVR6eEQ5VHc.html Lördagsintervju 14 del 1 - Om hur det är att bli hemlös. Med Lars Bick. sezone.info/view/cWRQZGdScWFjTlU.html Lördagsmorgon avsnitt 26 - om protesterna mot modulhusen i Beckomberga. sezone.info/view/RGJwQU9meVNQY2c.html Infomöte i Spånga Folkan om Modulhusen 14 April 2016 sezone.info/view/UVk0UlZIRVY3aG8.html ------------- Stöd Swebbtv på olika sätt: - Skicka dina tips eller förslag på "inskickade klipp" till info@swebbtv.se - Göra översättningar av program till engelska. Skicka mail om du är intresserad - Se alla våra program på vår hemsida www.swebbtv.se och berätta för andra - Stödja ekonomiskt på Swish 123 535 86 92 (OBS Nytt), eller bankgiro 147-0558. Du kan också donera direkt eller som månadsgivare på bankkonto 9235-229 1186 (9235 är clearingnummer). Stort tack för ditt stöd!!!
Del 2 av infomöte om Dianagårdens migrantboende 21 feb - bostadssamordnaren o stadsdelsdirektören.
Del 2 av infomöte om Dianagårdens migrantboende 21 feb - bostadssamordnaren o stadsdelsdirektören.
6 månader sedan
Reportage i tre delar från kommunens infomöte på Dianagården på Östermalm den 21 februari. Äldreboendet läggs ner eftersom toaletterna är 5 cm för små. De gamla blir avhysta och stället omvandlas till migrantboende. Del 1 - Andrea Ström (M), stadsdelsnämndens ordförande (19 min) Del 2 - Anna Mölgård, Stockholms bostadssamordnare för nyanlända samt Christina Klang, Östermalms stadsdelsdirektör (12 min) Del 3 - Diskussion mellan medborgare i mötet, (13 min) Se gärna några andra av våra program på Swebbtv som berör dessa frågor: Lördagsintervju 15 - J.P. Jonasson om sexualbrottsstudien. sezone.info/view/WnNNQWJmZVE3WHc.html Möte i Haninge kommunhus inför beslut om flyktingboenden sezone.info/view/VXVqekhRN3NWbmM.html Skrämmande intervju med Roger Mogert som avgått pga maktmissbruk. sezone.info/view/TnZJaVR6eEQ5VHc.html Lördagsintervju 14 del 1 - Om hur det är att bli hemlös. Med Lars Bick. sezone.info/view/cWRQZGdScWFjTlU.html Lördagsmorgon avsnitt 26 - om protesterna mot modulhusen i Beckomberga. sezone.info/view/RGJwQU9meVNQY2c.html Infomöte i Spånga Folkan om Modulhusen 14 April 2016 sezone.info/view/UVk0UlZIRVY3aG8.html ------------- Stöd Swebbtv på olika sätt: - Skicka dina tips eller förslag på "inskickade klipp" till info@swebbtv.se - Göra översättningar av program till engelska. Skicka mail om du är intresserad - Se alla våra program på vår hemsida www.swebbtv.se och berätta för andra - Stödja ekonomiskt på Swish 123 535 86 92 (OBS Nytt), eller bankgiro 147-0558. Du kan också donera direkt eller som månadsgivare på bankkonto 9235-229 1186 (9235 är clearingnummer). Stort tack för ditt stöd!!!
Del 1 av infomöte om Dianagårdens migrantboende - Stadsdelsnämndens ordf.
Del 1 av infomöte om Dianagårdens migrantboende - Stadsdelsnämndens ordf.
6 månader sedan
Reportage i tre delar från kommunens infomöte på Dianagården på Östermalm den 21 februari. Äldreboendet läggs ner eftersom toaletterna är 5 cm för små. De gamla blir avhysta och stället omvandlas till migrantboende. Del 1 - Andrea Ström (M), stadsdelsnämndens ordförande (19 min) Del 2 - Anna Mölgård, Stockholms bostadssamordnare för nyanlända samt Christina Klang, Östermalms stadsdelsdirektör (12 min) Del 3 - Diskussion mellan medborgare i mötet, (13 min) Se gärna några andra av våra program på Swebbtv som berör dessa frågor: Lördagsintervju 15 - J.P. Jonasson om sexualbrottsstudien. sezone.info/view/WnNNQWJmZVE3WHc.html Möte i Haninge kommunhus inför beslut om flyktingboenden sezone.info/view/VXVqekhRN3NWbmM.html Skrämmande intervju med Roger Mogert som avgått pga maktmissbruk. sezone.info/view/TnZJaVR6eEQ5VHc.html Lördagsintervju 14 del 1 - Om hur det är att bli hemlös. Med Lars Bick. sezone.info/view/cWRQZGdScWFjTlU.html Lördagsmorgon avsnitt 26 - om protesterna mot modulhusen i Beckomberga. sezone.info/view/RGJwQU9meVNQY2c.html Infomöte i Spånga Folkan om Modulhusen 14 April 2016 sezone.info/view/UVk0UlZIRVY3aG8.html ------------- Stöd Swebbtv på olika sätt: - Skicka dina tips eller förslag på "inskickade klipp" till info@swebbtv.se - Göra översättningar av program till engelska. Skicka mail om du är intresserad - Se alla våra program på vår hemsida www.swebbtv.se och berätta för andra - Stödja ekonomiskt på Swish 123 535 86 92 (OBS Nytt), eller bankgiro 147-0558. Du kan också donera direkt eller som månadsgivare på bankkonto 9235-229 1186 (9235 är clearingnummer). Stort tack för ditt stöd!!!
Bo AtNoComedian
Bo AtNoComedian - Timme sedan
Hej Mikael! Vad tycker du och alla andra swebbtvtittare om miljöpartiets nya idiotiska skattetillägg på plastkassar!? Hur i h-vete kan dom nu få göra något sånt här. Visa då också att de plastpåsar som flyter runt i Världshaven kommer från ICA, WILLYS, KONSUM och andra svenska butiker! Alla minns väl skandalen med fartygen som kom till Sverige för att ta hand om vårt sopberg. Det var ju så in i h-vete bra att i-länderna fick arbete osv. I själva verket blev de ju så att de fullastade fartygen åkte ut på öppet vatten i Atlanten, dumpade lasten i havet och återvände för ny last osv. Undrar om inte Miljöpartiet hade flera fingrar i den syltburken! Nu vill dom att vi Svenska skattebetalare ska stå för notan. Vilken djävla bluff!!! Kan du inte göra inlägg/program om detta?
Agneta Onfelt
Agneta Onfelt - Timme sedan
Lyssna på detta och försök övertyga MP mfl sezone.info/view/RXNsNENwUG1DbHc.html
Fredrik Gustafsson
Fredrik Gustafsson - 2 timmar sedan
Detta kan ni ta upp sezone.info/view/MDRNRFlXMW9FZTA.html
F3udF1st
F3udF1st - 2 timmar sedan
Ni borde inte prata med varandra i bilen på väg hit! Ta det i studion istället!!!
Christer Öqvist
Christer Öqvist - 6 timmar sedan
Nu 3 år senare ser vi facit på denna politik
Ove Quist
Ove Quist - 6 timmar sedan
En mycket klok man! Tack för att ni orkar..
N w
N w - 6 timmar sedan
Tack för erat arbete mina herrar!
MrOpenyourmindplease
MrOpenyourmindplease - 7 timmar sedan
Att bara använda bevismaterial från publicerade alster efter en händelse som denna gör det helt omöjligt att hitta den sanna versionen av vad som faktiskt hände den där dagen i september 2001. Samtidigt räcker informationen för att bevisa att den officiella versionen inte stämmer, så så långt är vi överens! Men för att hitta sanningen eller ligga så nära det överhuvudtaget går så måste man söka utanför de officiella förklaringarna. Vi vet ju hur the deep state manipulerat media och vad som "får" sändas... självklart sprids det ju falska bevis denna väg för att vilseleda massorna!
MrOpenyourmindplease
MrOpenyourmindplease - 7 timmar sedan
Det är ju verifierat av piloter med många tusentals timmar på denna typ av flygplan (Boeing 767) att det inte går att flyga på det sätt som planen flögs... även om de vore radiostyrda...
Cnicbr
Cnicbr - 10 timmar sedan
Vill ni se en ännu djupare förklaring så se denna ryss förklara:sezone.info/view/ZE9mekZqTHZfNXM.html
PAppetmasters PAppa
PAppetmasters PAppa - 12 timmar sedan
Diskutera gärna FN:s migrations ramverk i nästa program.
q1k9i3l0ä5å
q1k9i3l0ä5å - 12 timmar sedan
18 min. in... är karln helt frisk?
PEACE& RESPECT
PEACE& RESPECT - 16 timmar sedan
Laga ned SVT, vill inte betala och titta på SVT.
9Solar
9Solar - 17 timmar sedan
Jag kräver nog mer än bara påståenden. Lars Bern smutskastar de politiska partier han själv inte röstar på eller ser som han ser som sina politiska motståndare. Skulle vänsterpartiet alliera sig med brottslingar för att få röster? Det vill jag se ett dokument som bevis på. När jag var ung var många unga vänsterpartister en del blev extremvänster. Hela vårt samhälle hade en stark vänsterinriktning mot ett jämlikt samhälle. Skulle detta parti motarbeta dem som driver frågor mot hedersvåldet? Det är väl snarare att partiet blivit fullt av infiltratörer som lobbyister och högerextremister som jobbar på att bryta ner vårt land inifrån. Mp är ett annat parti som blivit helt förstört av dessa lobbyister, många är anhängare till lobbyist- och mobbarföreningen "Vetenskap och Folkbildning". Så ligger det till, det är en infiltration i de partier som verkligen strävar efter jämlikt samhälle, man vill ha bort dem. Partiet enhet som började bli stort bröts plötsligt brutalt sönder av infiltratörer. Detta vill inte Lars Bern se, utan han väljer att smutskasta dem som skadas. Hade han haft en objektiv syn på hur Sverige utvecklas idag, hade han gjort nytta, nu sprider han själv en massa skit som inte stämmer med den verkliga verkligheten
True Freedom
True Freedom - 19 timmar sedan
mynttorgsaktivisternas YT-kanal nersläckt🤔..🌐💀
B N
B N - 19 timmar sedan
Vilka kungar! levererar om och om igen! Wilgert är fantastisk som moderator/intervjuare
Jonte Ernerwik
Jonte Ernerwik - 20 timmar sedan
Exkluderade????? Vi bor ju i Sverige
Tomas Johansson
Tomas Johansson - 20 timmar sedan
Fyfaaaan NU slänger jag Rosuvastatinskiten i toaholken!!!!!! Tack som faaaan för info'n
kg asunden
kg asunden - 21 timme sedan
Den medecinska hjälpen till tredje världen har starkt bidragit till befolkningsexplosionen i t.ex. Afrika, då födelsetalen har förblivit mycket höga och barnadödligheten starkt sjunkit.
Jonte Ernerwik
Jonte Ernerwik - 21 timme sedan
Mattikainen.. Vi måste sparka skiten alltså regeringen m
Joppe Peters
Joppe Peters - 22 timmar sedan
Usch, tänk att vi/jag aldrig mer kommer få leva i ett sant fredligt land. Det som fanns när jag var barn. Vem fan kan ungå att skylla allt detta på mångkulturen och därtill se denna som berikande? Bedrövligt!
Tony Andersson
Tony Andersson - 22 timmar sedan
Du är grym Erik Berglund, i din analys om det mesta och förmedlar det vansinnigt underhållande.
00Kuja00
00Kuja00 - 22 timmar sedan
Finns ju forskningsresultat som visar på nano-thermite. Ni borde bjuda in dansken Niels Harrit som vart med i den forskningen. De har faktiska bevis och har expertkunskaper kring kemi etc. sezone.info
00Kuja00
00Kuja00 - 22 timmar sedan
Har följt en del ifrågasättande om 11 september i några år, då det finns flera olika organisationer i USA som driver detta (ex piloter, brandmän, poliser, arkitekter). Angående flygplanen så verkar det tyda på att det inte är vanliga flyg som kraschade in i byggnaderna som sägs här. Men enligt piloter och den data som finns om hur de flög, menar de att det inte kan vara samma typ av plan, då de inte är designade att flyga ex 2-3m över marken (som vid Pentagon), eller störtdyka som de gjorde vid tvillingtornen.
Commander Joir
Commander Joir - 22 timmar sedan
Jag kan tänka mig att det är en beställnings jobb, men planterad bomb el bomber, nej. Ty kan det vara som så att allt golv och innerväggar rasar då de inte är bärande och därav inte klara av den kraft från kraschen samt fallande spillror från våningarna ovanför. När sedan tillräckligt många våningar har klätt av de bärande stommen, så blir den utsatt från sidovindar och vibration från de "fallande våningarna" vilket stommen inte längre klarar och knäcks av längre ner (dessutom är det mer vikt längre ner som slår mot och runt det bärande stommen) , och när den faller så trycker den ner på resten av byggnaden vilket får effekten att det ser ut som byggnaden skalas av. Tänk på att skalningen börjar uppifrån och fortsätter ner. Hade det varit en plasma boll så lär den har blåst ut fasaden i den mån som den passera våningarna, pga fasaden är ej bärande och skulle vara klena mot den kraften. Dessutom behövs inte stålbalkar smälta för att en bärande stålpelare ska ge vika, särskilt om den ska bära stora krafter. Bara att hetta upp stål och järn bidrar att de får extremt mycket sämre bär förmåga. Dessutom kan en stål spets på en pil bli blå från att träffa en stålrustning så kan väl stål falla från extrem hög höjd få en sådan kraft att de skadas på "omöjliga sätt" samt att de lär har slagits i mot varandra vilket kan orsaka stora deformationer, + friktion och hetta kan dåbidra, när den sedan når marken (vilket också kan förklara varför så lite "hela nog" föremål inte existerar samt kroppar, utan snarare allt i mindre delar. Om det stämmer med dessa bassängarna under tornen, räcker det inte då med att inte bara hissen men hela hisschakten falla med mera som sedan träffar dessa bassänger och då spränga sönder dem? Vilket då blir en "rörbomb" som då kan starta en brand i den mindre byggnaden? Cancer i sköldkörtlarna kan du få från att andas in farliga partiklar i större doser, vilket kan vara från stoften från all betong och annan stoff från brand och andra sönder pulvriserade material, samt farlig gas. Kan Ändå vara en beställningsjobb som blir fel. Kan nämligen tänka mig att en del personer tedde sig som att flygplan inte skulle kunna rasera tornen på liknande sätt som att man sade att Titanic var osänkbar. Särskilt med tanke på att folk hävdar att tornen kan bara rasar om man smälter stål och brinnande jetbränsle kan inte det. Trots att flera försök till att motbevisa denna "strawman" så har flera bevisat att stål behöver bara bli varm för att börja deformeras av bara sin egna tyngd. Vilket är allt som behövs för att få detta korthus att rasa.
The Man
The Man - 23 timmar sedan
Jesus fucking christ. Swebbtv går full Arnstad. Pinsamt.
Annika Maria Gran Charmolu
Annika Maria Gran Charmolu - 23 timmar sedan
PGB är inte metallurgisk ingenjör eller byggnadsingenjör ;-D ang 9 11. Skomakare bliv vid din läst! Fungerar bäst som den ekonom han är - Resten spekulation. Han har inte kunskap eller relevanta källor. Ta allt med en nypa salt !!!!!! :-) Follow the money sök Corbett Report (9 11) på SEzone. Plus Jim Fetzer mfl.
Peter Rosqvist
Peter Rosqvist - 23 timmar sedan
Vad är detta???? Inget som varit på Sveriges Vänstertelevision riks I alla fall. Typiskt den rödgrönblåa sörjan att mörka.DET MÅSTE STOPPAS SENAST 2022!!!!
Olav Gjelten
Olav Gjelten - Dag sedan
Undrar hur det har sig att nästan bara etniska svenskar ser skillnad på partierna inom sjuklövern?
Klimat Bluffen
Klimat Bluffen - Dag sedan
När dom folkvalda inte klarar av att få lyset på sig då är något riktigt fel.. Tack för att ni finns Utan er stannar Sverige
Janne Hjelm
Janne Hjelm - Dag sedan
Det talas i intervjun om den dolda entitet som styr EU och Bryssel. Tänkte efter varför just Bryssel blev huvudsäte för EU. Den enda verksamhet av större världsomspännande dignitet som finns där är handeln med diamanter. Och vilka är det som styr den handeln? Detta frågar jag mig.
Lillsixten
Lillsixten - Dag sedan
Izabella kommer att bli kraftigt motarbetad och utfryst från många av motståndarna i samhället vilka tyvärr är mäktigare och rikare. Borgarbrackorna är de som stöttar sina egna produkter som driver deras egna globalist agendor utan att ifrågasätta. Sådana som lilla Greta som de blåser upp.
nasih Oueis
nasih Oueis - Dag sedan
Vi borde tacka Ryssland och Kina som står emot ondskan
planflykt
planflykt - Dag sedan
Tack Swebbtv för att ni släpper fram de som inte får komma till tals i gammelmedia. Intressant att lyssna på, även om jag inte tror likadant i alla avseenden.
Leafie1
Leafie1 - Dag sedan
12tn visningar?? Detta borde ses av miljoner!!
tali san
tali san - Dag sedan
Lars B. er en Svenskt Ängel.Det er mannen som man ska lita på.
Eva-Lena Johansson
Eva-Lena Johansson - Dag sedan
Konstigt att de har hittat så mkt DNA från så många människor "som dog " , men nästan inga flygplansdelar. ????
Lisen Persson
Lisen Persson - Dag sedan
Vitamin B.17 finns mycket av i bittra aprikoskärnor
DelägareiföretagetSverige
DelägareiföretagetSverige - Dag sedan
Superbra som vanligt.
Tommy Hermansson
Tommy Hermansson - Dag sedan
När politikerna står och säger att de skall ta ansvar för Sverige, men vilket ansvar tar de då? För mig är bara en stor lögn.
Tommy Hermansson
Tommy Hermansson - Dag sedan
jämnför Sverige med Östersjö länderna med Norge och Danmark, vem toppar statistiken då med skjutningar?
Off3er
Off3er - Dag sedan
Har ni blivit köpt??
Tony Pantzer
Tony Pantzer - Dag sedan
fuck greta och klimatsekten, rotschilds ägda idioter
Mary Decouvertes
Mary Decouvertes - Dag sedan
It's interesting how some people refuse to believe any of the so called "conspiracy theories" surrounding 9/11 but still they have absolutely no problems with believing the official narrative of a muslim conspiracy. Strange, isn't it? Anyway, this 5 minute video gives a brief summary of what people who support the official story actually do believe in: sezone.info/view/eXVDXzRtR1RzOTg.html
dolf ericsson
dolf ericsson - Dag sedan
"Hon får säkert Nobelpriset, det är min spaning, kom ihåg var ni hörde det först", någon gång om efter 53 minuter. Låter på dem som om de menar det ironiskt eller sarkastiskt. Greta har inte bara blivit nominerad till fredspriset, hon är storfavorit på spelbolagen och ger inte mycket mer än insatsen tillbaka.
pommac10
pommac10 - Dag sedan
SwebbTv har inte 100-koll på allt. Men på mycket. 9/11 handlar om 5-7 större ..event/ hörnstenar , med förgreningar om 10-30 olika spår - i varje förgrening ! Materialet är oerhört faktiskt, och genomgått av tusen, kanske TIO-tusentals olika journalister. Redaktionen på Swebben har, som det verkar, inte just detta som nåt huvudämne. Framled hoppas jag att dem hittar nån som har en mer överskådlig syn på 9/11 än just Per G. Lite av en "dipp" , som palme- intervjun var. Massa, säger MASSA, vitala pointer var helt enkelt inte där.
luddeskutt
luddeskutt - Dag sedan
EN ÅKLAGARE BORDE STÄLLA LÖÖF M FL TILL SVARS, INFÖR RÄTTA, FÖR LANDSFÖRRÄDERI OCH ODEMOKRATISKT MAKTFULLKOMLIGHET. TA FRAM PUNKTER ÅTALA DEM FÖR OSV.
luddeskutt
luddeskutt - Dag sedan
EN ÅKLAGARE BORDE STÄLLA REGERINGEN MOT VÄGGEN
tillyvictory
tillyvictory - Dag sedan
Det pratas hejvilt över allt, man söker ekonomiskt stöd genom bankgiro, Swish och pling men svaren? Att Tyra 45 ställer sig utanför ICA med en skylt eller att Gustav 56 skriker Afghan klagan på nerlagda Arbetsförmedlingarna? Svaren e återvandring ala big, stäng gränsen, sätt in arbetslösa svenskar som gränsvakter, ha skolpoliser som slänger ut högljudda Iphone tuggare på skoltimmarna, om du slåss på skolgården åker du på kvarsittning i 3 timmar, har du kniv i skolan kallas arab mamma o arab pappa till skolan som håller eleven i förvar, sjukhus polis som ställer skrikare emot väggen och låt samhällsskottarna lida, sätt ett finger i såret och be dom ta ryggsäcken hem till öknen. Björn Ranelid säger som alla ser, hur fan kan man ha Mercedes och köra runt med men kan ingen svenska, alltså e detta banditer, frun är då inklädd i terror kostym och vårta på näsan. Sätt kniven i EU, säg till på skarpen annars lämnar vi skiten som Boris o Trump säger, utan avtal. Riksrätt på Rosenbad folket som kört landet i Reinfeldt fällan. Återtåget en inte privat flyg för 12 personer utan båtlaster eller gränsavsläpp. Ut ut ut....ta med dig AK47an, Glocken, Lugern och dynamiten.
annemarie g Wouda
annemarie g Wouda - Dag sedan
Tack Swebbtv mycket intressant
Nice Vibe
Nice Vibe - Dag sedan
Jag bara älskar när mina kommentarer tas bort , det ger mig bekräftelse att jag har haft rätt . Synd bara att inte alla ni som följer detta får ta del av de .
Hans Lindquist
Hans Lindquist - Dag sedan
Min teori:Löven och co.Vill visa för mr Wikileaks att det spelar ingen roll att USA trycker på.Kom och ta din rättegång!Mao.Statuera ett exempel
Vesa Rintamäki
Vesa Rintamäki - Dag sedan
Nothing but the truth ... sezone.info/view/Y21IZTFuaVpQSTA.html
Vesa Rintamäki
Vesa Rintamäki - Dag sedan
Politikerna/korruptikerna medlöpare folk och lärare idioter .....bo kaaan 9.11 ; sezone.info/view/UE15ZnFzS2MtcGM.html
Vesa Rintamäki
Vesa Rintamäki - Dag sedan
LOL...intet nytt ,efterblivet,gäsp.........sezone.info/view/Rk9SajZmdEpjZXc.html ... sezone.info/view/MXhJcTZBSDY1WGc.html ... sezone.info/view/MDV6aEwxWVVkOFE.html ... sezone.info/view/VWNWMUlTZEU1SFk.html ... sezone.info/view/aXZBM0JSU1RDUGc.html
Martin
Martin - Dag sedan
Centeraktivisten ser inte områdena hon besiktigar som bostadsområden med människor. Det är ju så äckligt genomskinligt. Hon betraktar dem som boskapsområden och hur duktiga märta ska kunna exploatera det för att få plus i kärlekskontot av sin gud värdegrunden. Säger man sanningen i dagens DDR är man cynisk. Och tillhör med ens boskapen. Så enkelt är det tyvärr. Deras arrogans är genomskinlig för att inte tala om ordförandens som i sedvanlig ordning visar sin kvävande professionalitet genom att öveeslätande men lika genomskinligt arrogant....be om ursäkt...men det var ju lite...öh mm...stökit...
Martin
Martin - Dag sedan
män som flyr kvinnor som stannar kvar ? Logik?
Vesa Rintamäki
Vesa Rintamäki - Dag sedan
Kolesterolet inget nytt LOL... Har aldrig och kommer aldrig sponsra till cancerfonden eller läkemedelsindustrin........boktips ; -You are not fat you are toxic.....och t.ex. sezone.info/view/VzlsNHd3R2Fvc0k.html .. sezone.info/view/Z0pFLWNnUzR3eVk.html ... sezone.info/view/bElld1RCd003dm8.html .... sezone.info/view/ck9fOXNSaUsyWFk.html ....
Ronny Brorsson
Ronny Brorsson - Dag sedan
Intressant,bekräftar de dåliga vibbar som jag har känt.
Martin
Martin - Dag sedan
centern talar om positiva krafter???? utan att ha en aning om de är positiva vilken sanslös dumhet
Martin
Martin - Dag sedan
i sossarnas folkutbytningstid som kommer att gå till historien så förekommer inga diskussioner. Bara informationsmöte, låtsaslyssnandr och sedan implementering av redan tagna beslut eftersom allt är kompartmentaliserat. Vi har tydligen att göra med en förstockad robot med psykopatisk programvara.
Kille 1967
Kille 1967 - Dag sedan
Just nu 47 st som inte gillar detta klipp. Jag undrar vilka det kan vara?
luddeskutt
luddeskutt - Dag sedan
Det förklarar allt. Statskupp nu. Varför tar inte nån åklagare ansvar att ställa landsförrädarna till svars????
parstenla
parstenla - Dag sedan
Kärnvapen. Det mest idiotiska jag hört. Uran och Torium finns i bergmaterialet, alltså i betongen.
BinaryBenny
BinaryBenny - Dag sedan
Hur bevisar man att det finns olika språk för någon som endast förstår babliska?
Ubbe6
Ubbe6 - Dag sedan
Jag har väldigt svårt att tro på de här konspirationsteorierna. Synd att SwebbTV ger utrymme för så mkt spekulationer, när så mkt annat är väldigt seriöst i den här webbkanalen. Själv kan jag ingenting i ämnet, men en kärnexplosion eller kraftig trotylexplosion hade ju hörts. Tornen ser ut att rasa av sin egen tyngd, det är väl det som händer även vid kontrollerad sprängning med trotyl. Man spränger de bärande delarna. Jag antar att flygplanen slog sönder bärande delar i konstruktionen och då kommer tyngden från övre delen av tornen att rasa ner och krossa allt i sin väg. Jag antar att detta även är den officiella förklaringen.
Mackan 134
Mackan 134 - Dag sedan
Om man kan bli nyanländ vid 65-67 års ålder så är allt löst efter många års slit ;)
JAY EM
JAY EM - Dag sedan
Lars.. 🙏🏻!
Marcus Granberg
Marcus Granberg - Dag sedan
👊🇸🇪
Grodanfotboll
Grodanfotboll - Dag sedan
Till slut fick ni va med i SVT.
MR Entrémattor
MR Entrémattor - Dag sedan
Svt suger fett. Lägg ner Svt, det är ingen som litar på dem ändå...
Puma
Puma - Dag sedan
Lars Bern är mycket obehaglig för regimen och dess propagandaorgan då de blir fullständigt avklädda. Tack Lars Bern för din insats i demokratins frontlinje.
sasse Brasse
sasse Brasse - Dag sedan
Bern har ett fel där...finns militärer som kan göra ett bra jobb..tex fallskärmsjägarna!!!
dea him
dea him - Dag sedan
Tränar Lennart? Ser biffig ut :D
wowa cwejman
wowa cwejman - Dag sedan
Swebbtv's sämsta. Vilken massa nonsens blandat med fakta förstås. Den gubben tror sig veta ALLT men har inte det blekaste om att ett flygplan kan int5e spårlöst smälta in i en bepansrad betong! + massa andra bortförklaringar om att byggnad 7 hoppsan oj vi måste PULL IT på studs. Han ljuger direkt om att man hittade flygplans och kroppsdelar (!!) vilket inte är sant. Däremot har man hittat ett pass på marken tillhörande en av "terrorister". sorry, men den gubben ifrågasätter mångas intelligens. skärpning SWEBBTV. Annars hamnar ni bland grindvakter på nätet.
DemonCisco
DemonCisco - Dag sedan
Det är ren gallimatias att Brandkåren i New York har apterat Building 7 för demolering på samma dag som attackerna utfördes, detta är rent nonsens. Detta går heller inte att utföra på bara en dag, en sådan operation tar flera veckor att utföra på en byggnad av denna storlek.
Johan Jönsson
Johan Jönsson - 2 dagar sedan
Så hur applicerar man en stor mängd sprängmedel i en byggnad med 1000-tals anställda utan att någon märker något?
Global Roots
Global Roots - 2 dagar sedan
Så building 7 som rasade självmant är stämmer inte eller ?
hermanwahsletn
hermanwahsletn - 2 dagar sedan
Självfallet nedlåter jag mig inte att titta på SVT, men jag råkade läsa att det statliga vänsterextrema propagandaorganet hade gett sig på SWEBBTV i ett program som heter Agenda (2019.09.15). SVT påstår där att ”Det finns flera forum som ifrågasätter slutsatserna som nästan alla etablerade klimatforskare stöder. En av dem är en svenska SEzone kanal.” Propagandakanalen SVT visade ett 14 sekunder långt klipp från detta program. Eftersom jag inte tål överstatligt våld, varken fysiskt eller mentalt, fortsätter jag att ge ett rejält ekonomiskt stöd till SWEBBTV varje månad. Svenska media inte kommer att berätta om hur de s.k. hockeyklubban nyligen smulades sönder i en rättegång i USA, jag hoppas att SWEBBTV lyfter upp skynket och tvättar byken inför FAKE_MEDA!
jill lundgren
jill lundgren - 2 dagar sedan
israelerna vill bygga storisrael. självklart så vill dom bli av med syrier mfl och USA förbjuder Syrien att byggas upp igen ! hur många agendor kan finnas måntro ?
rawstarmusic
rawstarmusic - 2 dagar sedan
Now drones are attacking strategic oil facilities, so how about islamic drones financed by someone? Yemen rebells can't do that, they wear a knife and haven't gone to school. Spot on drone attacks are very advanced. What does this bright guy say?
Laila Yssen
Laila Yssen - 2 dagar sedan
mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwDrHspMjNnxKTxflQljFDDLNvc Forbudte Bøker i Europa i dag.
Felix Karlsson
Felix Karlsson - 2 dagar sedan
Frågan är varför denna modiga tjejen inte får lika mycket uppmärksamhet som Greta. Izabella är en mycket bättre förebild än Greta.
Dennis Samuelsson
Dennis Samuelsson - 2 dagar sedan
Nje det var inte planerat att några personer ska ha funnits i byggnaderna utan tanken var att de skulle vara utrymda så en hel del brister i Berglunds beskrivning av händelsen.
Dennis Samuelsson
Dennis Samuelsson - 2 dagar sedan
Inte att glömma Estonia också som är mörklagt för Rikets säkerhet.
Dennis Samuelsson
Dennis Samuelsson - 2 dagar sedan
Det var inga flygplan utan bomber. De har skapat videos där det ser ut som att plan flygit in i byggnaden. Dessa videos har sedan släppts ut till media.
Nightmare Simulation
Nightmare Simulation - 2 dagar sedan
släkt med erik berglund?
Markus Eriksson
Markus Eriksson - 2 dagar sedan
Kolla upp motorn som hittades. Den är inte från ett sådant boing som man påstod .. Det var drönare som flög in i tornen.. Ett boing 767 kan inte klara den hadtigheten på havsnivå..
pqsnet
pqsnet - 2 dagar sedan
Kärnladdning sa bill, Laddning av kärnor sa bull.... 24:05 Med tanke på att World Trade Center var specialbyggd för att tåla jordbävningar, misiler och just flygplanskrascher där stålet var speciellt omringat av brandskum och andra brandsäkra material just för att inte ge vika vid brand eller explosioner, och inte minst eftersom stålet i sig hettades upp i flera tusen grader och var hett i flera dygn efter att tornen rasat, och att tornen i sig rasade som i en kontrollerad demolition, dvs imploderade snarare än att ge vika åt det håll varifrån planen störtat in. Så är detta inte alls orimligt.
Laila Yssen
Laila Yssen - 2 dagar sedan
GENOZID- FOLKEMORD er definert som UTRYDDELSE av ET FOLK og det er det som pågår i Europa i dag.
Thomas Leion
Thomas Leion - 2 dagar sedan
första gången jag sett ett riktigt bra program på SWEBBTV där högst trolig sanning är viktigare än dolda agendan att rädda svenska tjänstemannadiktaturen. Tittar man vart de stora förändrade pengaflödena gått i USA och andra västländer efter 9/11 så är det deep state och dess globalt samverkande underentreprenörer med deras arbete att utplåna individsamhället. Sluta låna på bank och sluta betala skatt ( konkurrensutsätta administrationerna )och införa riktig demokrati typ den man har i Schweiz (som nu enkelt går göra i Europa via DIEM25) är saker som var och en omgående kan börja göra själv på egen hand. Riktig demokrati är ett system som helt bygger på försvar av individen och dess rättigheter.
Andreas
Andreas - 2 dagar sedan
Är det någon mer som upplever att ens "Likes" försvinner? Jag lämmar videon och återkommer senare och då är "Liken" borta.
Alternative Swedish Media
Alternative Swedish Media - 2 dagar sedan
26:05 Glöm inte att det tydligen var för komplexa frågor för SD. HAHA
marie andersson
marie andersson - 2 dagar sedan
Varför skulle någon regering 'inte' vara beredda att offra tretusen av sina egen befolkning för att kunna iscensätta sina planer de offrar ju många fler av sina egna kontinuerligt, särskilt om de anser sig stå över dessa och inte räknar dem som 'sina egna'? Och varför skulle inte någon kunna ljuga och gå emot sin egen konstitution eller författning? det gör ju myndigheter och dess anställda och medarbetare hela tiden och oftast anser dom ju inte ens att dom ljuger eller så anser de att de måste ljuga för den - i deras egna ögon - goda sakens skull, att det måste betalas ett pris (alltid ava ndra inte dom själva) för att uppnå ett 'högre' syfte. Att pga känslomässiga skäl tro eller påstå att någon annan inte vill utföra något bestialiskt för att man själv kanske inte kan föreställa sig det är sannerligen om inte medvetet vilseledande så extremt naivt.
krijo210
krijo210 - 2 dagar sedan
I den här videon får Conny berätta sin historia utan några kritiska frågor. Jag ville därför vet mer om av vad som hänt och sökte därför på nätet efter "Conny Andersson polis". Döm av min förvåning att vare sig DuckDuckGo eller Google kan presentera några länkar till nyhetsartiklar. Det är nästan som att någon har lagt locket på. Conny är dömd i hovrätten. För ett par år sedan hade jag tagit för givet att på den nivån har han fått en välgrundad och välavvägd dom, men efter att ha titta på de mer uppmärksammade hovrättsdomarna den senaste tiden så har förtroendet för det svenska domstolsväsendet eroderat bort. Det är som att rättsväsendet har infiltrerats av samma aktivister som intagit SVT.
marie andersson
marie andersson - 2 dagar sedan
Kan man kalla kunskap i sprängteknik, flygplansteknik, byggnadskonstruktioner samt alla andra vittnesmål etc etc uttalade av specialister i respektive ämnen för konspirationsteorier och 'folklore' istället förlita sig på och sprida myndigheternas officiella (obs att den kallas 'officiell') rapporter ja, då kan man säga samma sak om alla alternativa media som varandes endast folklore och konspirationsteorier.
marie andersson
marie andersson - 2 dagar sedan
'DNA bevis' efter planet som gjorde ett 'hål i väggen' i Pentagon och efter det plan som försvann ned i jorden 'ute på vichan'..ok..bevis som måste undersökas mikroskopiskt är alltså bevisningen på att flygplanskrascher ägt rum. Väldigt olikt alla andra flygplanskrascher där delar är spridda kilometervis och fullt synliga utan förstoringsglas.
staffan144
staffan144 - 2 dagar sedan
Varför vet du fortfarande ingenting? Raderades från Wikipedia inom 12 timmar m.facebook.com/drjudywood/posts/this-is-a-screenshot-of-the-wikipedia-page-i-created-to-help-raise-public-awaren/926261794105114/
jungianify
jungianify - 2 dagar sedan
Insiktsfull man, tänk om en person som han skulle vara statsminister
Danilo Migliore
Danilo Migliore - 2 dagar sedan
Dear Sverige 2020 there will be other new books about Palme murder in addition to the book by mr. Tuvheden? Thank you.