BTS (방탄소년단) '작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) feat. Halsey' Official MV

11 459 201
655 109
 
Kommentarer
ONLYARMYXBTS. com
ONLYARMYXBTS. com - 53 minuter sedan
*Namjoon Our ANPANMAN that have save us what we are today*

*Seokjin Our dad that makes a funny jokes for us*

*Yoongi Our protective grandpa that message haters*

*Hoseok Our sunshine that brights bad days*

*Jimin Our aeygo puppy that drives ARMYs crazy*

*Taehyung Our curious Gucci boy*

*Jungkook Our free Golden Maknae that teases his hyungs* XD

*These 7 men have changed us what we are today that we will ever regret*

*BTS shows the greatest performances to us, we help them 4ever*
Huyen Pham
Huyen Pham - 53 minuter sedan
I love bts
dream guy
dream guy - 53 minuter sedan
BANGTAN 💜 ARMY
Yoshira Felix
Yoshira Felix - 53 minuter sedan
omaimaimai
-dijo halsey :v
10 giờ đêm đừng ngủ
10 giờ đêm đừng ngủ - 54 minuter sedan
*ლოლ Halsey~*
Nhung Hoang
Nhung Hoang - 54 minuter sedan
I'm the one I should love in this world.
The shining me,the precious soul of mine.
I realize only now, so I love me though i'm not perfect, I 'm so beautiful I'm the one I should love.
LOVE MYSELF!!
I LOVE MYSELF, I LOVE MY FAN'S!
ARMY'S FIGHTING!!
dream guy
dream guy - 55 minuter sedan
Oh my my my 💜
_syzn. _
_syzn. _ - 56 minuter sedan
Are you fan girls
Like:yes
Comment:no
Marilyn Lee
Marilyn Lee - 56 minuter sedan
Unpopular Koop opinion:
I don't like BTS
Before you start attack me it okay to not like a group.
Pharaoh Sushi
Pharaoh Sushi - 53 minuter sedan
Marilyn Lee okay and it’s that’s your opinion but if you don’t like them why are you here?
ariana cahuana
ariana cahuana - 58 minuter sedan
Como amo esta cancion
Thanh Tuyền
Thanh Tuyền - 58 minuter sedan
460M trước 10h tối nay được không V-ARMY?
Eddie Santos
Eddie Santos - 59 minuter sedan
Rm is the best rapper💖
Pharaoh Sushi
Pharaoh Sushi - 52 minuter sedan
Eddie Santos No Yeontan is and also Jin is too
Ruth González
Ruth González - 59 minuter sedan
Lo mejor
Nhung Hoang
Nhung Hoang - Timme sedan
I realize only now, so i love me though. I'm not perfect, i'm so beautiful, I'm the one I should love.
(Bây giờ t mới nhận ra, vì vậy t yêu thương bản thân mình mặc dù t k hoàn hảo nhưng t rất đẹp, t là người t nên yêu)
LOVE MYSELF!!
Nhung Hoang
Nhung Hoang - 53 minuter sedan
@lam Nguyen duc hú ,sao?chắc đi đâu r í
lam Nguyen duc
lam Nguyen duc - 57 minuter sedan
Mài ưi chúng nó bơ t rồi:'(
Sani ARMY_방탄소년단
458 496 127
Ly Nguyen
Ly Nguyen - Timme sedan
good
Liên Quân
Liên Quân - Timme sedan
Bọn bts toàn hãm buồi
ngh agustini
ngh agustini - Timme sedan
Boy with luv 💜
Suy Ha
Suy Ha - Timme sedan
I love you J-HOPE
Alvinterro play
Alvinterro play - Timme sedan
São mus lindinhos😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😚😚😚😚😚😚😚😚😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗
전정국
전정국 - Timme sedan
Kim Nam Joon ❤️
Kim Seok Jin ❤️
Min YoonGi ❤️
Jung Hoseok ❤️
Park JiMin ❤️
Kim TaeHyung
Jeon Jungkook ❤️
10 giờ đêm đừng ngủ
458.485.162
kookiesugabobatae
kookiesugabobatae - 55 minuter sedan
I’ve been seeing a lot of ur comments while streaming :) in other bts mv’s too
10 giờ đêm đừng ngủ
@Bờm lô~ sáng zz~
Neng Rosmawati
Neng Rosmawati - Timme sedan
Yes
Bờm
Bờm - Timme sedan
lô m
Neng Rosmawati
Neng Rosmawati - Timme sedan
Jeon jungkook
Diana Franco
Diana Franco - Timme sedan
Amo a los BTSe muero por ir a uno de sus conciertos,dale like si eres una f@n de los BTS 😍 😍
가나다라
가나다라 - Timme sedan
Let's go
Nhung Hoang
Nhung Hoang - Timme sedan
I'm the one I should love in this world.
The shining me,the precious soul of mine.
(Tôi là người tôi nên yêu trong thế giới này. Tôi tỏa sáng linh hồn quý giá của tôi)
LOVE MYSELF!!
Raspbell Parov
Raspbell Parov - Timme sedan
*mata todo mundo*
Lori Dani Re
Lori Dani Re - Timme sedan
1:36
Lori Dani Re
Lori Dani Re - Timme sedan
I Love BTSSSSS
ɴԍuʏễɴ Quᴀɴԍ тườɴԍ
😂😂😂😂😂
BTS ARMY
BTS ARMY - Timme sedan
Do you love: *SUGA*
Like:yes
Ignore:
ɴԍuʏễɴ Quᴀɴԍ тườɴԍ
😂😂😂😂😂😂😂
ɴԍuʏễɴ Quᴀɴԍ тườɴԍ
😂😂😂😂😂
I love You
I love You - Timme sedan
No emoji
ɴԍuʏễɴ Quᴀɴԍ тườɴԍ
😂😂😂😂😂
ɴԍuʏễɴ Quᴀɴԍ тườɴԍ
😂😂😂😂😂😂😭
ɴԍuʏễɴ Quᴀɴԍ тườɴԍ
😂😂😂😂😂😂
ɴԍuʏễɴ Quᴀɴԍ тườɴԍ
😂😂😂😂😂😂
ɴԍuʏễɴ Quᴀɴԍ тườɴԍ
😂😂😂😂😂😂
ɴԍuʏễɴ Quᴀɴԍ тườɴԍ
😂😂😂😡😡😀😀😂
PRO GAMER
PRO GAMER - Timme sedan
You Korea you lose ...Indian show that bts army just a shit
Sanget Tissopi
Sanget Tissopi - Timme sedan
Hey I'm Indian and I gonna show you that your brain is just a piece of shit and I pity on your thought
Why JungHoseok
Why JungHoseok - Timme sedan
insult will come back around to you!
ɴԍuʏễɴ Quᴀɴԍ тườɴԍ
😀😂😂😂😂😂😂
ɴԍuʏễɴ Quᴀɴԍ тườɴԍ
😀😀😂😂😂😂
ɴԍuʏễɴ Quᴀɴԍ тườɴԍ
😀😂😂😂
Rudy Huchani
Rudy Huchani - Timme sedan
K❤💜💙💚💛
Ki❤💜💙💚💛
Kim❤💜💙💚💛
Kim N❤💜💙💚💛
Kim Na❤💜💙💚💛
Kim Nam❤💜💙💚💛
Kim Namj❤💜💙💚💛
Kim Namjo❤💜💙💚💛
Kim Namjoo❤💜💙💚💛
Kim Namjoon❤💜💙💚💛 ŘM
Kim Namjoo❤💜💙💚💛
Kim Namjo❤💜💙💚💛
Kim Namj❤💜💙💚💛
Kim Nam❤💜💙💚💛
Kim Na❤💜💙💚💛
Kim N❤💜💙💚💛
Kim❤💜💙💚💛
Ki❤💜💙💚💛
K❤💜💙💚💛
K❤💜💙💚💛
Ki❤💜💙💚💛
Kim❤💜💙💚💛
Kim S❤💜💙💚💛
Kim Se❤💜💙💚💛
Kim Seo❤💜💙💚💛
Kim Seok❤💜💙💚💛
Kim Seokj❤💜💙💚💛
Kim Seokji❤💜💙💚💛
Kim Seokjin❤💜💙💚💛 JΊΝ
Kim Seokji❤💜💙💚💛
Kim Seokj❤💜💙💚💛
Kim Seok❤💜💙💚💛
Kim Seo❤💜💙💚💛
Kim Se❤💜💙💚💛
Kim S❤💜💙💚💛
Kim❤💜💙💚💛
Ki❤💜💙💚💛
K❤💜💙💚💛
M❤💜💙💚💛
Mi❤💜💙💚💛
Min❤💜💙💚💛
Min Y❤💜💙💚💛
Min Yo❤💜💙💚💛
Min Yoo❤💜💙💚💛
Min Yoon❤💜💙💚💛
Min Yoong❤💜💙💚💛
Min Yoongi❤💜💙💚💛 ŞŮĞΔ
Min Yoong❤💜💙💚💛
Min Yoon❤💜💙💚💛
Min Yoo❤💜💙💚💛
Min Yo❤💜💙💚💛
Min Y❤💜💙💚💛
Min❤💜💙💚💛
Mi❤💜💙💚💛
M❤💜💙💚💛
J❤💜💙💚💛
Ju❤💜💙💚💛
Jun❤💜💙💚💛
Jung❤💜💙💚💛
Jung H❤💜💙💚💛
Jung Ho❤💜💙💚💛
Jung Hos❤💜💙💚💛
Jung Hose❤💜💙💚💛
Jung Hoseo❤💜💙💚💛
Jung Hoseok❤💜💙💚💛 J-HΘΡΕ
Jung Hoseo❤💜💙💚💛
Jung Hose❤💜💙💚💛
Jung Hos❤💜💙💚💛
Jung Ho❤💜💙💚💛
Jung H❤💜💙💚💛
Jung❤💜💙💚💛
Jun❤💜💙💚💛
Ju❤💜💙💚💛
J❤💜💙💚💛
P❤💜💙💚💛
Pa❤💜💙💚💛
Par❤💜💙💚💛
Park❤💜💙💚💛
Park J❤💜💙💚💛
Park Ji❤💜💙💚💛
Park Jim❤💜💙💚💛
Park Jimi❤💜💙💚💛
Park Jimin❤💜💙💚💛 JÏMĮÑ
Park Jimi❤💜💙💚💛
Park Jim❤💜💙💚💛
Park Ji❤💜💙💚💛
Park J❤💜💙💚💛
Park❤💜💙💚💛
Par❤💜💙💚💛
Pa❤💜💙💚💛
P❤💜💙💚💛
K❤💜💙💚💛
Ki❤💜💙💚💛
Kim❤💜💙💚💛
Kim T❤💜💙💚💛
Kim Ta❤💜💙💚💛
Kim Tae❤💜💙💚💛
Kim Taeh❤💜💙💚💛
Kim Taehyu❤💜💙💚💛
Kim Taehyung❤💜💙💚💛 V
Kim Taehyu❤💜💙💚💛
Kim Taehy❤💜💙💚💛
Kim Taeh❤💜💙💚💛
Kim Tae❤💜💙💚💛
Kim Ta❤💜💙💚💛
Kim T❤💜💙💚💛
Kim❤💜💙💚💛
Ki❤💜💙💚💛
K❤💜💙💚💛
J❤💜💙💚💛
Je❤💜💙💚💛
Jeo❤💜💙💚💛
Jeon❤💜💙💚💛
Jeon J❤💜💙💚💛
Jeon Ju❤💜💙💚💛
Jeon Jun❤💜💙💚💛
Jeon Jung❤💜💙💚💛
Jeon Jungk❤💜💙💚💛
Jeon Jungko❤💜💙💚💛
Jeon Jungkoo❤💜💙💚💛
Jeon Jungkook❤💜💙💚💛 JŮÑĢĶØØĶ
Jeon Jungkoo❤💜💙💚💛
Jeon Jungko❤💜💙💚💛
Jeon Jungk❤💜💙💚💛
Jeon Jung❤💜💙💚💛
Jeon Jun❤💜💙💚💛
Jeon Ju❤💜💙💚💛
Jeon J❤💜💙💚💛
Jeon❤💜💙💚💛
Jeo❤💜💙💚💛
Je❤💜💙💚💛
J❤💜💙💚💛

❤💜💙💚💛❤
💜 💙
💙❤💜💙💚💛
💚 💛
💛❤💜💙💚💛

❤💜💙💚💛❤

💜
💙
💚
💛

❤💜💙💚💛❤
💜

💙❤💜💙💚💛

💜
❤💜💙💚💛❤

Κιm Nαmjσση ❝ʀᴀᴘ ᴍᴏɴsᴛᴇʀ❞ ❪김 남준❫ 「 .• RM •. 」
Κιm SεσκJιη ❝ᴊɪɴ❞ ❪김 석진❫ 「.• J •. 」
Mιη Yσσηgι ❝sᴜɢᴀ❞ ❪민 서가❫ 「.• SG •. 」
Jυηg Hσsεσκ ❝ᴊ-ʜᴏᴘᴇ❞ ❪정 호석❫ 「.• JH •. 」
Pαrκ Jιmιη ❝ᴊɪᴍɪɴ❞ ❪밝 지민❫ 「.• JM •. 」
Kιm Tαεhγυηg ❝v❞ ❪김 태형❫ 「.• TH •. 」
Jεση Jυηgκσσκ ❝ᴊᴜɴɢᴋᴏᴏᴋ❞ ❪전 정국❫ 「.• JK •. 」
βΔŇGŦΔŇ ŞØŇ€ØŇĐΔŇ ♢ 방탄소년단 ♢ 《• 乃ㄒ丂 •》


BOY WITH LOVE BTSSS ❤
BANGTAN SONYEONDAN ❤
10 giờ đêm đừng ngủ
*KIM SEOKJIN* UwU
An Lourdes Arias
An Lourdes Arias - Timme sedan
💜💜💜💜🇨🇷
Ly Trần Cẩm
Ly Trần Cẩm - Timme sedan
Love is nothing stronger
Than BTS and ARMY
ONLYARMYXBTS. com
ONLYARMYXBTS. com - Timme sedan
*Youtube, You Got NO jams*

*ARMYs have sent this to you*
-*From Your beloved Father Kim Namjoon 4ever*
Pandicornis mariangel lol
ㅠㅛㄴ ❤ 내ㅜ ㅏㅐㄴ ㅡㄷㅓㅐㄱㄷㅁ😍
Wolfe Plays
Wolfe Plays - Timme sedan
Honestly the song would be better without the makeup and girly clothes
Sanget Tissopi
Sanget Tissopi - Timme sedan
They wear pink doesn't mean that it's girly clothes. Real man wears pink babe
kookie•TaeTaeStan Bitch
Are you votin in MGMA ARMY? please have time to vote !!!!! Its on their WEBSITE
Nästa